Zakaz palenia w tzw. kopciuchach | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Zakaz palenia w tzw. kopciuchach

Eko, Miasto
Data publikacji: 02 stycznia 2024
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: dym lecący z komina

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje zakaz palenia w tzw. kopciuchach. Mieszkańcy Torunia, chcący wymienić źródło ogrzewania w swojej nieruchomości, mogą skorzystać z dotacji na ten cel.

Na konferencji prasowej w dniu 27 listopada 2023 r. marszałek województwa kujawsko-pomorskiego potwierdził brak zmian w obowiązywaniu uchwały nr VIII/136/2019 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., zmienionej uchwałą nr XXXV/510/21 z dnia 30 sierpnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w której następuje spalanie paliw czyli tzw. „uchwały antysmogowej”:

 • Od 1 września 2019 r. w życie wszedł zakaz spalania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych (oraz produktów pochodnych tych materiałów), miałów węglowych najniższej jakości oraz drewna o wilgotności większej niż 20%.
 • Od 1 stycznia 2024 r. zakazane jest użytkowanie bezklasowych kotłów i pieców oraz stosowanie kominków rekreacyjnych, które nie spełniają warunków emisyjności pyłów określonych w ekoprojekcie.
 • Od 1 stycznia 2028 r. wprowadzony zostanie zakaz stosowania kotłów grzewczych 3. i 4. klasy, dopuszczone do użytku będą tylko urządzenia klasy 5.
 • Od 1 stycznia 2030 r. mieszkańcy Bydgoszczy, Ciechocinka, Grudziądza, Inowrocławia, Nakła nad Notecią, Torunia, Włocławka oraz uzdrowiska Wieniec-Zdrój położonego w gminie Brześć Kujawski nie będą mogli używać kotłów, pieców i kominków opalanych paliwem stałym, jeśli ich budynki lub lokale mogą zostać przyłączone do sieci ciepłowniczej lub gazowej przebiegającej w bezpośrednim sąsiedztwie działki.

Zatem zgodnie z zapisami tej uchwały tylko do 31 grudnia 2023 r. można było wykorzystywać kotły niespełniające wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3. i 4. czyli tzw. kotłów pozaklasowych (kopciuchów).

„Kopciuchy” to bezklasowe urządzenia grzewcze, które nie są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację. Nie mają więc tabliczki znamionowej, na której widniałyby takie informacje jak numer seryjny, nazwa producenta, typ kotła, rodzaj wykorzystywanego paliwa, moc nominalna czy maksymalna osiągalna temperatura. A ponieważ urządzenia te nie są w żaden sposób regulowane, nierzadko właściciele palą w nich praktycznie wszystkim, co znajdą pod ręką, w tym choćby odpadami węglowymi (mułem i miałem), śmieciami czy plastikiem, co przyczynia się do wyższych emisji szkodliwych substancji i pogorszenia jakości powietrza. Do kopciuchów zaliczane są także piece wolnostojące, kotły, kominki o niższych klasach (1 i 2), które nie spełniają już obowiązujących norm prawnych.


 

Zgodnie z deklaracjami mieszkańców dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na terenie Torunia funkcjonuje jeszcze około 8 tysięcy tzw. kopciuchów, czyli pozaklasowych pieców na paliwa stałe. W związku z tym przypominamy mieszkańcom Torunia, że przy wymianie pozaklasowych kotłów grzewczych można skorzystać z dofinansowania:

 • Program Ciepłe Mieszkanie

Program przeznaczony jest dla właścicieli mieszkań planujących wymianę ogrzewania węglowego na terenie Torunia. Dofinansowanie może otrzymać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania zależy od dochodów. Dofinansowanie można przeznaczyć na demontaż ogrzewania na paliwo stałe, montaż niskoemisyjnego ogrzewania oraz dodatkowo na zakup i montaż okien (przy jednoczesnej wymianie ogrzewania).

UWAGA: Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia PRZED rozpoczęciem inwestycji

>>> Więcej informacji oraz komplet dokumentów

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: (56) 611 84 98 bądź pod adresem e-mail: wsie@um.torun.pl.


 

 • Program Czyste Powietrze

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Wsparcie nie jest przyznawane lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość. Dotację można uzyskać na:

 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na nowoczesne źródło ciepła,
 • audyt energetyczny,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • instalację CO i CWU,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wysokość dofinansowania zależy od dochodów. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wniosek można także złożyć w Wydziale Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, gdzie znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: (56) 611 87 82 lub (56) 611 86 35 bądź pod adresem e-mail: wsie@um.torun.pl.
 • Dotacja z budżetu miasta Torunia

Dofinansowanie do wymiany kotłów węglowych na niskoemisyjne lub bezemisyjne: np. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, instalowanie ogrzewania gazowego lub elektrycznego.

Od 2018 roku obowiązuje uchwała Rady Miasta Torunia nr 814/18 (zmieniona uchwałą RMT nr 400/20 z dn. 18 czerwca 2020 r. oraz 785/22 z dn. 27 stycznia 2022 r.) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie Gminy Miasta Toruń.

>>> Pobierz wniosek

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: (56) 611 87 82 lub (56) 611 86 35 bądź pod adresem e-mail: wsie@um.torun.pl.

UWAGA: Wniosek o dofinansowanie należy złożyć do Wydziału Środowiska i Ekologii PRZED rozpoczęciem inwestycji

Fot. Wojtek Szabelski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Protest rolników - będą problemy z komunikacją miejską
  Miasto, MZK
  Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • 25 lat Polski w NATO - koncert
  Kultura, Miasto
  Od 1 marca 2024 r. będzie można odebrać bezpłatne wejściówki na koncert muzyki filmowej, musicalowej i popularnej „25 lat Polski w NATO”.
 • Spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
  Miasto
  28 lutego 2024 r. Urząd Miasta Torunia odwiedził nowy Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Michał Sztybel. Towarzyszył mu pełnomocnik ds. samorządowych Rafał Rospenda. Spotkał się z nimi Prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Mapa przestawia objazd ulicami Podgórną i Wiązową
  Drogi, Miasto
  We wtorek 5 marca 2024 r. rozpocznie się przebudowa skrzyżowania Podgórnej z ul. Wiązową. Za dwa miesiące w tym miejscu powstanie wyniesione skrzyżowanie.
 • Konsul Generalny Chin odwiedził Toruń
  Miasto
  Fan Xiaodong – Konsul Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku, wicekonsul Jianfu Xiao oraz Changlin Mar, inicjator toruńskich kontaktów z chińskim miastem Guilin gościli w Urzędzie Miasta Torunia. Spotkał się z nimi Prezydent Torunia Michał Zaleski. Przypomnijmy, że od 2010 roku Toruń ma podpisaną umowę partnerską z chińskim miastem Guilin...
 • Na zdjęciu: jezdnia, a na niej jedzie samochód
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy remontu ulicy Grudziądzkiej. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 marca 2024 r.
 • 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybieramy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Ruszyła nowa edycja programu grantowego "Zielona Ławeczka". Akcja skierowana jest do grup sąsiedzkich z miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
 • Siedemnaście medali zdobyli sportowcy z Torunia w 33. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawody odbyły się 24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń z udziałem ponad 500 zawodniczek i zawodników.
 • Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, 27 lutego 2024 r. w Dworze Artusa reprezentanci 140 organizacji odebrali umowy na realizację swoich projektów.
 • Odliczamy dni do uruchomienia roweru miejskiego. Startujemy w najbliższy piątek, 1 marca!
 • 1 marca 2024 r. o godz. 12:00 przy pomniku w al. Solidarności odbędą się uroczystości patriotyczne upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.
 • „Bezpieczeństwo osób starszych” – konferencja pod tym tytułem odbyła się 26 lutego 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.