Rodzina w centrum Etap I | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rodzina w centrum Etap I

Tytuł projektu:
Rodzina w centrum Etap I

Program Operacyjny:
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Priorytet FEKP.08 „Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji włączenia społecznego”
Działanie FEKP.08.25 „Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu/Toruńskie Centrum Usług Społecznych, MOPS Bydgoszcz, MOPR Włocławek, MOPR Grudziądz/CPDIR, PCPR Aleksandrów Kujawski, PCPR Brodnica, PCPR Bydgoszcz, PCPR Chełmno, PCPR Golub-Dobrzyń, PCPR Grudziądz, PCPR Inowrocław, PCPR Lipno, PCPR Mogilno, PCPR Nakło nad Notecią, PCPR Radziejów, PCPR Rypin, PCPR w Sępólnie Krajeńskim, PCPR Świecie, PCPR Toruń, PCPR Tuchola, PCPR Wąbrzeźno, PCPR Włocławek, PCPR Żnin, DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 47 444 338,63 zł
Koszty kwalifikowalne: 47 444 338,63 zł
Kwota dofinansowania: 45 072 121,69 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 5 137 416,94 zł
Koszty kwalifikowalne: 5 137 416,94 zł
Kwota dofinansowania: 4 849 447 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Plus, Budżet Państwa

Data zawarcia umowy o partnerstwie:
6.03.2024 r.

Termin realizacji:
1.01.2024 r. – 31.12.2026 r.

Opis projektu:
W ramach projektu w województwie kujawsko-pomorskim powstanie spójny i zintegrowany system wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych, celem którego jest rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.

Zaplanowano m.in.:
- indywidualne poradnictwo dla dzieci i dorosłych: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne;
- mediacje rodzinne, terapię rodzinną, grupy wsparcia dla rodzin, warsztaty dla rodzin, animacje dla dzieci, warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne oraz tus i moje emocje;
- wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne, półkolonie, warsztaty dla dzieci i młodzieży w procesie usamodzielniania;
- dla dorosłych: warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, warsztaty dla kobiet i mężczyzn, grupy wsparcia oraz spotkania świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:
- stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
- poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
- rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
- rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
- rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
- umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
- działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
- podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
- działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
Pytania dotyczące projektu można kierować pod nr tel. 518 445 948.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Juliusza Słowackiego 118A, 87-100 Toruń

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2021-2027
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Program: 
Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Toruńskie Centrum Usług Społecznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Tereny zielone w Toruniu
  Eko, Miasto
  Miasto Toruń kontynuuje lokalne opryski przeciwko meszkom i komarom. Sytuacja na terenach zielonych jest na bieżąco monitorowana.
 • Miasto
  W Toruniu ruszyły spotkania prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów.
 • Kultura, Miasto
  W ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbędą się m.in. spotkanie młodych, rodzinny piknik kosmiczny pt. "Astrobaza Toruń" oraz wyjątkowy koncert "Pod wspólnym niebem" z udziałem znanych gwiazd.
 • Na zdjęciu: ławeczki postawione na tarasie na pawilonie
  Miasto
  Zniszczenia nawierzchni tarasowej na pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim zostały naprawione. Podjęte zostały również działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa odwiedzających to popularne miejsce nad Wisłą.
 • Inwestycje, Miasto
  To kolejny ważny etap rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Powstały unikatowe nowoczesne budynki, w których będzie można prowadzić dydaktykę i badania na najwyższym światowym poziomie w kierunkach naukowych, które wprowadzają do gospodarki najwięcej innowacyjności.
 • Kultura, Miasto
  31 maja 2024 r. rozpocznie się 28. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. Do 7 czerwca będzie można obejrzeć 13 tytułów, w tym 5 spektakli zagranicznych. W sumie odbędzie się 19 pokazów. Wśród najważniejszych zaproszonych reżyserów będą Robert Wilson, Alvis Hermanis, Oliver Frljić, Aurélien Bory czy Luk Perceval.
 • Od soboty 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Są one efektem konsultacji w sprawie kursowania miejskich autobusów na Podgórzu. Zmieniona zostanie trasa linii nr 21 – autobusy kursować będą ulicą Poznańską przez przystanek „Parkowa”, a częstotliwość zostanie zwiększona z 6 do 10 kursów Zwiększona...
 • Miejskie obchody Dnia Strażaka odbyły się w dniu 29 maja 2024 r. przy siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zbliża się Boże Ciało. Przypominamy, że parkując na terenie Strefy Płatnego Parkowania w czwartek (30 maja) nie wnosimy opłat. Z kolei w piątek (31 maja) i sobotę (1 czerwca) strefa działa bez zmian. Kierowców odwiedzających nasze miasto zachęcamy do korzystania z miejsc parkingowych, które są zlokalizowane w sąsiedztwie Starówki lub na parkingu...
 • W Toruniu tego typu rozwiązania są zlokalizowane w dwóch miejscach – przy ul. Olimpijskiej 42 oraz Dziewulskiego 38 w Toruniu. W sumie do dyspozycji kierowców jest prawie 440 miejsc parkingowych!
 • Dla Torunia obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia. Mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wód.
 • 1-2 czerwca 2024 r. w Toruniu rozegrana zostanie II runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach.
 • W środę 29 maja 2024 r. znów mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Apelujemy o ostrożność.
 • W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, 9 czerwca 2024 r., osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie miasta Torunia będą mogły skorzystać z bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w godz. 7:00-21:00. Organizatorem transportu jest Urząd Miasta Torunia.