Absolutorium dla prezydenta Torunia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Absolutorium dla prezydenta Torunia

Miasto
Data publikacji: 20 czerwca 2024
Autor: Małgorzata Litwin
Rzeczniczka Malwina Jeżewska wręcza kwiaty prezydentowi Pawłowi Gulewskiemu

Na sesji 20 czerwca 2024 r. Rada Miasta Torunia udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Torunia za rok 2023. Decyzję poprzedziła dyskusja, po której przyjęto sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres.

Zgodnie z wymogami ustawowymi, co najmniej raz w roku do 31 maja roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, a rada rozpatruje go na tej samej sesji, podczas której udzielane jest absolutorium prezydentowi.

Tegoroczny raport został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Torunia, która rekomendowała udzielenie Prezydentowi Miasta Torunia wotum zaufania. Jak podkreślił pełniący tę funkcję od maja 2024 r. prezydent Paweł Gulewski, raport o stanie miasta w większości dotyczy okresu zarządzania miastem przez prezydenta Michała Zaleskiego, niemniej dziękuje radzie za zaufanie, ponieważ jako ówczesny zastępca prezydenta również miał wpływ na podejmowane w tym okresie decyzje.

Radni głosowali następnie nad przyjęciem kolejnych dokumentów: sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023, które przedstawiła skarbniczka miasta Aneta Pietrzak. Oba dokumenty były badane przez biegłego rewidenta, a następnie pozytywnie oceniła je Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jak podkreśliła pani skarbnik, w minionym roku udało się zrealizować większość zaplanowanych miejskich inwestycji (lub ich etapów), m.in. zakończyć ogromny projekt komunikacyjny BiT City wraz z budową nowej linii tramwajowej na tzw. Jar, wybudować nową szkołę na lewobrzeżu, zmodernizować szereg dróg czy urządzić wiele nowych terenów zieleni. Budżet Torunia w ubiegłym roku wynosił 1 mld 560 mln zł, a wydatki wyniosły 1 mld 603 mln zł. Jednak planowany deficyt budżetowy w wysokości 140 mln zł udało się ostatecznie zmniejszyć aż o 97 mln zł - do 43 mln zł, także dzięki pozyskaniu dodatkowych wpływów, m.in. ze sprzedaży nieruchomości. Po bardzo trudnym finansowo roku 2022 (zmiany w finansowaniu samorządów, wojna w Ukrainie), w 2023 r. miastu udało się wypracować 141 mln zł tzw. nadwyżki operacyjnej. Co warto zauważyć, na rok 2023 przypadł przełom starej i nowej perspektywy unijnej, stąd 80 proc. funduszy zewnętrznych pozyskanych na miejskie inwestycje pochodziło z funduszy krajowych. 

Zarządzanie finansami miasta w minionym roku podsumował też odpowiadający za nie w 2023 r. prezydent Michał Zaleski. Podkreślił, że miasto jako priorytet traktowało inwestycje, w tym budowę dróg i mieszkań komunalnych, a także sprawy społeczne, wsparcie osób niepełnosprawnych, seniorów i dzieci. Gmina finansowała programy profilaktyki zdrowotnej, zapewniała płynne działanie placówek oświaty, inwestowała w sport i nowoczesną gospodarkę odpadami. W bardzo trudnym czasie troską władz miasta było dbanie o stabilny budżet miasta.

- Nie staliśmy w miejscu. Kiedy zobaczyliśmy, jak spadają dochody związane z Polskim Ładem, ruszyliśmy po pieniądze zewnętrzne, zdobywając 60 mln na budowę szkoły na lewobrzeżu czy 30 mln zł na budowę 8 dróg. Podobne kwoty pozyskaliśmy na budowę toruńskich mieszkań. To pieniądze zdobyte z wielkim wysiłkiem! – podkreślił były prezydent Torunia Michał Zaleski.Dziękuję moim współpracownikom za ten solidnie, dobrze przepracowany rok. Jestem pewien, że za rok o tej porze będę gratulował mojemu następcy Pawłowi Gulewskiemu tak samo dobrze wykonanego budżetu miasta.

Po wystąpieniach przewodniczących klubów Rady Miasta Torunia, które jednogłośnie opowiedziały się za przyjęciem sprawozdań finansowych miasta, nastąpiło głosowanie radnych: 24 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał (jedna radna była nieobecna). Takim samym stosunkiem głosów udzielono następnie absolutorium prezydentowi Torunia Pawłowi Gulewskiemu za wykonanie budżetu w roku 2023 r.

- W imieniu całej Rady chciałbym serdecznie pogratulować panu prezydentowi Pawłowi Gulewskiemupowiedział Łukasz Walkusz, przewodniczący Rady Miasta Torunia. - Niech to głosowanie będzie dobrym prognostykiem współpracy całej rady IX kadencji z panem prezydentem. Dziękuję również wszystkim urzędnikom z panią skarbnik na czele, którzy przyczynili się do wykonania tego budżetu. Podziękowania należą się również panu prezydentowi Michałowi Zaleskiemu – dodał.

- Bardzo dziękuję, Panie i Panowie Radni, za to dzisiejsze zgodne głosowanie, które podsumowuje, co już wielokrotnie dzisiaj podkreślaliśmy, dwie nachodzące na siebie kadencje odpowiedzialności za zarządzanie miastempowiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski.
Fot. Małgorzata Litwin

 

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: dwóch mężczyzn w garniturach i dwóch lekarzy przecina wstęgę do nowego oddizału w szpitalu
  Miasto
  Specjalistyczny Szpital Miejski poszerza swoją ofertę medyczną – właśnie została otwarta Pracownia Elektrofizjologii i Radiologii Zabiegowej.
 • Na zdjeciu: kovieta w średnim wieku, sukience w kwiaty i dużych okularach przeciwsłonecznych stoi z psem na tle fontanny
  Miasto
  Zmarła Irena Kantorska-Schick – Sybiraczka, która starała się tę część polskiej historii ocalić od zapomnienia poprzez spotkania i rozmowy, szczególnie z młodzieżą.
 • Rondo
  Drogi, Miasto
  Na skrzyżowaniu ulic Rydygiera i Wschodniej powstało nowe rondo pinezkowe, które zwiększa bezpieczeństwo poprzez wymuszenie zmniejszenia prędkości.
 • Ulica Szczecińska - plakat
  Miasto
  Nowoczesne centrum osiedlowe, miejsce spotkań i aktywności dla seniorów, a może świetlica integracyjna dla dzieci i młodzieży? W najbliższą środę, 24 lipca 2024 r., będzie okazja, aby porozmawiać o przyszłości budynków po PCK przy ul. Szczecińskiej w Toruniu.
 • Na zdjęciu: prezydent Paweł Gulewski i wiceminister Jacek Karnowski podają sobie ręce
  Miasto
  Rozwój Torunia i pozyskiwanie środków na najważniejsze zadania miasta były tematem spotkania prezydenta Pawła Gulewskiego z wiceministrem Jackiem Karnowskim.
 • Na zdjęciu: lampy na moście
  Drogi, Miasto
  Wymiana opraw na moście drogowym im. marsz. Józefa Piłsudskiego. Prace odbywają się na koszt producenta opraw, w ramach obowiązującej gwarancji.
 • - Od godz. 12:00 w niedzielę 21 lipca do godz. 23:00 w poniedziałek 22 lipca 2024 r. prognozowane są upały. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 30°C do 32°C, w poniedziałek od 31°C do 33 °C - informuje Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 • Koncert inaugurujący 39. Świętojański Festiwal Organowy odbył się 19 lipca 2024 r. w Kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
 • Z konieczności wymiany wody w obiegu zamkniętym, w poniedziałek 22 lipca 2024 r. w godzinach 7:00-15:00 Fontanna Cosmopolis będzie nieczynna. Po godzinie 15:00 zostanie ponownie uruchomiona.
 • O możliwościach współpracy podczas edycji 2024 wydarzenia Dronetech World Meeting przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu rozmawiali z organizatorami z Instytutu Wspierania Nowych Technologii. Najważniejsze spotkanie przedstawicieli branży lotniczej i pojazdów bezzałogowych odbędzie się w dniach 24-26 października 2024 na terenie Centrum...
 • W związku z zakończeniem zasadniczych prac drogowych na ulicy Leśnej w Rozgartach od poniedziałku, 22 lipca 2024 r., autobusy linii nr 131 wracają na stałą trasę. Przypomnijmy, że od 15 lipca br. autobusy linii nr 131 kursowały z pominięciem przystanków: „Kwiatowa”, „Stara Szkoła”, „Leśna”, „Wróblowa”, „Błotka” i „Szkoła”. Prace w Rozgartach już...
 • Przypominamy, że w każdy wakacyjny weekend Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej, jest wyłączony z ruchu samochodowego.
 • Kolejne tablice informujące o tym, aby nie wchodzić na łachy wiślane, pojawiły się na lewym brzegu Wisły.
 • Kolejna odsłona projektu Park Kultury - w amfiteatrze parku na Bydgoskim Przedmieściu zaplanowano koncert i pokaz filmowy w ramach kina letniego.