Wybory parlamentarne 2023 r. - informator | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Wybory parlamentarne 2023 r. - informator

Miasto
Data publikacji: 15 września 2023
Wybory parlamentarne 2023 r. - informator

15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat. 

W głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu;
 • nie jest ubezwłasnowolniony;
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca czasowo przebywający w Toruniu w dniu wyborów lub nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców może wziąć udział w głosowaniu w Toruniu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek należy złożyć do 12 października 2023 r., wnioski przyjmowane są w:

 • Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-17.00;
 • Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, ul. Poznańskiej 52 w godz. 9:00-17:00 oraz w Centrum Handlowym Plaza w godz. 9:00-13:00;
 • oraz z wykorzystaniem e-usługi  „Zmiana miejsca głosowania” na portalu gov.pl dla osób posiadających podpis elektroniczny.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów oraz wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Torunia, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien do dowolnie wybranego urzędu gminy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć do 12 października 2023 r., wnioski przyjmowane są:

 • w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-17:00;
 • w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta w CH Plaza, w godz. 9:00-13:00.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest niezwłocznie po złożeniu wniosku. Będzie ono posiadało specjalny hologram i jego utrata, bez względu na przyczynę, spowoduje brak możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia i wzięcia udziału w głosowaniu.

Głosowanie korespondencyjne 

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub w dniu głosowania podlegać będą obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie (w formie papierowej), elektronicznie lub telefonicznie. Zgłoszenie należy złożyć do 2 października 2023 r, godz. 16:15. Zgłoszenia przyjmowane są:

 • w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, pok. 103 (gmach Urzędu Marszałkowskiego), e-mail: torun@kbw.gov.pl, tel. 56 477 88 66, w godz. 8:15-16:15.

Głosowanie przez pełnomocnika

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Konieczny jest do tego wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wnioski przyjmowane są:

 • w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, parter w godz. 7:30-16:40, tel. 56 611 83 50 lub 56 611 83 25 lub 56 611 83 49 .

Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborczego

Udostępnienie danych z CRW odbywa się bezpośrednio po złożeniu wniosku w:

 • w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-16:40, tel. 56 611 83 50 lub 56 611 83 22; 56 611 83 49

Wyborcy z niepełnosprawnościami

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 60 lat ma prawo do:

1. 1. Uzyskiwania informacji o wyborach:

 • w lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz warunkach i formach głosowania:

     informacji udziela Biuro Obsługi Urzędu - codziennie 7.30-15.30
     Referat Organizacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 pokój nr 63c
     tel.: 56 611 87 62 lub 56 611 88 06

1.2. Zmiany lokalu wyborczego na lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

Wnioski przyjmowane są w:

 • Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-17:00
 • Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 oraz ul. Poznańskiej 52 w godz. 9:00-17:00 (od dnia 18.09.2023 r.)

1.3. Głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie należy złożyć do 2 października 2023 r, godz. 16:15, zgłoszenia przyjmowane są:

 • w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, pok. 103 (gmach Urzędu Marszałkowskiego),

e-mail: torun@kbw.gov.pl, tel. 56 477 88 66, w godz. 8:15-16:15.

 1. 4. Głosowania przez pełnomocnika

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć ustnie, pisemnie (w formie papierowej) lub elektronicznie do 6 października 2023 r., wnioski przyjmowane są:

 •  w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, parter w godz. 7:30 -  16:40, tel. 56 611 83 50 lub 56 611 83 25 lub 56 611 83 49.

 1.5. Głosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a . W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę nakładkę na tę kartę.

Szczegółowe informacje o wyborach w Toruniu będą sukcesywnie publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Torunia. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu: 56 611 87 77.

 1.6. Bezpłatny transport do i z obwodowych komisji

W dniu wyborów osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie miasta Torunia będą mogły skorzystaćz bezpłatnych przewozów do (i z) lokali wyborczych (w godz. od 7.00 do  21.00) zapewnianych przez Urząd Miasta Torunia.

Uprawnione do  transportu są osoby z widoczną dysfunkcją narządu ruchu, w pierwszej  kolejności na wózkach inwalidzkich i niewidome wraz z opiekunem oraz pozostałe osoby niepełnosprawne o orzeczonym stopniu niepełnosprawności z tytułu schorzeń narządu ruchu. W przypadku gdy dysfunkcja nie jest widoczna, zamawiający przewóz winien okazać kierowcy orzeczenie komisji lekarskiej potwierdzające niepełnosprawność ruchową.

Zamówienia na usługi przewozowe należy kierować do przewoźnika: P.U. PRO-MED Jerzy Prądzyński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, nr tel. 505 472 652.

Najczęściej czytane aktualności

 • Tereny zielone w Toruniu
  Eko, Miasto
  Miasto Toruń kontynuuje lokalne opryski przeciwko meszkom i komarom. Sytuacja na terenach zielonych jest na bieżąco monitorowana.
 • Kultura, Miasto
  W ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbędą się m.in. spotkanie młodych, rodzinny piknik kosmiczny pt. "Astrobaza Toruń" oraz wyjątkowy koncert "Pod wspólnym niebem" z udziałem znanych gwiazd.
 • Kultura, Miasto
  Już po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich na wyjątkowy Dzień Dziecka – Michayland 2024, który odbędzie się w malowniczym parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Komunikacja miejska na długi weekend
  Miasto, MZK
  W czasie wydłużonego weekendu (30 maja - 2 czerwca br.) w Toruniu inaczej będzie funkcjonowała komunikacja miejska.
 • Kultura, Miasto, Sport
  Wielkimi krokami zbliża się do nas najmilsze święto - Dzień Dziecka. Tradycyjnie Rada Okręgu Jakubskie-Mokre zaprasza do wspólnego świętowania i zabawy na terenie Muzeum Artylerii w Toruniu.
 • Kultura, Miasto
  Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2024 r. Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do udziału w grze historycznej „Zakon szuka szpiega” przeznaczonej dla dzieci od 8 lat.
 • Już po raz kolejny mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich na wyjątkowy Dzień Dziecka – Michayland 2024, który odbędzie się w malowniczym parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2024 r. Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do udziału w grze historycznej „Zakon szuka szpiega” przeznaczonej dla dzieci od 8 lat.
 • W ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbędą się m.in. spotkanie młodych, rodzinny piknik kosmiczny pt. "Astrobaza Toruń" oraz wyjątkowy koncert "Pod wspólnym niebem" z udziałem znanych gwiazd.
 • Rozpoczęły się nasadzenia kwiatów w centrum Torunia. Łącznie pojawi się tam ok. 11,5 tys. kwitnących roślin.
 • Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i automatyzacją, wyniki najnowszego raportu Randstad oraz oferta działań probiznesowych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – to główne tematy Spotkania dla przedsiębiorców z sektora BPO, na które zapraszamy 4 czerwca 2024 r. do Restauracji Mio Piano w Toruniu.
 • Od 27 do 30 maja 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
 • Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Pracownika Samorządowego i Dnia Samorządu Terytorialnego życzenia urzędnikom składają prezydent Paweł Gulewski oraz przewodniczący Rady Miasta Łukasz Walkusz wraz z Radnymi.
 • Pani Päivi Maarit Laine, Ambasador Finlandii w Polsce odwiedziła Urząd Miasta Torunia. 27 maja 2024 r. spotkał się z nią Prezydent Paweł Gulewski. Była to pierwsza oficjalna wizyta Pani Ambasador w Toruniu. Towarzyszył jej Konsul Honorowy Finlandii w Toruniu, pan Tadeusz Pająk. Podczas rozmowy w Urzędzie Miasta Torunia Pan Prezydent wyraził...