Budżet obywatelski 2023 - ostateczna lista projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń

Budżet obywatelski 2023 - ostateczna lista projektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie

Napis Głosujmy i daty: 24.09-3.10.2022. Kolorystyka pomarańcze, czerwień, biel.

16 września 2022 r. została opublikowana lista pojektów, które nie zostaną poddane pod głosowanie (odrzuconych) w procedurze budżetu obywatelskiego Torunia na rok 2023. Na liście znajduje 48 projektów odrzuconych, 3 wycofane przez wnioskodawców oraz 2 już realizowane lub zaplanowane.

Projekty są pogrupowane w pule osiedlowe i ogólnomiejską. Tabela zawiera m.in. opis oraz uzasadnienie niepoddania projektu pod głosowanie.

Głosowanie odbędzie się w terminie od 24 września do 3 października 2022 r.

  Numer projektu Rodzaj zadania Tytuł projektu Lokalizacja Końcowa weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
B0551 Bydgoskie Rowerowe udogodnienia na Bydgoskim. Obszar całego Bydgoskiego Przedmieścia. Odrzucone

Brak możliwości technicznych realizacji dróg rowerowych na wskazanych odcinkach.

Malowanie przejazdow będzie wykonane w 2022 r.

Sprzątanie jest realizowane w ramach planu / harmonogramu Akcji Zima zgodnie z kolejnością utrzymania zależna od klasy drogi.

Montaż lustra nie spełni założonej funkcji ze względu na specyfikę jego działania - wydatek nieracjonalny.

Działania będą realizowane w ramach przygotowywanych remontów tych ulic.

B0553 Bydgoskie Nowe miejsca parkingowe na Wita Stwosza. Ul. Wita Stwosza, działki nr 24, 29 i 98, obręb 8, teren stanowi własność GMT. Odrzucone

Powiększenie ilości miejsc parkingowych utrudni komunikację chodnikiem po stronie zachodniej ul. Wita Stwosza. Wydłużenie w kierunku północnym ograniczy szerokość chodnika w ul. Kraszewskiego i koliduje z istniejącą wiatą przystankową.

B0557 Bydgoskie Smerfny plac i mini placyk - potrzebna wymiana starych urządzeń. Plac zabaw przy ul. Moniuszki 45. Odrzucone

Brak możliwości realizacji ze względu na niezachowane odległości od budynków, wymagane prawem budowlanym.

CH0521 Chełmińskie Plac Zabaw dla Dzieci na "Mini Parku - Cypel" (na końcu ul. Osiedlowej). W lasku miejskim zwanym Cypel, pomiędzy: przedszkolem Calineczka, ul. Osiedlową, boiskiem osiedlowym i nową ścieżką leśną. Teren miasta.. Odrzucone

Brak możliwości realizacji zadania we wskazanej lokalizacji - ze względu na zalesienie. Realizacja inwestycji wiązałaby się z wycinką drzew / podszytu leśnego. Propozycja alternatywnej - pobliskiej lokalizacji, została odrzucona przez wnioskodawcę.

CH0522 Chełmińskie Wybudowanie zatoli parkingowej na 3 pojazdy dla inwalidów, klientów i dostawców Poczty Polskiej przy Szosie Chełmińskiej 140. Teren przed Pocztą na Szosie Chełmińskiej 140. Odrzucone

Niewystarczająca ilość miejsca dla zatoki parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami. Teren w strefie oddziaływania skrzyżowania. Negatyywna opinia Rady Okręgu Chełmińskie i mieszkańców.

CH0525 Chełmińskie Zielony azyl w asfaltowej pustyni. Zagospodarowanie terenu przy ul. Podgórnej.. Działka nr 4/2 przy ul. Podgórnej, między kamienicą narożną z ul. Szosa Chełmińska z drewnianym domem pod numerem 6. Odrzucone

Wskazany teren jest analizowany w zakresie możliwości inwestycyjnych. Do czasu zakończenia analizy ne mogą być podejmowane dezycje o wykorzystaniu tego obszaru.

CH0526 Chełmińskie Remont ulicy łączącej ul. Rolniczą z ul. Grudziądzką. Ul. Grudziądzka 159. Już realizowane lub zaplanowane

Zadanie jest zaplanowane do realizacji w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych.

CH0529 Chełmińskie Kasztanowy skarb okręgu Chełmińskie - rewaloryzacja alei wzdłuż świętego Józefa. Ul. św Józefa - od skrzyżowania z ulicą Żwirki i Wigury do wysokości sklepu Infokomp (włączając ślepe odgałęzienie ulicy Świętego Józefa kończące się przy torach kolejowych). Odrzucone

Zadanie dotyczące  zagospodarowania zieleni na wskazanym obszarze będzie mogło być zaplanowane i realizowane dopiero po wykonaniu prac drogowych w ul. św. Józefa.

CH0532 Chełmińskie Stanowiska parkingowe i obsadzenie skweru przy ulicy Żwirki i Wigury. Ul. Żwirki i Wigury, nr działki 637/1, obręb 38. Odrzucone

Teren przeznaczony pod budowę docelowego układu drogowego. Budowa miejsc parkinowych zostanie rozważona podczas prac nad ostatecznymi rozwiązaniai drogowymi w tej lokalizacji

CH0535 Chełmińskie Linarium ze zjeżdżalnią i mostem sznurkowym na rogu ul. PCK i ul. Głowackiego. Plac zabaw na rogu ulic PCK i ulicy Głowackiego. Odrzucone

Brak możliwości spełnienia wymogów  technicznych dotyczących odległości od zabudowań mieszkalnych.

CH0536 Chełmińskie Nasze tereny zielone przy ul. Szosa Chełmińska 56-58 w Toruniu. Szosa Chełmińska 56-58, nr działki 194/1, 200/4, obręb 10 strona wschodnia. Odrzucone

Teren, na którym miałaby być realizowana inwestycja, nie jest ogólnodostepny. Projekt nie spełnia wymogów Regulaminu budżetu obywatelskiego.

GB0101 Grębocin-Bielawy Teren rekreacyjny dla dzieci i dorosłych. Ul. Gipsowa (obok siłowni). Odrzucone

Brak możliwości realizacji projektu na wskazanym terenie ze względu na oddziaływanie linii wysokiego napięcia.

GB0103 Grębocin-Bielawy Dofinansowanie do koszów ogrzewania dla mieszkańców osiedla Grębocin-Bielawy. Dotyczy całego osiedla Grębocin-Bielawy w Toruniu. Odrzucone

Projekt nie spełnia wymogów Regulaminu budżetu obywatelskiego w zakresie ogólnodostępności. Pomoc finansowa dla osób indywidualnych jest realizowana poprzez działania systemowe, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, na podstawie przepisów ustawowych.

GB0106 Grębocin-Bielawy Lawendowy plac zabaw na Bielawach. Działka o numerze 209/1 albo 209/8. Wybór działki pozostawiam Urzędowi Miasta Torunia, po dokonaniu odpowiednich kalkulacji i analiz prawno-terenowych. Odrzucone

Ze względu na liczne protesty mieszkańców dotyczące tego projektu zadanie nie może być poddane pod głosowanie. W pierwszej kolejności lokalna społecznośc powinna we własnym zakresie rozwiązać spór związany z lokalizacją obiektu.

GB0113 Grębocin-Bielawy Wybieg dla psów przy Tarnowskiej. Ul. Tarnowska, działka 209/1, teren przy rzece. Odrzucone

Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na lokalizację w pobliżu budynków i protesty mieszkańców. Miasto nie buduje wybiegów dla psów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy rodzinnej.

GB0122 Grębocin-Bielawy Kiss&Ride - SP35 - Krynicka-Bielawy. Ul. Krynicka 8, os. Bielawy, dz. nr 293/30(dr); przed wejściem głównym do SP 35. Odrzucone

Realizacja projektu wymagałaby m.in.: zwężenia chodnika, usunięcia części barierek ochronnych przed szkołą, usunięcia lampy oświetleniowej, przemieszczenia przejścia dla pieszych - a w konsekwencji pogorszyłaby bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obecne rozwiązanie, tj. szeroki chodnik przed wejściem do szkoły odgrodzony barierami, minimalizuje ryzyko wtargnięcia dziecka na ulicę po opuszczeniu budynku szkoły.

JM0803 Jakubskie-Mokre Nowa Studzienna. Ul. Studzienna. Wycofane przez wnioskodawcę
JM0805 Jakubskie-Mokre Spotkanie z robotyką – festyn rodzinny. Stefana Batorego 107. Odrzucone

Wnioskodawczyni nie uzupełniła na wezwanie braków projektu, co uniemożliwiło dokonanie wyceny.

JM0807 Jakubskie-Mokre Odnowienie placu zabaw na rogu ulic Konopackich i Pułaskiego. Róg ulic Pułaskiego i Konopackich. Działka nr 269. Teren jest własnością Miasta Torunia. Odrzucone

Brak możliwości realizacji na wskazanym terenie ze względu na zbyt małą odległość od drogi.

JM0825 Jakubskie-Mokre Remont ulicy i chodnika przed blokiem przy ul. Pająkowskiego 14-20. Ul. Gerarda Pająkowskiego 14-20. Odrzucone

Teren nie jest ogólnodostępny, wniosek nie spełnia warunku Regulaminu budżetu obywatelskiego.

JM0828 Jakubskie-Mokre Teren rekreacyjny przy Osiedlu Piernikowym. Ul. Żółkiewskiego 30 b. działka nr 248/1 w części na lewo od wjazdu na teren osiedla od strony ul. Żółkiewskiego. Odrzucone

Brak możliwości realizacji zadania we wskazanej lokalizacji z uwagi na ryzyko uszczuplenia terenów zieleni, które obecnie znajdują się na granicy niezbędnego minimum. Dodatkowe utwardzenie części działki ingeruje w obligatoryjną powierzchnię terenów zieleni wynikajacą z projektu budowlanego i wydanego pozwolenia na budowę.

JM0833 Jakubskie-Mokre Wykonanie miejsc postojowych typu "pocałuj i jedź" w pobliżu Przedszkola Miejskiego Nr 7 oraz Szkoły Podstawowej Nr 6, zlokalizowanych przy ul. Łąkowej. Ul. Łąkowa w Toruniu. Odrzucone

W najbliższej okolicy jest duża ilość miejsc parkingowych umożliwiających zaparkowanie samochodu na czas odprowadzenia dziecka. Przy samej szkole na ul. Łąkowej znajduje się zatoka umożliwiająca krótkotrwały postój.

JM0836 Jakubskie-Mokre Miejski sad na Mokrem. Działka nr 220/21, obręb 39, ul. Stefana Batorego 57. Odrzucone

Teren został już zagospodarowany. Nasadzenia drzew owocowych stanowiłoby nieracjonalną ingerencję  w zrealizowaną koncepcję zagospodarowania terenu. Niewskazane jest sadzenie drzew owocowych w sąsiedztwie ruchliwych arterii komunikacyjnych.

K0114 Kaszczorek Strażnice graniczne przy "starym" moście na Drwęcy w Kaszczorku. Wjazd na "stary" most drogowy w ciągu ulicy Turystycznej z obu jego stron. Odrzucone

Granica pomiędzy zaborami nie przebiegała w miejscu wskazanym przez autora projektu. Zarówno Kaszczorek, jak i Złotoria, Silno (Schilno), Grabowiec (Grabovitz) były po stronie pruskiej). Stawianie budek strażniczych zgodnie z wnioskiem byłoby fałszowaniem faktów historycznych. Dodatkowo budki oraz szlabany kolidowałyby z z ruchem pieszych i stwarzałyby niebezpieczneństwo w ruchu rowerowym.

K0121 Kaszczorek Ślizgiem na boisko!. Ul. Turystyczna 19, teren przy SP nr 27, obręb 61, działka 106. Odrzucone

Projekt nie spełnia warunków technicznych - brak miejsca na powierzchnię bezpieczną.

O0815 Ogólnomiejskie Toruńskie MZK w Mapach Google - dodajmy nasze miasto do Google Transit!. Ogólnomiejskie - dodanie sitaki połączeń tramwajowych i autobusowych, oraz rozkładów jazdy do systemu Google Transit (Google Maps).. Już realizowane lub zaplanowane

Zadanie jest już w trakcie realizacji.

O0821 Ogólnomiejskie Lataj z Torunia - loty na symulatorze Boeing 737 dla wszystkich. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, mieszczące się przy ul, Łokietka 5 w Toruniu.. Wycofane przez wnioskodawcę

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.

O0844 Ogólnomiejskie Łódź ratunkowa do patrolowania Wisły oraz zbiorników wodnych. Właściciel GR OSP Toruń-Bielawy, ul. Suwalska 55. W sezonie letnim, zwodowana na przystani WOPR przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1a. Odrzucone

Łodzie ratunkowe są na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP, Komendy Miejskiej Policji i WOPR - wydatek nieracjonalny.

O0846 Ogólnomiejskie Samochód patrolowo-ratowniczy dla Grupy OSP Toruń-Bielawy. Miejsce stacjonowania: siedziba Grupy Ratowniczej OSP Toruń-Bielawy, ul. Suwalska 55, 87-100 Toruń, miejsce działania: teren Miasta Toruń. Odrzucone

Samochody patrolowo-ratownicze są na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP, Komendy Miejskiej Policji i WOPR, wydatek nieracjonalny.

O0866 Ogólnomiejskie Ogólnodostępna toaleta na Centralnym Cmentarzu Komunalnym. Centralny Cmentarz Komunalny, ul. Grudziądzka 192-196 - miejsce wskazane przez Urbitor. Wycofane przez wnioskodawcę

Projekt wycofany przez wnioskodawcę.

O0872 Ogólnomiejskie Centrum Równik. Centrum Równik znajduje się w wynajętym lokalu przy ul. Mostowej 9/4 w Toruniu. Odrzucone

Projekt nie zawiera konkretnych propozycji działań na rzecz mieszkańców, harmonogramów czasowych, itd. Kosztorys przewiduje jedynie opłatę za najem pomieszczeń oraz zarządzanie projektem - nieracjonalne gosodarowanie środkami publicznymi.

O0873 Ogólnomiejskie Toruński Kajak Miejski. Przystań Toruń, ul. ks. J. Popiełuszki 1a. Odrzucone

Negatywna opinia WOPR. Z uwagi na silne prądy na tym odcinku rzeki oraz wiry podwodne istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających z kajaków.

O0874 Ogólnomiejskie Budowa boiska tymczasowego na osiedlu mieszkaniowym Glinki w Toruniu. Ul. Poznańska 296, nr działki 44/10. Odrzucone

Teren jest przeznaczony pod budownictwo wielorodzinne. Budowa boiska tymczasowego byłaby nieracjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.

O0876 Ogólnomiejskie Centrum Gier Umysłowych. Nieczynna stołówka II LO im. Królowej Jadwigi w Toruniu (ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6, 87-100 Toruń) lub inny lokal wyznaczony przez miasto. Odrzucone

Projekt nie wskazuje konkretnych działań na rzecz mieszkańców, a w kosztorysie ujęto jedynie wydatki związane z urządzeniem obiektu i kosztami administracyjnymi. Wydatek nieracjonalny z punktu widzenia gospodarowania środkami publicznymi.

O0878 Ogólnomiejskie Rewitalizacja Fortu I w Toruniu pod kątem potrzeb Obrony Cywilnej oraz zajęcia warsztatowe. Fort I ul. Winna 19. Odrzucone

Użytkownik otrzymał obiekt w użytkowanie od GMT na preferencyjnych zasadach pod warunkiem angażowania własnych i pozyskanych spoza gminy środków na utrzymanie i remonty. W związku z tym miasto nie ma możliwości przeznaczenia środków finansowych na realizację projektu.

O0880 Ogólnomiejskie Ginące miasto. Miejskie tereny zielone przy Szosie Chełmińskiej (pomiędzy ul. Bema a Żwirki i Wigury), rejon ul. Antczaka 46, ul. Grudziądzkiej (okolice skrzyżowań z Lelewela i Podgórną), ul. Poznańskiej 6, ul. Czarlińskiego, ul. Podgórnej w kilku lokalizacjach od ul. Chełmińskiej do ul. Wiązowej lub alternatywne miejsca, wskazane przez inne podmioty po uzgodnieniu z pomysłodawcą projektu. Odrzucone

Kwestie związane z dokumentowaniem i publicznym prezentowaniem materiałów dotyczących historycznego dziedzictwa miasta, w tym także dotyczące obiektów już nieistniejących, są przedmiotem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, ukazujących się w postaci książek, broszur, artykułów prasowych, w formie drukowanej, a także w internecie. Realizacja projektu byłaby powielaniem działań już realizowanych - nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.

O0882 Ogólnomiejskie Budowa ronda Marii i Lecha Kaczyńskich wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni i ustawieniem tablicy pamiątkowej. Działki nr 264, 268 obręb 4 w Toruniu, działki nr 195, 197, 186, 150/1, 123/3 obręb 11 w Toruniu, ul. Bażyńskich 26/Wojska Polskiego 24. Odrzucone

Likwidacja istniejącej sygnalizacji świetlnej pogorszyłaby sytuację pieszych przekraczających jezdnię w rejonie skrzyżowania. Obecne rozwiązanie drogowe zapewnia bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

O0884 Ogólnomiejskie Budowa dwóch łączników przejściowych między budynkami na ul. Słowackiego nr 114 a 118 a na ostatnich ich kondygnacjach. Między dwoma budynkami przy ul. Słowackiego nr 114 a nr 118, w których mieszczą się pomieszczenia i pokoje Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Odrzucone

Koszt realizacji zadania przekroczy dostępną pulę środków. Czas realizacji przekroczy rok budżetowy. Negatywna opinia RO Bydgoskie. Wydatek nieracjonalny.

O0886 Ogólnomiejskie Pomóżmy osobom w kryzysie bezdomności - pilotaż programu "Najpierw mieszkanie" w Toruniu. Projekt dotyczy całego obszaru Torunia - jest ogólnomiejski. Odrzucone

W ciągu jednego roku nie dą się osiągnąć celów projektu. Działania z zakresu wspierania osób wychodzących z bezdomności to działania długotrwałe, realizowane m.in. poprzez indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, z wykorzystaniem mieszkań chronionych  treningowych, w ramach projektu „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy!”.

P0194 Podgórz Tyrolka czyli więcej zabawy na świeżym powietrzu!!!. Teren obok siłowni zewnętrznej przy ulicy Poznańskiej 294. Odrzucone

Brak możliwości realizacji ze względu na niezachowane odległości od budynków. Uciążliwa funkcja dla obszarów zabudowy mieszkaniowej.

P0196 Podgórz Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży ul. Okólna 22. Plac zabaw znajduje się na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej OKÓLNA 20-22 w Toruniu, na szczycie budynku Okólna 22. Dzielnica: Podgórz, obręb nr 70, działka nr 1/23. Modernizacji będzie podlegała północna część (połowa) istniejąceg aktualnie placu zabaw dla dzieci i młodzieży.. Odrzucone

Brak możliwości realizacji ze względu na niezachowane odległości od zabudowań.

R0141 Rubinkowo Bezpieczny ogród - bezpieczne dzieci. Lokalizacja terenu w dzielnicy Rubinkowo, teren Żłobka Miejskiego nr 2 w Toruniu, przy ul. Heleny Piskorskiej 9, działka nr 62, obręg 52. Działka stanowi własność Gminy Miasta Toruń. Obszar pomiędzy promenadą, a siedziba Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę" w Toruniu przy ul. Piskorskiej 11.. Odrzucone

Zadanie statutowe jednostki miejskiej.

RU0108 Rudak Plac zabaw dla naszych pociech z okolicy. Miejsce pod inwestycję infrastrukturalną zlokalizowane bezpośrednio przy ulicy Zimowej po stronie wschodniej od ulicy. Mowa o działce numer 140.19-ZP5, wskazanej w uchwale nr 511/20 Rady Miasta Torunia z dnia 19 listopada 2020 r. W przypadku niemożliwości realizacji projektu w obrębie wskazanej działki, poproszę o rozpatrzenie awaryjne działki o tym samym przeznaczeniu numer 140.19-ZP7.. Odrzucone

Brak wymaganych odległości placu zabaw od drogi, konieczność wycinki drzew. W pobliżu znajduje się plac zabaw w dobrym stanie - wydatek nie spełnia warunku racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

SM0450 Staromiejskie Ogród klasztorny na placu Podominikańskim. Plac Podominikański, część zachodnia i/lub północna. Odrzucone

Teren objęty trwałością projektu do 2028 r. Brak możliwości realizacji inwestycji na wskazanym obszarze.

SM0458 Staromiejskie Dom Muz na Podmurnej - modernizacja i rewitalizacja. Ul. Podmurna 1/3. Odrzucone

Działanie statutowe jednostki miejskiej - nie może być realizowane w procedurze budżetu obywatelskiego.

ST0142 Stawki Tor rolkowy/lodowisko pomiędzy ulicami Czapli/Tataraków. Działka nr 879 pomiędzy ulicami Czapli, Tataraków i Łącznej na dzielnicy Stawki w Toruniu. Odrzucone

Tor rolkowy stanowi część pełnego projektu zagospodarowania  terenu, przewidującego m.in. boisko do koszykówki, tor rolkowy oraz dodatkowe nasadzenia drzew i krzewów (strefa buforowa tłumiąca hałas). W związku z regularnymi skargami na hałas, od mieszkańców sąsiadujących z terenem, konieczna jest kompleksowa realizacja zadania, obejmująca wg. kolejności: boisko, tor rolkowy oraz strefę buforową.

ST0144 Stawki Budowa sięgacza, kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogi. Idzikowskiego 44c-f, działka 43/10 obręb 71. Odrzucone

Projekt nie spełnia warunków ogólnodostępności. Nie stanowi ciągu komunikacyjnego dla mieszkańców niezamieszkałych przy tej drodze.

ST0150 Stawki Wybieg dla psów. Proponowana lokalizacja: ul. Trzcinowa (w pobliżu schronu) lub w pobliżu skweru Czapli/Tataraków/Szuwarów. Odrzucone

Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na lokalizację w pobliżu budynków i sąsiedztwo funkcji sportowych. Miasto nie buduje wybiegów dla psów w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

W0464 Wrzosy Zazieleniamy i upiększamy Jar. Grasera 5, działka 046301_1.0030.180. Odrzucone

Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na objęcie terenu decyzją Prezydenta Miasta Torunia w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych - zadanie właściciela terenu.

Użyta w tytule lub opisie projektu nazwa Jar / Osiedle Jar jest zwyczajową nazwą obszaru, na którym zlokalizowane jest proponowane działanie. Obecnie trwa procedura nadania temu obszarowi urzędowej nazwy części miasta w brzmieniu Osiedle Niepodległości.

W0467 Wrzosy Skatepark dla dzieciaków z Wrzosów I, II i osiedla Jar - Rozbudowa. Ul. Ugory 3, działka 749/1. Odrzucone

Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wszelkiego rodzaju działania związane z jego wykorzystaniem będą mogły być prowadzone po zaakceptowaniu zmiany mpzp przez Radę Miasta Torunia. Przewidziana prawem procedura uchwalania planu nie może być zastępowana innymi rozwiązaniami.

Użyta w tytule lub opisie projektu nazwa Jar / Osiedle Jar jest zwyczajową nazwą obszaru, na którym zlokalizowane jest proponowane działanie. Obecnie trwa procedura nadania temu obszarowi urzędowej nazwy części miasta w brzmieniu Osiedle Niepodległości.

W0473 Wrzosy Park Naturalny Wrzosowisko dla torunian. Projekt obejmuje teren zwany Parkiem Naturalnym Wrzosowisko przy ul. św. Jana Bosko, Storczykowa, Ugory, Szosa Chełmińska pozostając w obrębie 32 zarówno w części leśnej, jak i polno-łąkowej (z wyłączeniem istniejących zabudowań).. Odrzucone

Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Wszelkiego rodzaju działania związane z jego wykorzystaniem będą mogły być prowadzone po zaakceptowaniu zmiany mpzp przez Radę Miasta Torunia. Przewidziana prawem procedura uchwalania planu nie może być zastępowana innymi rozwiązaniami.

W0475 Wrzosy Osiedle ogrodów - Wrzosy i Jar. Okręg Wrzosy obejmujący też Osiedle Jar. Odrzucone

Projekt nie zawiera podstawowych parametrów przedsięwzięcia, w szczególności lokalizacji, wielkości proponowanych obiektów, zakresu nasadzeń, itp. Obowiązkiem wnioskodawcy jest kompleksowe przygotowanie projektu, a nie jedynie przedstawienie idei. Brak możliwości poddania pod głosowanie.

Użyta w tytule lub opisie projektu nazwa Jar / Osiedle Jar jest zwyczajową nazwą obszaru, na którym zlokalizowane jest proponowane działanie. Obecnie trwa procedura nadania temu obszarowi urzędowej nazwy części miasta w brzmieniu Osiedle Niepodległości.

W0479 Wrzosy Jar i Wrzosy czyli mnóstwo wydarzeń integracyjnych. Wyznaczone miejsca do grillowania, parki, orliki.. Odrzucone

Projekt zawiera jedynie szczątkowe informacje na temat zakresu. NIe wskazano liczby wydarzeń, ich elementów składowych oraz innych danych, które umożliwiłyby dokonanie racjonalnej wyceny. Obowiązkiem wnioskodawcy jest kompleksowe przygotowanie projektu, a nie przedstawienie luźnego pomysłu. Brak możliwości poddania pod głosowanie.

Użyta w tytule lub opisie projektu nazwa Jar / Osiedle Jar jest zwyczajową nazwą obszaru, na którym zlokalizowane jest proponowane działanie. Obecnie trwa procedura nadania temu obszarowi urzędowej nazwy części miasta w brzmieniu Osiedle Niepodległości.

Najczęściej czytane aktualności

 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Na zdjeciu: prezydent Paweł Gulewski stoi w otoczeniu dziennikarzy, którzy trzymają mikrofony, są kamery
  Miasto
  Miasto planuje przeprowadzenie audytów zewnętrznych w czterech obszarach, by wypracować rekomendacje modeli zaspokajania potrzeb mieszkańców Torunia w perspektywie do 2030 r.
 • Toruń na 44. Międzynarodowym Zjeździe Miast Nowej Hanzy
  Kultura, Miasto
  Już dziś (13.06.2024 r.) wieczorem zaczyna się w Gdańsku 44. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele Torunia.
 • Biznes, Miasto
  W dniach 11-13 czerwca 2024 r. w Toruniu i całym regionie gościmy ponad 20 członków Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, reprezentujących kraje Europy i Azji.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Adam Szponka wręcza puchar drużynie dzieci w niebieskich koszulkach
  Miasto, Sport
  13 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim zgromadziły się rzesze młodych miłośników sportu – podsumowano rywalizację w Toruńskiej Olimpiadzie Przedszkoli i Szkół 2023/2024.
 • Miasto
  12 czerwca 2024 r. w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się XXIV Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie wydarzenia przyznano 27 nagród, 54 wyróżnienia oraz jedno wyróżnienie specjalne.
 • W tym roku Prezydent Torunia Paweł Gulewski uhonoruje Flisakiem pochodzącego z Bydgoszczy aktora filmowego i teatralnego.
 • Już dziś (13.06.2024 r.) wieczorem zaczyna się w Gdańsku 44. Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele Torunia.
 • Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej przy okazji budowy Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE. 13 czerwca br. zamknięty dla ruchu pieszego został fragment chodnika na pl. 4 czerwca 1989, prowadzący przez środek kompleksu.
 • Miasto planuje przeprowadzenie audytów zewnętrznych w czterech obszarach, by wypracować rekomendacje modeli zaspokajania potrzeb mieszkańców Torunia w perspektywie do 2030 r.
 • 12 czerwca 2024 r. w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyła się XXIV Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie wydarzenia przyznano 27 nagród, 54 wyróżnienia oraz jedno wyróżnienie specjalne.
 • Gmina Miasta Toruń w okresie od 02 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. realizowała projekt pt.: „REanimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne”.
 • Fundacja Pomocy Samotnym Matkom w Toruniu kolejny już rok prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Działa ona w godzinach 11.30-17.30. Placówka realizuje program profilaktyczno-socjoterapeutyczny oraz organizuje zajęcia dla grupy 40 dzieci, zamieszkujących i uczących się na terenie Torunia. Celem realizacji zadania jest...
 • W finale Pucharu Polski Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Elana Toruń pokonała Zawiszę Bydgoszcz 1:0.