www.torun.pl

Toruń

Budżet partycypacyjny 2019 - wstępna weryfikacja

Tabela zawiera zestawienie 154 projektów złożonych do Budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019, wraz z informacją o wyniku wstępnej weryfikacji wszystkich projektów.

Domyślnie projekty są uszeregowane według nazw puli, do których zostały złożone (rodzaj zadania - osiedla). Można szeregować tabelę według numeru oraz według rodzaju zadania, a także według kolumny "Wstępna weryfikacja".

Statusy projektów zawarte w kolumnie "Wstępna weryfikacja" to wstępna propozycja Zespołu, który w kwietniu i w maju analizował wszystkie zgłoszone wnioski pod względem formalnym, zgodności z prawem, zgodności z miejskimi planami i programami działania. W kolumnie Uzasadnienie / Uwagi zawarte są dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

Poszczególne wnioski mają statusy:

 • Na listę do głosowania
 • Już realizowane lub zaplanowane
 • Wycofane przez wnioskodawcę
 • Odrzucone

Wykaz został opublikowany 21 maja 2018 r. Do 28 maja 2018 r. można zgłaszać odwołania od propozycji Zespołu Weryfikującego. Ostateczna lista projektów przeznaczonych do głosowania zostanie ogłoszona 5 czerwca br.


Odwołania, uwagi lub opinie do wstępnej listy można zgłaszać:

 • pisemnie, na adres:
  Urząd Miasta Torunia
  Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
  ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 56 611 86 73.


  

  

Numer projektu Rodzaj zadaniasortuj malejąco Tytuł projektu Wstępna weryfikacja Uzasadnienie / Uwagi
GB0073 Bielawy-Grębocin Jeszcze w zielone gramy! - drugi etap rewitalizacji parku Bielawy
GB0072 Bielawy-Grębocin Zakręt
GB0071 Bielawy-Grębocin Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez montaż monitoringu
GB0070 Bielawy-Grębocin Rewitalizacja terenu zielonego OM Olsztyńska 110a - 112c
GB0069 Bielawy-Grębocin Super plac zabaw w szkole na Bielawach
GB0068 Bielawy-Grębocin Budowa ulicy czekoladowej w Toruniu osiedle Bielawy - Grębocin
GB0074 Bielawy-Grębocin Remont w blokach przy ul. Olsztyńskiej 116
GB0058 Bielawy-Grębocin(GB) Replika Celtyckiej Rzeźby Niedźwiedzia Na listę do głosowania
GB0066 Bielawy-Grębocin(GB) Montaż stojaków na rowery oraz pojemników na psie odchody na OM Olsztyńska 110A-112C w Toruniu. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: 6 pojemników na śmieci, do których można wrzucać psie odchody, podajnik na torebki do zbierania psich odchodów, stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U.
GB0067 Bielawy-Grębocin(GB) Plac zabaw i zieleni dla Osiedla Bielawy - do trzech razy sztuka! Na listę do głosowania Zakres: Plac zabaw i rekreacji, częściowe ogrodzenie, zieleń, gumowa nawierzchnia, dojście o nawierzchni poliuretanowej, oświetlenie, tor do gry w bule. Przykładowe wyposażenie placu: tablica regulaminowa, płaszczyzna z siatki linowej, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, równoważnia ruchoma, przejście linowe, trap z poręczami, trap ze skałkami, drabinka wejściowa, rura zjazdowa, zjeżdżalnia, huśtawka podwójna, dwie piaskownice, statek, poręcze, ławki, stoły metalowe.
GB0064 Bielawy-Grębocin(GB) Wzbogacenie siłowni i placu zabaw Osiedla Pancernych przy ul. Chrzanowskiego. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Drabinki, bezpieczna nawierzchnia, poręcze do pompek, drążki, drabinki olimpy, ławki, orbitrek, jeździec, ujeżdżacz, wioślarz,  karuzela, alpinista lub taternik, zamiana skate parku na powierzchnię betonową z podjazdami, nawierzchnia z kostki, kamera z funkcją podczerwieni. Bez oświetlenia placu zabaw.
GB0056 Bielawy-Grębocin(GB) Budowa ostatniego odcinka ulicy Krakowskiej od ul. Suwalskiej do ul. Częstochowskiej jako dojazd dla wielu mieszkańców rejonu ulic Krakowskiej i Częstochowskiej Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
GB0062 Bielawy-Grębocin(GB) Aleja gwiazd. W blasku świateł i kamer - poczuj się bezpiecznie. Odrzucone Chodnik wskazany w projekcie jest w dobrym stanie technicznym. Wskazane lampy oświetlenia ulicznego nie należą do miasta, a ich właściciel (Energa SA) planuje wymienić wszystkie punkty świetlne na oprawy LED. Brak możliwości technicznych podłączenia monitoringu miejskiego.
GB0059 Bielawy-Grębocin(GB) Poprawa stanu bezpieczeństwa osiedla poprzez wykonanie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez U.M. Wydział Ochrony Ludności Odrzucone Odrzucono z przyczyn formalnych. Autor projektu zgłoszonego do puli lokalnej Bielawy-Grębocin nie jest mieszkańcem tego osiedla.
GB0063 Bielawy-Grębocin(GB) Raz, dwa, trzy - muzyczne Bielawy. Na listę do głosowania Zakres: 2 koncerty symfoniczne, 4 programy muzyczne dla dzieci i koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy" w aranżacji symfonicznej.
GB0055 Bielawy-Grębocin(GB) Dla dorosłych i dla dzieci Na listę do głosowania
B0525 Bydgoskie Motyla noga. Budki dla motyli na Bydgoskim Przedmieściu
B0524 Bydgoskie Joga w parku na Bydgoskim Przedmieściu
B0523 Bydgoskie Bezpieczne Piekarskie Góry
B0522 Bydgoskie Pomoc zwierzętom żyjącym w Parku Miejskim
B0521 Bydgoskie Zadbajmy o skwer przy ul. Gagarina 34
B0520 Bydgoskie Ogrody Marysieńki
B0519 Bydgoskie Bezpieczne przejście przy SP 13
B0518 Bydgoskie Różany zakątek na rogu Krasińskiego i Matejki
B0517 Bydgoskie Bezpieczne wyniesione skrzyżowanie ulic Reymonta i Krasińskiego
B0516 Bydgoskie Bezpieczniej do domu. Remont chodników wzdłuż ul. Moniuszki od Gałczyńskiego do Kraszewskiego
B0515 Bydgoskie Przejście do marketu bez przeszkód i suchą nogą
B0513 Bydgoskie Rewaloryzacja zniszczonej zieleni przyulicznej wzdłuż ul. Mickiewicza
B0512 Bydgoskie Zaparkuj bezpiecznie przy Orliku
B0511 Bydgoskie Rekultywacja zieleni - ul. Adama Mickiewicza (odcinek Reja - Sienkiewicza)
B0509 Bydgoskie Doposażenie placu zabaw przy ulicy Tuwima 14.
B0507 Bydgoskie Skatepark w parku Rudelka
B0506 Bydgoskie Plac zabaw - mój bezpieczny skrawek osiedla
B0503 Bydgoskie Zielony zakątek na Osiedlu Młodych i remont chodnika.
B0502 Bydgoskie Mała osiedlowa siłownia na Moniuszki.
B0499 Bydgoskie Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika ogólnodostępnego
B0492 Bydgoskie(B) Różany zakątek na rogu Krasińskiego i Matejki. Odrzucone Teren wskazany w projekcie jest przeznaczony pod zabudowę.
B0483 Bydgoskie(B) Park Jest Nasz! Już realizowane lub zaplanowane Działania wskazane w projekcie są zaplanowane w ramach działań miasta: opiekun parku oraz tablice informacyjne w ramach zadań WŚiZ, zgłaszanie problemów w przestrzeni parku zostanie włączone do aplikacji Dbam o miasto.
B0490 Bydgoskie(B) Dość stania w zatorze. Minirondo na skrzyżowaniu Gałczyńskiego i Matejki. Odrzucone Negatywna opinia Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Brak wystarczającej ilości miejsca na urządzenie minironda.
B0458 Bydgoskie(B) Remont pomieszczeń socjalnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Niewidomych w Toruniu Odrzucone Brak zapewnienia ogólnodostępności.
B0465 Bydgoskie(B) Ekologiczne - ekonomiczne podziemne pojemniki na odpady przy ul. Fałata-Reja. Odrzucone Działanie wskazane w projekcie jest zadaniem obowiązkowym właściciela nieruchomości.
B0485 Bydgoskie(B) UMK zmienia się dla nas każdego dnia. Na listę do głosowania Zakres: Utwardzenie nawierzchni istniejącej drogi (wjazdu) obok Domu Studenckiego nr 12. Realizacja pod warunkiem trwałego zniesienia znaku ograniczającego wjazd na teren objęty projektem.
B0456 Bydgoskie(B) Umocnienie i reprofilacja brzegów oraz uszczelnienie Zbiornika Martówki Już realizowane lub zaplanowane Zadanie związane z realizacją statutowych zadań GMT. Miasto zleciło wykonanie dokumentacji projektowej, a realizacja nastąpi po 2018 r.
B0487 Bydgoskie(B) Altana dla aktywności społecznej na świeżym powietrzu - moja przystań. Odrzucone Zakres: Budowa drewnianej altany wyposażonej w ławy i stoły biwakowe, oświetlenie, kosze na śmieci. Teren realizacji: okolice Parku Miejskiego, Martówki, błoni nadwiślańskich - do uzgodnienia.
B0463 Bydgoskie(B) Bydgoskie Przedmieście w kolorowej zieleni Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji.
B0486 Bydgoskie(B) Chodnik częściowo pochłaniający smog na ul. Bolesława Prusa. Odrzucone Wskazany w projekcie chodnik jest w dobrym stanie technicznym. Efekt ekologiczny wątpliwy. Wydatek nieracjonalny.
B0462 Bydgoskie(B) Zadbajmy o Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu Na listę do głosowania
B0461 Bydgoskie(B) Plac zabaw "Mały Mickiewicz" Na listę do głosowania
B0466 Bydgoskie(B) Skwer zieleni przy "Hali Olimpijczyk" Słowackiego 103 w Toruniu. Na listę do głosowania Zakres: Zielony skwer, wymiana krawężników i płytek chodnikowych, nawiezienie ziemi, wyrównanie terenu, nasadzenie niskiego żywopłotu okalającego trawnik, dwa kosze na psie odchody, kosz na śmieci, tabliczka informująca o obowiązku sprzątania odchodów po swoim psie, nowe przejście na skwerze.
B0488 Bydgoskie(B) Przebudowa ścieżki w Parku Miejskim przy kościele Michalitów. Na listę do głosowania Zakres: Przebudowa starej ścieżki asfaltowej: położenie odpowiedniej podbudowy pod nową ścieżkę, wykonanie nowej ścieżki o nawierzchni mineralnej.
B0489 Bydgoskie(B) Magiczny świat podróży na Bydgoskim. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Przeprowadzenie spotkań, warsztatów, animacji o charakterze edukacyjnym, z udziałem podróżników, reportażystów, fotografów, prezentujących różnorodność kulturową świata. Z projektu wyłączono kurs języka egzotycznego, jako działanie nieefektywne.
B0460 Bydgoskie(B) Bezpieczna i ładna okolica Na listę do głosowania Zmiana zakresu projektu (bez budowy śmietnika, bramy wjazdowej i śmietników na psie odchody).
B0475 Bydgoskie(B) Bezpieczne huśtawki na Gałczyńskiego. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (nowa huśtawka kombinowana potrójna z bocianim gniazdem oraz walec, nowa ławka oraz kosz na śmieci) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0491 Bydgoskie(B) Ministrefa sportu dla dzieci na Osiedlu Młodych. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Remont istniejącego obiektu, do wysokości dostępnych środków, tj. do kwoty 150 000 zł.
B0481 Bydgoskie(B) Rekreacja na sportowo - Rewitalizacja placu zabaw dla starszych dzieci. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Zakres opisany w projekcie (pomost linowy, linowy ruchomy, tunelowy z lin, łukowy, przeplotnia łukowa, trap wspinaczkowy, ścianka wspinaczkowa, 3 zjeżdżalnie) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0457 Bydgoskie(B) W zdrowym ciele zdrowy duch - budowa siłowni zewnętrznej - na świeżym powietrzu Na listę do głosowania
B0482 Bydgoskie(B) Frajda w nowej odsłonie - remont starego placu zabaw. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Ze względu na konieczność zachowania minimalnych odległości placu zabaw od budynków oraz wiat śmietnikowych możliwy jest jedynie remont / wymiana istniejących urządzeń na nowe. Pozostały zakres opisany w projekcie (wymiana huśtawek i karuzeli na nowe, zamontowanie w miejscu piaskownicy małego zestawu do zabawy w piasku, zamontowanie na trawie obok piaskownicy tzw. sprężynowca oraz małej lokomotywki) jedynie w przypadku, kiedy będzie możliwa zmiana położenia lub kształtu placu zabaw i uzyskanie minimalnych odległości.
B0459 Bydgoskie(B) Szkoła Liderów Na listę do głosowania
CH0488 Chełmińskie Topolowy Ludzik – nawodnienie i pielęgnacja sposobem na dłuższe użytkowanie
CH0487 Chełmińskie Piękniejsza i bezpieczna Willowa
CH0483 Chełmińskie Mini siłownia zewnętrzna na Cyplu (na końcu ul. Osiedlowej)
CH0486 Chełmińskie Wierzbowy Zakątek perełką Chełmińskiego Przedmieścia - pielęgnacja skweru
CH0482 Chełmińskie Wybudowanie parkingu dla klientów i dostawców Poczty Polskiej na Szosie Chełmińskiej 140
CH0485 Chełmińskie Cień, tlen i miód
CH0481 Chełmińskie Plac zabaw "Mały Józio"
CH0484 Chełmińskie Osiedlowy plac manewrowy
CH0480 Chełmińskie Czwarte Święto Chełmińskiego Przedmieścia
CH0479 Chełmińskie Mini park kieszonkowy z elementami rehabilitacyjnymi dla seniorów
CH0478 Chełmińskie Bezpieczne użytkowanie Skateparku – koniec z ptasimi odchodami!
CH0477 Chełmińskie Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx
CH0476 Chełmińskie Remont ogrodzenia przy sp. nr 4
CH0472 Chełmińskie "Majsterkownia"
CH0469 Chełmińskie Dość hałasu i kurzu! Sadzimy drzewa
CH0463 Chełmińskie(CH) Orzeźwienie dla Chełmionki. Zraszacze i woda na miejskich placach rekreacyjnych. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Doprowadzenie wody do trzech lokalizacji dla zraszaczy, montaż hydrantów oraz w pełni automatycznego systemu podlewania roślinności, montaż zraszaczy lub kurtyn (po jednym) na Topolowym ludziku oraz Skwerze Borowików, obsługa systemów podlewania.
CH0464 Chełmińskie(CH) Trzecie Święto Chełmińskiego Przedmieścia. Na listę do głosowania Zakres: Instalacja sceny, nagłośnienie, występy zespołów, wynajem krzeseł, namiotów, konkursy z nagrodami dla uczestników, urządzenia rekreacyjne typu trampoliny, zjeżdżalnie dmuchane itp., warsztaty, pokazy sił mundurowych, pokazy warsztaty fitness, atrakcje dla dzieci, konkurs wiedzy o Chełmińskim Przedmieściu z nagrodami, zapewnienie miejsca do relaksu. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.
CH0434 Chełmińskie(CH) Czas na Brzezinę - plac zabaw dla młodzieży Na listę do głosowania
CH0433 Chełmińskie(CH) Czas na Brzezinę - remont boiska przy ul Nałkowskiej Na listę do głosowania
CH0440 Chełmińskie(CH) Rewitalizacja skweru przy ul. Św. Józefa. Projekt i realizacja Na listę do głosowania
CH0444 Chełmińskie(CH) Aktywny wypoczynek "Przy lesie" Odrzucone Opinia negatywna ze względu na uwarunkowania dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego.
CH0438 Chełmińskie(CH) Minirampa - dla deskorolki, rolek i rowerów bmx Na listę do głosowania
CH0448 Chełmińskie(CH) Nowy chodnik przy ul. Grunwaldzkiej 8 Na listę do głosowania
CH0468 Chełmińskie(CH) Trampolinowy plac zabaw dla małych i dużych. Na listę do głosowania Zakres: 4 trampoliny naziemne typu koło, huśtawki typu bocianie gniazdo, huśtawka deska, huśtawka typu kubełek, huśtawka typu ważka, 2 zjeżdżalnie mała i duża, liczydło, gra w kółko i krzyżyk, ściana wspinaczkowa, piramida linowa typu pająk, piaskownica, tablica do pisania kredą, ogrodzenie, bezpieczna powierzchnia (drewno rozdrobnione, grunt, ew. sztuczna), 3 ławki, kosze na śmieci.
CH0443 Chełmińskie(CH) Ping pong na Brzezinach dla dużych i małych. Na listę do głosowania
CH0465 Chełmińskie(CH) Rekreacja Przy Lesie. Na listę do głosowania Zmiana lokalizacji: Działka nr 5/2, obręb 33, ul. Polna 12. Zmiana zakresu: Siłownia zewnętrzna, plac zabaw, stoły do ping-ponga, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 3 lampy (projekt połączony z projektem W0432).
CH0466 Chełmińskie(CH) Och! Jak Zielono! Dbamy o nasze otoczenie. Na listę do głosowania Zakres: Wymiana zieleni, obsianie trawą, uzupełnienie krzewów, ułożenie opaski betonowej wzdłuż drogi dojazdowej, wymiana ziemi, nasadzenie roślin w gazonach (11 szt.), zasiew trawy lub roślin tworzących darń, obsadzenie krzewami zielonych skwerków przy lampach, rozbiórka istniejącego chodnika, naprawa istniejącego krawężnika, naprawa schodów, ułożenie opaski betonowej, nasadzenie roślin w gazonach (10 szt.), zazielenienie rabatami kwiatowymi.
CH0451 Chełmińskie(CH) Zakup Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego oraz defibrylatora treningowego dla szkół w okręgu Chełmińskim - wzrost bezpieczeństwa i świadomości udzielania pierwszej pomocy wśród młodzieży. Odrzucone Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Działanie może byc realizowane w ramach środków budżetowych dostępnych dla jednostek oświatowych GMT.
CH0467 Chełmińskie(CH) Obsadzenie żywopłotem terenu gminnego przy Sz. Chełmińskiej, dom 155 A, B, C. Na listę do głosowania Zakres: Szerszy żywopłot z krzewów z Berberysą Smaragd, na każdym skwerku japońskie akcenty Tawuły Golden Princes, obsianie pustych miejsc trawą. Realizacja po zakończeniu inwestycji na ul. Długiej.
CH0437 Chełmińskie(CH) Rowerowe miasteczko Na listę do głosowania
CH0447 Chełmińskie(CH) Chodniki przy Hurynowicz Na listę do głosowania
CH0446 Chełmińskie(CH) Nowy chodnik i parking Na listę do głosowania
CH0450 Chełmińskie(CH) Trzymaj się rowerzysto - montaż przy wybranych skrzyżowaniach okręgu "Chełmińskie" 25 podpór dla rowerzystów Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Podpory w 16 miejscach, wszystkie wzdłuż Szosy Chełmińskiej.
CH0445 Chełmińskie(CH) Fiku Miku na Skwerze Borowików Na listę do głosowania
CH0449 Chełmińskie(CH) Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 35 miejsc postojowych Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Liczba miejsc zostanie określona na etapie przygotowania dokumentacji (w przypadku wyboru projektu).
CH0460 Chełmińskie(CH) Zielona ulica Mohna. Odrzucone Zmiana zakresu zadania: posadzenie krzewów na wybranych fragmentach ul. Mohna (między ulicą Długą a ul. Bartkiewiczówny).
CH0441 Chełmińskie(CH) Siłownia zewnętrzna "Krasnal Dominik" Na listę do głosowania
CZ0086 Czerniewice Ławki parkowe przy ścieżkach pieszo-rowerowych na ul. Włocławskiej i Łódzkiej
CZ0085 Czerniewice Trampoliny ziemne na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zdrojowej/Włocławskiej
CZ0084 Czerniewice Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych
CZ0083 Czerniewice Monitoring wjazdu do Czerniewic przy ul. Włocławskiej od strony Brzozy toruńskiej
CZ0082 Czerniewice Amatorski turniej tenisa stołowego Czerniewice cup 2021
CZ0081 Czerniewice Monitoring na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Solankowej w Toruniu - Czerniewicach
CZ0080 Czerniewice Festyn parafialny "Tu są moje Czerniewice"
CZ0079 Czerniewice Doświetlenie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Włocławska/Solankowa w Czerniewicach
CZ0078 Czerniewice Zieleń ozdobna przy ul. Zdrojowej
CZ0070 Czerniewice(CZ) Skwer osiedlowy w Czerniewicach. Odrzucone Powód formalny - wykonanie jedynie dokumentacji projektowej jest niezgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego w Toruniu.
CZ0071 Czerniewice(CZ) Modernizacja i dyslokacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Utwardzenie kostką podłoża pod stołem do pig-ponga, montaż 2 ławek z oparciem, pojemnik na śmieci,  przeniesienie dwóch stanowisk do grillowania wraz z altankami w nowe miejsce, utwardzenie podłoża (kostka) pod altankami, nasadzenie gęstej i wysokiej zieleni.
CZ0072 Czerniewice(CZ) Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Na listę do głosowania Zakres: Wynajęcie zespołu muzycznego, zaproszenie grupy rekonstrukcyjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
CZ0065 Czerniewice(CZ) Zdrowe Czerniewice. Na listę do głosowania Zakres: Cykl 50 treningów ogólnorozwojowych na świeżym powietrzu, z instruktorem, od wiosny do jesieni, dla dzieci, dorosłych i seniorów.
CZ0057 Czerniewice(CZ) Stojaki rowerowe Na listę do głosowania Stojaki w kształcie odwróconej litery U.
CZ0056 Czerniewice(CZ) Amatorski Turniej Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019 Na listę do głosowania Zmiana zakresu. Stoły do tenisa zostaną wynajęte na czas turnieju.
CZ0055 Czerniewice(CZ) Modernizacja boiska do koszykówki Na listę do głosowania
CZ0073 Czerniewice(CZ) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla mieszkaniowego Solanki poprzez montaż monitoringu. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Zakup 15 kamer do monitoringu wizyjnego i przkazanie ich administratorowi w celu zamontowania i użytkowania we własnym zakresie.
CZ0054 Czerniewice(CZ) Piłkochwyt do ścianki treningowej tenisa ziemnego w Toruniu - Czerniewice Na listę do głosowania
CZ0074 Czerniewice(CZ) Rewitalizacja terenu zielonego oraz montaż stojaków na rowery i pojemników na psie odchody. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Stojaki na rowery w kształcie litery U (min. 4), kosze na śmieci - 12 sztuk (do których można także wrzucać odchody po psach), uzupełnienie krzewów.
CZ0053 Czerniewice(CZ) Rozbudowa siłowni zewnętrznej Na listę do głosowania
CZ0052 Czerniewice(CZ) Letnie orzeźwienie /zamgławiacze/ Na listę do głosowania
CZ0058 Czerniewice(CZ) Boisko do siatki plażowej, piłki ręcznej, boule, badmintona, tenisa plażowego Na listę do głosowania Zmiana zakresu (bez toru do gry boulle).
CZ0059 Czerniewice(CZ) Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych Na listę do głosowania
CZ0066 Czerniewice(CZ) Zieleń ozdobna przy wjeździe do Czerniewic. Na listę do głosowania Zakres: Nasadzenie zieleni ozdobnej, wyeliminowanie traw i nasadzenie w ich miejsce roślinności, która nie będzie kłopotliwa w utrzymaniu. Zastosowanie różnorodnej zieleni: niska, kwitnąca, drzewka i krzewy niskopienne, sucholubne. Wykorzystanie kory drzewnej i kamienia ozdobnego.
CZ0067 Czerniewice(CZ) Modernizacja obiektu typu New Age Fit przy ul. Włocławskiej 220-222 w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Modernizacja obiektu do ćwiczeń ogólnorozwojowych typu New Age Fit, nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych w kolorze czerwonym.
CZ0068 Czerniewice(CZ) Amatorski turniej tenisa stołowego Czerniewice Cup 2020. Na listę do głosowania Zakres: Turniej tenisa stołowego dla mieszkańców osiedla Czerniewice, drobny poczęstunek, medale i dyplomy dla uczestników.
CZ0063 Czerniewice(CZ) XX festyn parafialny Tu są moje Czerniewice. Na listę do głosowania Zakres: Festyn, występ zespołu muzycznego, konkurencje sportowe, konkursy, pokazy artystyczne, atrakcje typu zjeżdżalnie, trampoliny, kule wodne, malowanie twarzy, przejażdżki na kucykach i quadach, nagrody za udziały w konkursach, zaplecze techniczne, nagłośnienie, oświetlenie, animatorzy, opłaty ZAiKS, artykuły spożywcze, ubezpieczenie, zaplecze sanitarne, itp. Możliwa korekta zakresu rzeczowego w celu dostosowania do limitu środków, w tym limit łączny na nagrody dla uczestników 2 000 zł.
CZ0069 Czerniewice(CZ) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic: Zdrojowa / Włocławska w Czerniewicach. Na listę do głosowania Zakres: Demontaż 4 słupów starego typu, wykonanie nowej instalacji podziemnej i montaż ok. 7 słupów z oświetleniem led.
CZ0051 Czerniewice(CZ) XIX Festyn Parafialny - "Tu są moje Czerniewice" Na listę do głosowania
JM0652 Jakubskie-Mokre "Misiaczek" w nowej odsłonie
JM0165 Jakubskie-Mokre Barierki ochronne przy ul. Szosa Lubicka (DK15/80)
JM0164 Jakubskie-Mokre Budowa miejsc postojowych przy lokalach użytkowych przy ul. Kościuszki 33-33 A Toruń
JM0163 Jakubskie-Mokre Nowy ład przy Strudze Toruńskiej
JM0162 Jakubskie-Mokre Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 23 w Toruniu
JM0161 Jakubskie-Mokre Futbol na osiedlu Jakubskie-Mokre
JM0160 Jakubskie-Mokre Barierki bezpieczeństwa na Szosie Lubickiej
JM0153 Jakubskie-Mokre(JM) Zielone przystanki na Mokrym. Na listę do głosowania Zmiana zakresu: Zazielenienie wiat przystankowych we wskazanych lokalizacjach. Trzy wiaty w pełnym zakresie (Kościuszki 41, Grudziądzka 81, Przy Kaszowniku opodal nr 37), dwie pozostałe w ograniczonym, ze względu na konieczność zachowania skrajni drogowych.
JM0143 Jakubskie-Mokre(JM) Zieleń i środowisko. Rewitalizacja zieleni Na listę do głosowania
JM0137 Jakubskie-Mokre(JM) Sport to zdrowie - zacznij od dziś! Na listę do głosowania Projekt zostanie przeniesiony na listę ogólnomiejską.
JM0136 Jakubskie-Mokre(JM) Zapraszamy do zabawy! Na listę do głosowania
JM0142 Jakubskie-Mokre(JM) Utwardzenie nawierzchni na dojeździe do zespołu garaży przy ul. Bażyńskich (przy Przedszkolu Miejskim nr 15) Na listę do głosowania
JM0141 Jakubskie-Mokre(JM) Utwardzenie alejek bocznych na Cmentarzu Komunalnym w Toruniu Już realizowane lub zaplanowane Zadanie nie należy do zadań własnych budżetu miasta. Zadanie będzie ujęte w planie inwestycyjnym miejskiej spółki Urbitor.
JM0139 Jakubskie-Mokre(JM) Wykonanie lewoskrętu z ul. Żółkiewskiego do osiedla Piernikowego Odrzucone Niezgodne przygotowaną przebudową ul. Żółkiewskiego.
JM0147 Jakubskie-Mokre(JM) Trampoliny dla rodziny - minipark trampolinowy. Na listę do głosowania Zakres: Montaż 4 trampolin ziemnych, montaż 4 ławek, min. 1 latarnia.
JM0148 Jakubskie-Mokre(JM) Zielona aleja - Antczaka. Już realizowane lub zaplanowane Zadanie będzie realizowane w ramach już zaplanowanych działań miasta.
JM0144 Jakubskie-Mokre(JM) Wiata dla rowerzystów, rolkarzy itp. przy Placu daszyńskiego. Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie na pl. Daszyńskiego wiaty chroniącej rowerzystów, rolkarzy, itp. przed deszczem i wiatrem. Wiata w stylu zamontowanej na Rynku Nowomiejskim, zazieleniona bluszczem.
JM0149 Jakubskie-Mokre(JM) Strefa sportowo-rekreacyjna - siłownia plenerowa oraz strefa street workout.
JM0138 Jakubskie-Mokre(JM) Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Kościuszki 42 w Toruniu Odrzucone Wnioskodawca nie jest mieszkańcem okręgu, w którym zlokalizowany został projekt lokalny. Brak zgód właścicieli nieruchomości.
JM0140 Jakubskie-Mokre(JM) Jedziemy tramwajem i strażą pożarną - rozbudowa placu zabaw o tematyce nawiązującej do miejskiej. Na listę do głosowania
JM0150 Jakubskie-Mokre(JM) Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Bażyńskich. Na listę do głosowania Zakres: Wykonanie azylu na przejściu dla pieszych oraz odpowiedniego oznakowania.
JM0151 Jakubskie-Mokre(JM) Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego. Na listę do głosowania Zakres: Remont drogi dojazdowej do osiedla Piernikowego wraz z oznakowaniem.
JM0152 Jakubskie-Mokre(JM) Zieleń zasłaniająca plac zabaw "Misiaczek" od ulicy. Na listę do głosowania Zakres: Nasadzenia zieleni o wysokości do 1,5 m wzdłuż ogrodzenia terenu rekreacyjnego "Misiaczek".
K0098 Kaszczorek Grajmy w minigolfa w Kaszczorku
K0097 Kaszczorek Letnie orzeźwienie – zamgławiacze – na placu rekreacyjno - sportowym w Kaszczorku
K0096 Kaszczorek Rozbudowa placu zabaw oraz budowa „street workout” – mini placu do ćwiczeń dla dorosłych w Kaszczorku
K0095 Kaszczorek Wakacje 2021 w Kaszczorku
K0094 Kaszczorek Zieleń wokół placu zabaw i kompleksu sportowego przy ul. Gościnnej
K0093 Kaszczorek W Kaszczorku nic się nie dzieje
K0092 Kaszczorek Konkurs na wytwór artystyczny osadzony w Kaszczorku
K0091 Kaszczorek "My w Kaszczorku"
K0090 Kaszczorek Retencja "Kaszczorek"
K0089 Kaszczorek Festiwal Drwęcy 2021 Eko
K0088 Kaszczorek Półkolonie dla dzieci w Kaszczorku - 2021 r.
K0087 Kaszczorek Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej w Kaszczorku na sztuczną trawę
K0086 Kaszczorek "Televizja" Kaszczorek

Strony

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu Maja Błażejewska z medalem
  Miasto, Sport
  Maja Błażejewska, toruńska juniorka młodsza z KS Centuria, otrzymała powołanie do kadry narodowej taekwondo olimpijskiego.
 • Na zdjęciu para seniorów na starówce
  Miasto
  Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji, niepełnosprawności starszych osób i potencjalnym zagrożeniem dla ich życia. Od 13 sierpnia 2020 r. zgłosić można się do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.
 • Plakat wydarzenia przedstawiający nurkującą dziewczynkę
  Miasto, Sport
  W ramach programu "Lato w Toruniu bez nudy" zapraszamy na kolejne wydarzenie na basenach letnich, tym razem na Skarpie. Rekreacyjna impreza pod nazwą „All Day Beach Party” odbędzie się w najbliższy piątek 14 sierpnia 2020 r.
 • plakat wydarzenia
  Kultura, Miasto
  Toruńska starówka piękna jest zawsze, ale starówka wieczorową porą widziana z lotu ptaka to szczególne przeżycie. 14 i 15 sierpnia 2020 r. Muzeum Okręgowe zaprasza na nocne wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego.
 • Miasto, MZK
  Od 12 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe godziny otwarcia kas biletowych Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
 • Na zdjęciu prezydent Torunia Michał Zaleski
  Miasto
  Wyjaśnienie Prezydenta Miasta Torunia w nawiązaniu do artykułu redaktor Małgorzaty Oberlan pt. „Cięcia wydatków w Toruniu: urzędnicy wkurzeni „Niech zaczną od siebie” ” opublikowanego w Nowościach 7 sierpnia 2020 r.
 • Po raz pierwszy dla zwiedzających zostanie udostępnione Muzeum Twierdzy Toruń. 15 sierpnia w godz. 10.00-15.00 możliwe będzie zwiedzanie obiektu oraz obejrzenie wybranych pomieszczeń z zewnątrz.
 • Motoarena Toruń im. Mariana Rosego w 2020 roku gościć będzie dwa turnieje Speedway Grand Prix!
 • „Podróżuj razem z nami” to hasło promującej transport miejski kampanii społecznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Na trasę wyjechał pierwszy autobus wspierający akcję.
 • 9 sierpnia od godz. 14:00 na terenie Torunia i powiatu toruńskiego mogą wystąpić anomalie pogodowe.
 • 8 sierpnia 2020 r. otwarty został Park Pamięci Narodowej „Zachowali się jak trzeba”. Miejsce upamiętnia tysiące Polaków, którzy w okresie II wojny światowej ratowali Żydów narażając własne życie.
 • Po prawie miesiącu głosowania, poznaliśmy zwycięzców plebiscytu Toruńskie Gwiazdy 2020. 8 sierpnia nagrodzony został najlepszy toruński DJ, Wykonawca, Nadzieja oraz Płyta Roku.
 • Na 10 sierpnia 2020 r. zostało zaplanowane czasowe wstrzymanie dostawy wody z miejskiego wodociągu do niektórych budynków przy ul. Warneńczyka oraz Bażyńskich.
 • Laureatów w kategoriach nadzieja, wykonawca, dj i płyta roku w plebiscycie Toruńskie Gwiazdy poznamy 8 sierpnia 2020 r. o godz. 19.00 podczas koncertu w sali na Jordankach. Na scenie pojawią się znani i lubiani lokalni wykonawcy.