Razem możemy więcej! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Razem możemy więcej!

Tytuł projektu:
Razem możemy więcej!

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”
Działanie 11.1 „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR”

Projekt dofinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”.

Realizator:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 184 812,50 zł
Kwota dofinansowania: 175 562,50 zł
Wkład własny: 9 250 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
8.10.2021 r.

Termin realizacji:
1.03.2022 r. – 30.04.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu był powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju w Gminie Miasta Toruń w oparciu o zastosowanie działań o charakterze edukacyjnym i integracyjnym oraz podniesienie świadomości nt. dostępnych form pomocy.

Projekt skierowany był do 120 osób: 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów Lokalnej Strategii Rozwoju, 60 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rodzaj zrealizowanego wsparcia:
- porady terapeutyczne,
- porady psychologiczne,
- inicjatywy lokalne, imprezy środowiskowe i integracyjne,
- warsztaty rozwijające umiejętności życiowe,
- grupy samopomocowe,
- wsparcie doradcy ds. godzenia życia zawodowego i rodzinnego (grupowe lub indywidualne),
- inicjatywy: otwarcie kina plenerowego.

Zrealizowane rezultaty:
Osoby uczestniczące w projekcie podniosły swoją wiedzę i umiejętności na temat dostępnych form pomocowych, zwiększyły wiedzę w zakresie aktywności społecznej oraz wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wdrożono inicjatywy wzajemnościowe i samopomocowe.

Dane kontaktowe realizatora:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Toruńskie Centrum Usług Społecznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.