Nagrody dla uczniów - nabór wniosków | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Nagrody dla uczniów - nabór wniosków

Miasto
Data publikacji: 20 czerwca 2024
Autor: Marcin Pryka

Od 1 do 14 lipca 2024 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia mogą ubiegać się o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski będą przyjmowane w terminie od dnia 1 do 14 lipca 2024 r. Ponieważ w bieżącym roku 14 lipca wypada w niedzielę, nabór przedmiotowych wniosków będzie prowadzony do dnia 15 lipca 2024 r.

Nagrody są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach (link do uchwały: https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/2123/ )

Nagrodę za rok szkolny 2023/2024 może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2023/2024 do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie warunki:

 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
 • uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.

W przypadku ucznia ubiegającego się o nagrodę za:

 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniającym do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia artystycznego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady artystycznej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

Informacja o olimpiadach, konkursach i turniejach

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych w roku szkolnym 2023/2024:

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20232024

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 (z aktualizacjami):

https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-w-sprawie-wykazu-turniejow-i-olimpiad-tematycznych-zwiazanych-z-wybrana-dziedzina-wiedzy-uprawniajacych-do-zwolnienia-z-przystapienia-do-czesci-pisemnej-egzaminu-zawodowego-w-roku-szkolnym-20232024

Wykaz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej, uprawniających do przyjmowania laureatów do przyjmowania laureatów tych konkursów w pierwszej kolejności do publicznych szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe w roku szkolnym 2023/2024:

https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-organizowanych-przez-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-lub-centrum-edukacji-artystycznej-uprawniajacych-do-przyjmowania-laureatow-do-przyjmowania-laureatow-tych-konkursow-w-pierwszej-kolejnosci-do-publicznych-szkol-wymienionych-w-art-132-ustawy-prawo-oswiatowe-w-roku-szkolnym-20232024

Wysokość nagrody i tryb jej przyznawania

Nagrodę w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2.000 zł przyznaje w formie decyzji administracyjnej Prezydent Miasta Torunia.


 Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego  na formularzu „Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym udzielanego na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r.”;
 2. Kopia świadectwa szkolnego (kopia potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem), a w przypadku ucznia szkoły artystycznej, w której nie jest realizowane kształcenie ogólne - kopie świadectw szkolnych  za rok szkolny, za który ma być przyznana nagroda;
 3. Kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez ucznia znaczących sukcesów edukacyjnych w roku szkolnym, za który ma być przyznana nagroda (kopie potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem).

 Termin i sposób złożenia wniosku:

Wnioski i wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie od dnia 1 do dnia 15 lipca 2024 r.  do Urzędu Miasta Torunia w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Wydział Edukacji – wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia dla ucznia", na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30;
 • złożyć w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (parter), w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30;
 • przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); w przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uczniom klas młodszych w roku szkolnym 2023/2024 przypominamy, że w terminie od 3 do 17 września 2024 r. będzie  prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro, o których mowa w uchwale nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: dwóch mężczyzn w garniturach i dwóch lekarzy przecina wstęgę do nowego oddizału w szpitalu
  Miasto
  Specjalistyczny Szpital Miejski poszerza swoją ofertę medyczną – właśnie została otwarta Pracownia Elektrofizjologii i Radiologii Zabiegowej.
 • Na zdjeciu: kovieta w średnim wieku, sukience w kwiaty i dużych okularach przeciwsłonecznych stoi z psem na tle fontanny
  Miasto
  Zmarła Irena Kantorska-Schick – Sybiraczka, która starała się tę część polskiej historii ocalić od zapomnienia poprzez spotkania i rozmowy, szczególnie z młodzieżą.
 • Rondo
  Drogi, Miasto
  Na skrzyżowaniu ulic Rydygiera i Wschodniej powstało nowe rondo pinezkowe, które zwiększa bezpieczeństwo poprzez wymuszenie zmniejszenia prędkości.
 • Ulica Szczecińska - plakat
  Miasto
  Nowoczesne centrum osiedlowe, miejsce spotkań i aktywności dla seniorów, a może świetlica integracyjna dla dzieci i młodzieży? W najbliższą środę, 24 lipca 2024 r., będzie okazja, aby porozmawiać o przyszłości budynków po PCK przy ul. Szczecińskiej w Toruniu.
 • Na zdjęciu: prezydent Paweł Gulewski i wiceminister Jacek Karnowski podają sobie ręce
  Miasto
  Rozwój Torunia i pozyskiwanie środków na najważniejsze zadania miasta były tematem spotkania prezydenta Pawła Gulewskiego z wiceministrem Jackiem Karnowskim.
 • Na zdjęciu: lampy na moście
  Drogi, Miasto
  Wymiana opraw na moście drogowym im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Prace odbywają się na koszt producenta opraw, w ramach obowiązującej gwarancji.
 • - Od godz. 12:00 w niedzielę 21 lipca do godz. 23:00 w poniedziałek 22 lipca 2024 r. prognozowane są upały. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 30°C do 32°C, w poniedziałek od 31°C do 33 °C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Koncert inaugurujący 39. Świętojański Festiwal Organowy odbył się 19 lipca 2024 r. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
 • Z konieczności wymiany wody w obiegu zamkniętym, w poniedziałek 22 lipca 2024 r. w godzinach 7:00-15:00 Fontanna Cosmopolis będzie nieczynna. Po godzinie 15:00 zostanie ponownie uruchomiona.
 • O możliwościach współpracy podczas edycji 2024 wydarzenia Dronetech World Meeting przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu rozmawiali z organizatorami z Instytutu Wspierania Nowych Technologii. Najważniejsze spotkanie przedstawicieli branży lotniczej i pojazdów bezzałogowych odbędzie się w dniach 24-26 października 2024 na terenie Centrum...
 • W związku z zakończeniem zasadniczych prac drogowych na ulicy Leśnej w Rozgartach od poniedziałku, 22 lipca 2024 r., autobusy linii nr 131 wracają na stałą trasę. Przypomnijmy, że od 15 lipca br. autobusy linii nr 131 kursowały z pominięciem przystanków: „Kwiatowa”, „Stara Szkoła”, „Leśna”, „Wróblowa”, „Błotka” i „Szkoła”. Prace w Rozgartach już...
 • Przypominamy, że w każdy wakacyjny weekend Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej, jest wyłączony z ruchu samochodowego.
 • Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
 • Kolejna odsłona projektu Park Kultury - w amfiteatrze parku na Bydgoskim Przedmieściu zaplanowano koncert i pokaz filmowy w ramach kina letniego.