Toruński PCK pomaga Ukrainie | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Toruński PCK pomaga Ukrainie

Miasto, Toruń dla Ukrainy
Data publikacji: 01 marca 2023
Autor: Marcin Pryka

Toruński oddział Polskiego Czerwonego Krzyża od pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę podejmuje działania humanitarne na pomoc Ukrainie i uchodźcom wojennym przybyłym do Torunia.

Raport dotyczący pomocy Ukrainie i uchodźcom z tego kraju przedstawiła kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK Ewa Zulewska-Mielcarska. Od lutego do lipca 2022 r. przy ul. Jęczmiennej 10 w Toruniu w godz. od 7.00 do 19.00, a w dni wolne od pracy od 8.00 do 15.00 lub według potrzeb, działał Punkt pomocy humanitarno-informacyjny PCK. Punkt działa nadal dostosowując czas pracy do aktualnej sytuacji, często przedłużając godziny otwarcia. Zadaniem Punktu jest organizowanie pomocy, monitorowanie i analizowanie potrzeb i oczekiwań uchodźców wojennych, rozwiązywanie problemów zgłaszających się obywateli Ukrainy, np. gdzie uzyskać pierwszą pomoc stomatologiczną, jak dojechać do Urzędu Pracy, gdzie można zapisać dziecko na zajęcia taneczne, itp. 

Od pierwszych godzin po wybuchu konfliktu siedziba toruńskiego oddziału PCK szybko zapełniała się darami. Do pracy od początku zaangażowali się działacze i wolontariusze PCK, a z dnia na dzień przybywało ludzi chętnych do pomocy. Postawa wszystkich była wprost fantastyczna. Panowała powszechna akceptacja, zgoda, nikt nie protestował, nie marudzi nad przydziałem prac. Jedni zajmowali się segregowaniem i pakowaniem, inni noszeniem kartonów, paczek, spisywaniem inwentarza, rejestracją. Jeszcze inni wychodzili na kwesty, docierali do darczyńców. Pomieszczenia w tempie błyskawicznym zapełniały się darami. Już 2 marca 2022 r. toruńskie PCK wysłało trzy pełne busy darów – żywności, artykułów higienicznych, środków medycznych do huba PCK w Przeworsku w województwie podkarpackim, skąd pomoc była transportowana na teren Ukrainy.

Ogółem PCK w Toruniu do lipca 2022 r. wysłało 8 transportów humanitarnych z żywnością, artykułami chemicznymi i kosmetycznymi, z pampersami i środkami dla dzieci (mleko w proszku, odżywki) bateriami, power bankami, lampami czołówkami itp., o łącznym tonażu ponad 25 ton, 

                               -  4 transporty bezpośrednio wysłano na Ukrainę do Krasiłowa, Starokonstantynowa, Łucka i Kijowa,

                               -  4 transporty do huba  PCK w Przeworsku.

Na wyróżnienie zasługuje postawa Tomasza Filasa, który własnym samochodem na własny koszt trzykrotnie zawoził dary do Przeworska. 

Po kilku dniach od wybuchu wojny w biurze PCK pojawiają się Ukraińcy, którzy uciekają przed wojną. Zadziwienie – mimo bariery językowej rozumiemy się dobrze. To prawda, że komunikacja dotyczyła, można powiedzieć raczej standardowych spraw. Oni prosili o pomoc, toruńskie PCK im jej udzielało. Przybyli ludzie byli zmęczeni, zagubieni, większość kobiet, dużo w starszym wieku i matki z dziećmi lub kobiety mające dzieci pod opieką. Proponowano poczęstunek, ciepły napój. Wysłuchiwano jeśli ktoś potrzebował rozmowy. Niektórzy uchodźcy chcieli z siebie wyrzucić rozpacz, dlatego pokazywali zdjęcia zbombardowanych domów, ludzi  z tobołkami idącymi polami, skrajem dróg, z dziećmi na rękach. W pamięci pozostali pewni starsi państwo, z cierpieniem wypisanym na twarzy, którzy pokazywali zdjęcia w telefonie komórkowym  i opowiadali o znajomych, którzy postanowili uciec z zagrożonej zajęciem przez Rosjan miejscowości. Samochód osobowy, a w nim trupy ich znajomych, samochód został ostrzelany. Inni byli milczący, wystraszeni, zalęknieni. Inny obrazek - zachowanie matek z dwójką czy trójką dzieci. Otrzymują artykuły, każde dziecko dostaje po czekoladzie i paczce ciastek, wolontariuszka daje kolejną czekoladę - mama dziękuje: "nie my już mamy, inni też będą potrzebowali". To zachowanie, które robiło wrażenie i wywoływało szacunek.

Motywacji i sił dodawał niesamowity zapał ludzi przychodzących lub dzwoniących do biura PCK z Torunia, a nawet odległych miejscowości byłego województwa toruńskiego. Pomysłowość i szczerość serca okazywana przez ofiarodawców, ludzi chcących pomóc powodowała, że nie odczuwano zmęczenia.  Najważniejszym było to, aby nikomu nie odmówić zainteresowania, nie odesłać z poczuciem rozczarowania, zawodu jeżeli dotarł z intencją pomocy, trudził się pozyskaniem darów lub odmówił sobie, aby wesprzeć bardziej potrzebujących. Wiele problemów było zupełnie nowych, wiele z zakresu poza kompetencjami oddziału rejonowego PCK. Pilne i gorączkowe próby kontaktowania się z Zarządem Głównym PCK, z administracją rządową i samorządową. Nie zawsze udawało się nawiązać kontakt lub otrzymać wiążącą odpowiedź. Toruńskie PCK przestrzegało jednak zasady, że nie zostawia spraw niewyjaśnionych, każdemu starano się odpowiedzieć i pomóc.  Miłym gestem i dużym wsparciem było wyznaczenie koperty przed siedzibą PCK przy ul. Jęczmiennej 10, dla osób wspierających pomoc Ukrainie.

Rozwój wydarzeń nabierał tempa. Pierwsza decyzja z 24 lutego 2022 r. obowiązuje nadal w zarządzie toruńskiego PCK – ważniejsze z dotychczasowych przedsięwzięć muszą być kontynuowane, ale pierwszoplanowym zadaniem biura stała się organizacja pomocy Ukrainie.

Do połowy 2022 r.  toruński oddział PCK aktywnie wpierał punkt recepcyjny umieszczony w hotelu Kopernik przy Woli Zamkowej 16 w Toruniu, w którym członkowie Grupy Ratownictwa PCK w Toruniu pełnili dyżury w punkcie pierwszej pomocy. Uczestniczył w poszukiwaniu rzeczy potrzebnych nagle, jak na przykład: materace do łóżeczek dla niemowlaków, wózków dla dzieci. Do punktu przesiadkowego dla uchodźców wojennych ulokowanego na Dworcu PKP Toruń Główny do sierpnia dostarczano napoje, produkty spożywcze, artykuły dla niemowląt, artykuły chemiczne i kosmetyczne, wysyłano wolontariuszy pracujących w charakterze tłumaczy.

Toruński PCK zapewnia: - Mimo dużego trudu nie ustajemy w udzielaniu pomocy, przyjęciu każdego uchodźcy z uwagą, szacunkiem i zrozumieniem. To kosztuje dużo czasu, dzień pracy kończy się często późnym wieczorem.  To jednak nie jest ważne, gdy pokrzywdzony, bezbronny człowiek potrzebuje chwili rozmowy, uśmiechu. Czy można inaczej się zachować, gdy patrzy się na nieszczęście innego człowieka, na jego tułaczkę i brak pewności jutra? Analiza dotychczas prowadzonej pomocy, nasunęła pomysł, aby wydawać „jakiś” dokument ułatwiający i nam, i Ukraińcom procedurę otrzymania pomocy. Wprowadziliśmy Kartę pomocy PCK, posiadającą numer ewidencyjny oraz zawierającą informację kiedy i jaka pomoc została udzielona. „Karta” okazała się bardzo pomocna, bo z biegiem czasu i trwania wojny na Ukrainie przybywało czynności administracyjnych związanych z podejmowanymi działaniami do wykonania przez nas, a uchodźcy byli bardziej rozdrażnieni przedłużającym się stanem niepewności, tułaczki. Poza tym przykro było patrzeć na ludzi wystających w długich kolejkach po otrzymanie pomocy przy różnej  pogodzie, ze świadomością, że nie wszyscy przybyli do biura ją otrzymają. Karta pomocy PCK uporządkowała i wprowadziła bardziej czytelny i transparentny sposób wydawania pomocy.

Każdego miesiąca, tego tragicznego roku dla naszych sąsiadów, PCK w Toruniu przyjmuje średnio ponad 1500 uchodźców wojennych z Ukrainy, którym udzielana jest różnorodna pomoc, uzależniona od potrzeb, oczekiwań i bieżących możliwości.  Wschłuchując się w głos uchodźców, którzy w większości uciekali ze swoich domów o różnej porze roku, zabierając niewiele, skarżących się na kłopoty z dostaniem się do lekarza specjalisty, wymagających stosowania diet, mających problem ze znalezieniem pracy z uwagi na barierę językową  itp. wolontariusze starają się przygotowywać takie wsparcie, aby niwelować te niedostatki.

Podsumowując, w minionym roku trwania wojny na Ukrainie toruński oddział PCK udzielił pomocy finansowanej ze środków własnych - wpłat na konto celowe i zbiórek ulicznych oraz darowizn  rzeczowych i finansowych, grantów i projektów, w tym ze środków publicznych otrzymanych na podstawie zawartych umów pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego a Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża z w Toruniu na projekty pod nazwą „Bezpieczny krok z PCK”.

Dzięki tym różnorodnym źródłom finansowania i otrzymywanym darowiznom toruński PCK udzielił uchodźcom wojennym z Ukrainy następującej pomocy:

                1/           7 700 szt. paczek z żywnością o łącznej wadze około 80 000 kg

                2/           3 000 szt. paczek z artykułami chemicznymi i kosmetycznym o łącznej wadze około 15 000 kg

                3/           400 voucherów na zakup obuwia do sklepów CCC (po 150 zł)

                4/           200 voucherów na zakup odzieży do sklepów Sinsay (po 150 zł)

                5/           1100 voucherów do sklepów KiK ( po 100 zł)

                6/           250 voucherów Sodexo (po 500 zł )

                7/           50 voucherów do Lecznic CITOMED o wartości 250 zł każdy

                8/           80 voucherów  do tłumacza przysięgłego o wartości 80 zł każdy

                9/           35 voucherów na kurs języka polskiego

                10/         630 voucherów na zakupy w sieci Torimpex ( po 150 zł)

                11/         35 rodzin otrzymało profesjonalne wsparcie psychologiczne udzielane w języku ukraińskim z możliwością spotkań bezpośrednich lub online

                12/         1100 ukraińskich dzieci otrzymało wyprawkę szkolną na rozpoczęcie nauki w polskich szkołach ( plecak z przyborami )

                13/         120 ukraińskich dzieci uczestniczyło w 2 spotkaniach integracyjnych pt. „Boże Narodzenie (Різдво Христове). Świąteczne spotkanie  integracyjne”, które  odbyły się 15 i 20 grudnia 2022 roku. Zaproszono dzieci w towarzystwie rodzica lub opiekuna oraz 35 dzieci polskich

                14/         zorganizowano 2 spotkania integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża w Szkole Podstawowej nr 4  w Toruniu 9 maja oraz z okazji Dnia Dziecka z Książnicą Kopernikańską

                15/         60 paczek z różnymi produktami dla osób powyżej 75 r. ż. oraz osób z niepełnosprawnościami (150 zł)

                16/         usługa fryzjerska dla osób powyżej 75 r.ż oraz matek dzieci niepełnosprawnych – na kwotę 1700 zł

                17/         wydaliśmy 4 320 litrów mleka i 500 kartonów płatków Nestle

                18/         pośredniczymy w poszukiwaniu zaginionych rodzin, a każdy uchodźca, który zgłosi się do PCK otrzyma wsparcie emocjonalne, poradę.

- Działalność humanitarna, którą prowadzi toruński oddział PCK niesie pomoc wielu tysiącom Ukraińców, daje im poczucie bezpieczeństwa i opieki. Nam z kolei daje wiele satysfakcji i poczucie czynienia dobra, ma realny wymiar. Jest sprawdzianem upowszechnianych idei i haseł - podkreśla kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK Ewa Zulewska-Mielcarska.

Na temat działań Gminy Miasta Toruń dotyczących wsparcia dla Ukrainy przeczytasz tutaj: https://www.torun.pl/pl/pomagamy-i-bedziemy-pomagac

 

Kategoria: 

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  CUK Anioły Toruń pokonując Trefl Gdańsk II 3:0 w setach: 25:17, 25:23, 25:15 odniosły siedemnaste zwycięstwo w tym sezonie. Zdj. Sławomir Kowalski
 • Na zdjęciu: żółte kwiaty żonkile, w tle Ratusz Staromiejski
  Miasto
  Przyszła wiosna - pora na rowery! Już w ten weekend startuje pierwsza w 2023 roku Rowerowa Masa Krytyczna. Na Zamku Krzyżackim zaś odbędą się również wiosenne warsztaty robienia świeczek i kosmetyków - będzie można się poczuć jak średniowieczni alchemicy. A do tego, jak co roku wiosną, rozpoczynają się Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA. A o...
 • Nagrody wręczył laureatom Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
  Miasto
  Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był „Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. - Toruń w tamtych latach pełnił rolę stolicy województwa pomorskiego, wówczas jednego z większych województw Rzeczypospolitej i był bardzo dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim. Warto pamiętać o takich fragmentach życia XX-lecia...
 • Na zdjęciu: prezydent Michał zAleski, Margit Jungmann, Wacław i Sławomir Krankowscy trzymają tabliczkę z napisem 9. Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej Atletyce Masters
  Miasto, Sport
  25 marca 2023 r. rozpoczynają się 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia tej rangi jest Toruń i hala widowiskowo-sportowa Arena.
 • Zdjęcie przedstawia Wydział Spraw Administracyjnych UMT, który mieści się przy ul. Batorego 38/40
  Miasto
  Ważna informacja dla osób, które z końcem marca chcą złożyć wniosek o dowód osobisty lub są obywatelami Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. 31 marca 2023 roku nastąpi przerwa w obsłudze, która jest spowodowana zmianą oprogramowania.
 • SP nr 23 świętowała swoje 60-lecie
  Miasto
  Były występy artystyczne, wspomnienia, podziękowania i życzenia. 24 marca 2023 roku w Centrum Kultury Dwór Artusa odbyła się gala z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. W uroczystości wziął udział prezydent Michał Zaleski, jego zastępca Adrian Mól, Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu...
 • Działkowcy, wędkarze i ekolodzy zachęcają do włączenia się w akcję sprzątania brzegu Wisły – w sobotę 25 marca 2023 r.
 • Przy ul. Kociewskiej ze względów bezpieczeństwa usunięto osiem drzew gatunku topola mieszaniec gatunków nierodzimych.
 • 25 marca 2023 r. rozpoczynają się 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia tej rangi jest Toruń i hala widowiskowo-sportowa Arena.
 • Rozliczając podatek dochodowy za 2022 r. pamiętajmy o przekazaniu 1,5% dla jednej z toruńskich organizacji pozarządowych!
 • W nocy z 25 na 26 marca 2023 roku zmieniamy czas. Przestawienie zegarów z czasu zimowego na letni spowoduje tymczasowe utrudnienia w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Toruniu.
 • W przyszłym tygodniu ruszy wypłata dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia. - Seniorzy, których termin płatności emerytury czy renty przypada na sobotę, 1 kwietnia, otrzymają trzynastą emeryturę wcześniej. Świadczenia...
 • W tym celu radni przyjęli coroczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2023.
 • Z roku na rok miasto otrzymuje coraz większe środki z myślą o osobach niepełnosprawnych.