Odpowiedź ZPMT na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Odpowiedź ZPMT na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Miasto
Data publikacji: 15 kwietnia 2024
Odpowiedź ZPMT na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 kwietnia 2024 r. o sygn. WSPN.DT.7582.7.2024, wzywające do podjęcia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 1, oddanych na rzecz Prowincji Warszawskiego Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści) z siedzibą w Warszawie (aktualnie Fundacja „LUX VERITATIS”), uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zgodnie z art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami, aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego można przeprowadzać nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, przy czym ustawodawca nie wskazał maksymalnego terminu, po upływie którego winno to nastąpić. Pan Wojewoda w komunikacie z dnia 11 kwietnia 2024 r. przekazał zalecenie przeprowadzania aktualizacji nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Na terenie miasta Torunia znajduje się około tysiąca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste, które sukcesywnie podlegają aktualizacji, przy uwzględnieniu środków zaplanowanych na realizację tego zadania przez Wojewodę oraz możliwości kadrowych jednostki.

Obowiązująca opłata roczna dla nieruchomości położonych przy ul. Droga Starotoruńska 1, których użytkownikami wieczystymi byli pierwotnie Redemptoryści, a obecnie Fundacja Lux Veritatis, została ustalona od 2018 roku.

Ustawodawca zobowiązuje Prezydenta do gospodarowania nieruchomościami zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, a tym samym do podejmowania działań racjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia interesu Skarbu Państwa i Gminy. Właśnie w taki sposób zadania z zakresu aktualizacji opłat są realizowane przez Gminę Miasta Toruń. Każdorazowo aktualizację poprzedza analiza okresu, jaki upłynął od ostatniej aktualizacji, spodziewanego wzrost wartości nieruchomości, który przekłada się na zysk oraz współmierności kosztów, które należy ponieść na aktualizację względem spodziewanego przysporzenia. W chwili obecnej koszt opracowania operatu szacunkowego dla jednej nieruchomości wynosi około 740 zł brutto. Koszt ten często kilkukrotnie przewyższa opłatę roczną za wieczyste użytkowanie, a w takiej sytuacji przeprowadzenie aktualizacji jest oczywiście nieuzasadnione ekonomicznie.

Podkreślić należy, że tutejszy Wydział Gospodarki Nieruchomościami (WGN) po 2018 r. dokonywał analizy cen nieruchomości gruntowych w obrębie obszaru ul. Drogi Starotoruńskiej, z uwagi na przeprowadzane aktualizacje opłat dla nieruchomości w tamtejszym rejonie. Z operatów szacunkowych sporządzonych w grudniu 2020 r. wynikało, że wartość gruntów przeznaczonych w m.p.z.p. głównie pod usługi, produkcję, składy i magazyny, kształtowała się dla Drogi Toruńskiej na poziomie od 84,70 zł/m2 do 193,58 zł/m2. Niewątpliwie wpływ na wartość nieruchomości ma: jej przeznaczenie w miejscowym planie, cel, na który została oddana w użytkowanie wieczyste czy też powierzchnia (pow. wycenianego gruntu od 0,1529 ha do 1,0803 ha).

Nadmieniam, że nieruchomości oznaczone nr działek 124/2 i 120/6 w obr. 22 położone są w obszarze o funkcji sportu, rekreacji, wypoczynku i usług turystycznych, oświatowych i kulturalnych (o znacznie niższej wartości niż przysparzające dochodu usługi/produkcja). Zostały oddane w wieczyste użytkowanie na cele związane z niezarobkową działalnością kulturalno-oświatową, opiekuńczą, leczniczą, charytatywną, naukową, sportową oraz turystyczną. Wartość stanowiąca podstawę wyliczenia opłaty dla działki 120/06 o pow. 1,3244 ha została w 2017 r. określona na poziomie 139,95 zł/m2, a dla działki 124/2 o nieregularnym, trudnym do zagospodarowania kształcie i pow. 0,3929 ha, na poziomie 119,27 zł/m2.

Stąd WGN – dysponując m.in. sporządzoną w grudniu 2020 r., na potrzeby aktualizacji, wyceną gruntu w sąsiedztwie, przeznaczonego i wykorzystywanego pod usługi komercyjne oraz zieleń urządzoną o pow. 1,0803 ha (zbliżonej do działki 120/6), w przypadku którego wartość została ustalona na poziomie 84,70 zł/m2 oraz operatami, w których wartość działek przy Drodze Starotoruńskiej – wykorzystywanych wyłącznie pod usługi i produkcję (funkcję znacznie atrakcyjniejszą od sportu i rekreacji) przy obszarze o bardziej korzystnej  powierzchni 0,6078 ha – określono na 154 zł/m2 – stwierdził brak podstaw, z ekonomicznego punktu widzenia interesu SP, do zlecania i ponoszenia kosztów wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Fundacji. Uwzględniając dyspozycję powołanego art. 77 u. g. n. cyt. „(…) jeżeli wartość nieruchomości ulega zmianie”, dopiero wzrost cen, który można było zaobserwować w 2023 r., pozwolił na zaplanowanie przeprowadzenia aktualizacji dla przedmiotowych nieruchomości w roku 2024, co niebawem nastąpi.

Równocześnie należy pamiętać, że lata 2020 - 2022 to w Polsce okres pandemii. Siłą rzeczy zmienił się charakter prowadzonych postępowań, zwłaszcza w zakresie zasadności nakładania dodatkowych obciążeń finansowych na przedsiębiorców, instytucje czy osoby fizyczne. Również ustawodawca, mając świadomość nadzwyczajności sytuacji, przewidział ustawowe ulgi w opłatach dla użytkowników wieczystych.

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego realizowana przez Gminę Miasta Toruń była również przedmiotem działań kontroli przeprowadzonej w 2023 roku przez Regionalną Izbę Obrachunkową – organ kontrolujący przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. 

Z poważaniem,

Zbigniew Fiderewicz

Zastępca Prezydenta Miasta Torunia


Do pobrania:

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dn. 11 kwietnia 2024 r.

 

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.