Rodzina w Centrum | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rodzina w Centrum

Tytuł projektu:
Rodzina w Centrum

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”
Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:
Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy projektu:
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko – pomorskiego,
- trzy Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity - 11 482 020 zł
Kwota dofinansowania – 10 907 919 zł
Wkład własny – 574 101 zł

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 936 652 zł
Kwota dofinansowania: 891 347 zł
Wkład własny: 45 305 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Umowa o partnerstwie dotycząca realizacji projektu została zawarta w dniu 22.09.2016 r.
Uchwała Zarządu Województwa 40/1594/16 z dnia 12.10.2016 r.

Termin realizacji:
01.07.2016 r. – 30.06.2018 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Działania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:
1.    Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
      •    pedagogiczne – 301 godzin,
      •    prawne – 307 porad,
      •    psychologiczne – 354 godzin,
      •    psychiatryczne – 297 porad,
2.    Mediacje rodzinne – 224 godzin.
3.    Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych – 20 warsztatów.
4.    Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie – 90 godzin.
5.    Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych – 80 spotkań.
6.    Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywających w rodzinie naturalnej i pieczy zastępczej – 32 warsztaty.
7.    Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 7 warsztatów
8.    Szkolenia dla wolontariuszy – 10 szkoleń.
9.    Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą – 7 bonów po 1000 zł.
10.    Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci – 21 spotkań po 6 godzin.
11.    Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi – 4 pięciodniowe wyjazdy.
12.    Utworzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Toruniu.
13.    Utworzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej do 14 dzieci w Toruniu.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Instytucje pomocy i integracji społecznej
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Najczęściej czytane aktualności

 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła św. Szczepana
  Miasto
  Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Miasto
  Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Członkowie Kapituły Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego obradowali 15 czerwca 2024 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.