Zwolnienie z podatku | www.torun.pl

Zwolnienie z podatku

Biznes, Koronawirus, Miasto
Data publikacji: 21 stycznia 2021
Autor: Natalia Przytarska
Na zdjęciu kamienice przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu

Toruńscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości - taką decyzję podjęła Rada Miasta 21 stycznia 2021 r. Ulga obejmie 14 rodzajów działalności gospodarczej ujętych w PKD.

- Kompetencje samorządu w tym zakresie są ściśle regulowane ustawami. Na część tych kompetencji musieliśmy poczekać – mówi Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz. - Na szczęście pojawiła się ustawowa możliwość, dzięki której możemy zaproponować Radzie Miasta kolejny system ulg w zakresie podatku od nieruchomości. Jednak wyraźnie muszę podkreślić, mowa tu tylko o podatku od nieruchomości - ustawodawca nie dał nam żadnych kompetencji w zakresie ulg w podatku od środków transportowych.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności. Z pomocy skorzystać będzie można za miesiące: marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2021 r.

- Ustawodawca określił, że pomoc otrzymać można w pierwszym półroczu 2021. Inne przepisy dot. terminów składania deklaracji powodują, że pierwszym miesiącem, w którym pomoc może być udzielona, jest marzecwyjaśnia Skarbik Miasta Torunia Magdalena Flisykowska-Kacprowicz.

O zwolnienie ubiegać będą mogli się przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

Kod PKD Rodzaj działalności
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.0 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkiego zakwaterowania
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.C Usługi rezerwacji hoteli, środków transportu
91.02.Z Działalność muzeów
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (nie obejmuje transportu kolejowego oraz przewozów w komunikacji miejskiej)
79.1 Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki

Powyższy katalog kodów PKD  zgodny jest z wykazem branż objętych lub planowanych do objęcia wsparciem w ramach programów rządowych wynegocjowanych i uzgodnionych z Polską Izbą Turystyki i obejmuje działalność przedsiębiorców określaną w aktach wyższego rzędu jako najbardziej dotkniętą negatywnymi skutkami ekonomicznymi COVID-19. Ze względu na realia toruńskiego rynku zwolnienie nie obejmuje wskazanych w ww. wykazie: pól kempingowych, działalności wspomagającej transport lotniczy i przewodników górskich, natomiast został poszerzony o działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z).

Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca będzie również musiał wykazać, że jego przychody w II półroczu 2020 r. z powodu C0VID-19 uległy obniżeniu o co najmniej 40% w ciągu dwóch dowolnie wybranych kolejnych miesięcy, przypadających w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego. W przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2020 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.

Fot. Lech Kamiński

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski składający kwiaty na grobie prof. Domasłowskiego
  Miasto
  27 lutego 2021 roku na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego odbył się pogrzeb zmarłego 19 lutego prof. Wiesława Domasłowskiego i jego żony Wacławy Szmidel-Domasłowskiej. W uroczystościach wziął udział prezydent Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu: węzeł przesiadkowy przy al. św. Jana Pawła II
  Inwestycje, Miasto, MZK
  W sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10:00 oddano do użytku nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II. Od tej pory pasażerowie mogą zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej. Zintegrowany węzeł przesiadkowy ma przejąć funkcję wszystkich dotychczasowych przystanków komunikacji miejskiej w...
 • Na zdjęciu: grafika z danymi epidemicznymi
  Koronawirus
  W ciągu ostatniej doby w Toruniu potwierdzono 73 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dwie osoby zmarły, w tym jedna nie miała żadnych chorób współistniejących z zakażeniem.
 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski mówi, obok niego siedzi komendant KMP Maciej Lewandowski.
  Miasto
  Miasto, jak co roku, przeznacza środki finansowe wspierające zakup nowych samochodów dla policji i zrealizowanie dodatkowych patroli.
 • Przechodnie w maskach na Rynku Staromiejskim w Toruniu, fot. Sławomir Kowalski
  Koronawirus, Miasto
  Od 1 marca 2021 r. mogą wznowić działanie niektóre placówki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Na zdjęciu panorama miasta Torunia nocą, napis zainwestuj w Toruniu
  Biznes, Miasto
  Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny inwestycyjne, działki dla małych i średnich przedsiębiorstw, nieruchomości pod usługi. Pomimo pandemii nie słabnie zainteresowanie miejskimi terenami dla biznesu. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje przegląd tegorocznych ofert inwestycyjnych.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu wykryto 73 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – tyle samo, co dnia poprzedniego. Żadna osoba nie zmarła w wyniku COVID-19.
 • Dziesięć ekip i specjalnie uruchomiony numer telefonu dla mieszkańców. Toruńscy drogowcy rozpoczęli naprawę dróg po zimie.
 • Miasto ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu. Oferty można składać do 31 marca 2021 r.
 • Warsztaty, pokazy, prezentacje i wykłady w wersji online - to główne punkty programu tegorocznej edycji "Tygodnia Mózgu". Wydarzenie odbędzie się od 15 do 19 marca.
 • 6 i 7 marca w ramach zwiedzania wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk.
 • Przypominamy, że już w sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10:00 zostanie oddany do użytku nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II. Od tej pory pasażerowie będą mogli zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej.
 • W toruńskim kościele Wniebowzięcia NMP - diecezjalnym sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 23 lutego 2021 r. odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy śmierci toruńskiego kapłana, harcerza i męczennika.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu wykryto 73 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Żadna osoba nie zmarła w wyniku COVID-19.