Wybory parlamentarne 2023 r. - informator | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Wybory parlamentarne 2023 r. - informator

Miasto
Data publikacji: 15 września 2023

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Wybory parlamentarne 2023 r. - informator

15 października 2023 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat. 

W głosowaniu może wziąć udział każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który:

 • w dniu wyborów kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem sądu;
 • nie jest ubezwłasnowolniony;
 • nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca czasowo przebywający w Toruniu w dniu wyborów lub nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców może wziąć udział w głosowaniu w Toruniu, jeżeli złoży wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Wniosek należy złożyć do 12 października 2023 r., wnioski przyjmowane są w:

 • Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-17.00;
 • Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, ul. Poznańskiej 52 w godz. 9:00-17:00 oraz w Centrum Handlowym Plaza w godz. 9:00-13:00;
 • oraz z wykorzystaniem e-usługi  „Zmiana miejsca głosowania” na portalu gov.pl dla osób posiadających podpis elektroniczny.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów oraz wyborca, który w dniu wyborów chce głosować na terenie Torunia, a nie jest na jego terenie zameldowany na pobyt stały oraz nie dopisał się do spisu wyborców, powinien do dowolnie wybranego urzędu gminy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnej komisji obwodowej na terenie kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć do 12 października 2023 r., wnioski przyjmowane są:

 • w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-17:00;
 • w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta w CH Plaza, w godz. 9:00-13:00.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydawane jest niezwłocznie po złożeniu wniosku. Będzie ono posiadało specjalny hologram i jego utrata, bez względu na przyczynę, spowoduje brak możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia i wzięcia udziału w głosowaniu.

Głosowanie korespondencyjne 

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosić mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat lub w dniu głosowania podlegać będą obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie (w formie papierowej), elektronicznie lub telefonicznie. Zgłoszenie należy złożyć do 2 października 2023 r, godz. 16:15. Zgłoszenia przyjmowane są:

 • w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, pok. 103 (gmach Urzędu Marszałkowskiego), e-mail: torun@kbw.gov.pl, tel. 56 477 88 66, w godz. 8:15-16:15.

Głosowanie przez pełnomocnika

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Konieczny jest do tego wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa. Wnioski przyjmowane są:

 • w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, parter w godz. 7:30-16:40, tel. 56 611 83 50 lub 56 611 83 25 lub 56 611 83 49 .

Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborczego

Udostępnienie danych z CRW odbywa się bezpośrednio po złożeniu wniosku w:

 • w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-16:40, tel. 56 611 83 50 lub 56 611 83 22; 56 611 83 49

Wyborcy z niepełnosprawnościami

Wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 60 lat ma prawo do:

1. 1. Uzyskiwania informacji o wyborach:

 • w lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej jego miejsca zamieszkania, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz warunkach i formach głosowania:

     informacji udziela Biuro Obsługi Urzędu - codziennie 7.30-15.30
     Referat Organizacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 pokój nr 63c
     tel.: 56 611 87 62 lub 56 611 88 06

1.2. Zmiany lokalu wyborczego na lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych:

Wnioski przyjmowane są w:

 • Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, w godz. 7:30-17:00
 • Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 oraz ul. Poznańskiej 52 w godz. 9:00-17:00 (od dnia 18.09.2023 r.)

1.3. Głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie należy złożyć do 2 października 2023 r, godz. 16:15, zgłoszenia przyjmowane są:

 • w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przy Placu Teatralnym 2, pok. 103 (gmach Urzędu Marszałkowskiego),

e-mail: torun@kbw.gov.pl, tel. 56 477 88 66, w godz. 8:15-16:15.

 1. 4. Głosowania przez pełnomocnika

Udzielić pełnomocnictwa do głosowania mogą wyborcy niepełnosprawni oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można złożyć ustnie, pisemnie (w formie papierowej) lub elektronicznie do 6 października 2023 r., wnioski przyjmowane są:

 •  w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. S. Batorego 38/40, parter w godz. 7:30 -  16:40, tel. 56 611 83 50 lub 56 611 83 25 lub 56 611 83 49.

 1.5. Głosowania przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

W lokalu wyborczym wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a . W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu na jego prośbę nakładkę na tę kartę.

Szczegółowe informacje o wyborach w Toruniu będą sukcesywnie publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Torunia. Informacje można także uzyskać pod numerem telefonu: 56 611 87 77.

 

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: dwaj żużlowcy na torze
  Miasto, Sport
  W sobotę 30 września 2023 roku czeka nas wielkie święto żużlowe. Na Motoarenie im. Mariana Rosego odbędzie się ostatni turniej tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix. Za nami już dziewięć z nich, w tym dwie w Polsce, co oznacza, że pozostał tylko wielki finał.
 • Bulwar po kontroli NIK-u
  Miasto
  Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę inwestycji dotyczącej zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Pozytywnie oceniono przeprojektowanie pawilonów, przeprowadzenie postępowania konsultacyjnego oraz wydanie wymaganych decyzji i postanowień. Izba wskazała także obszary wymagające poprawy. Wśród nich konieczność powstania...
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Miasto
  W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 28 września 2023 r. odbywa się VII Forum Seniora, w którym udział bierze kilkuset uczestników z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Bulwar Filadelfijski w Toruniu
  Inwestycje, Miasto
  Stanowisko Prezydenta Miasta Torunia ws. pokontrolnego wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli dot. Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu.
 • Projekty rewitalizacji siedziby katów toruńskich oraz prac konserwacyjnych w kościele p.w. Św. Jakuba otrzymają dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 28 września 2023 r. odbywa się VII Forum Seniora, w którym udział bierze kilkuset uczestników z całego województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Zaburzeniom związanym z FASD/FAS można w stu procentach zapobiec zachowując abstynencję w ciąży.
 • W sobotę 30 września 2023 roku czeka nas wielkie święto żużlowe. Na Motoarenie im. Mariana Rosego odbędzie się ostatni turniej tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix. Za nami już dziewięć z nich, w tym dwie w Polsce, co oznacza, że pozostał tylko wielki finał.
 • Dokładnie 22 października 2023 r. maratończycy z całej Polski, upamiętniając 550. rocznicę narodzin Mikołaja Kopernika, wystartują na dystansie królewskim spod pomnika Kopernika.
 • Muzeum i hostel znalazły swoje miejsce na Dworcu Toruń Główny, który po metamorfozie odwiedzają nie tylko podróżni.
 • Muzeum Twierdzy Toruń, oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu, zaprasza na kolejną, 17. odsłonę cyklu „Środowe spotkania z historią wojskowości”. W najbliższą środę (27 września 2023 r.) spotkamy się z Panem Miłoszem Rusieckim, pasjonatem lotnictwa i autorem rewelacyjnej książki pt. „Lotnicze obiekty Torunia 1908–1955. Obiekty aeronautyczne”.
 • Przez ostatnie 40 lat działał na rzecz toruńskiej kultury i edukował młodych. 27 września 2023 roku Prezydent Torunia Michał Zaleski spotkał się odchodzącym na emeryturę Zbigniewem Przybyszem. Spotkanie było okazją do wielu wspomnień i opowieści, ale przede wszystkim do podziękowań: - Dziekuję za Pana wieloletnią pracę na rzecz miasta, współpracę...