Toruń ma nowy Gminny Program Rewitalizacji | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Toruń ma nowy Gminny Program Rewitalizacji

Miasto
Data publikacji: 08 lutego 2024
Autor: Paula Gałązka
Toruń ma nowy Gminny Program Rewitalizacji

Gmina Miasta Toruń ma nowy Gminny Program Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027” (GPR-T do 2027). Stosowną uchwałę w tej sprawie przyjęli 8 lutego 2024 r. toruńscy radni.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie leży w zakresie właściwości gminy. Dotychczas GMT miała uchwalony GPR-T do 2023 roku. Przypomnijmy, że celem procesu rewitalizacji jest poprawa szeroko rozumianych warunków życia na obszarze zdegradowanym. Rewitalizacja jest możliwa jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców miasta.

W lipcu 2023 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji (art. 17 ust. 1). Przyjęto ją po uprzednim wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, które na potrzeby opracowania GPR-T do 2027, nastąpiło poprzez podjęcie Uchwały Nr 1065/23 Rady Miasta Torunia z dnia 20 kwietnia 2023 r. GPR-T do 2027 sporządza się dla obszaru rewitalizacji określonego w ww. uchwale 27 kwietnia 2023 r.. Jako obszar rewitalizacji wskazano Bydgoskie Przedmieście, Podgórz i Stare Miasto. W listopadzie i grudniu 2023 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne nad projektem dokumentu.

Program został opracowany w odpowiedzi na problemy zidentyfikowane w wyniki przeprowadzonej diagnozy miasta oraz diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji. Dotyczą one sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej i odnoszą się do tematów:

 • Demografii;
 • Niedostatecznej samowystarczalności ekonomicznej ludności;
 • Bezrobocia;
 • Edukacji;
 • Niedostatecznego poczucia bezpieczeństwa związanego m.in. z przestępczością, jak i zdarzeniami drogowymi;
 • Aktywności społecznej;
 • Przedsiębiorczości;
 • Jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej;
 • Stanu technicznego infrastruktury, w tym obiektów zabytkowych;
 • Środowiska.

GPR-T do 2027 r. zawiera 126 projektów (76 o charakterze infrastrukturalnym i 50 o charakterze społecznym), które mają być odpowiedzią na problemy, z którymi borykają się obszary objęte rewitalizacją. Okres realizacji projektów, które znalazły się na liście podstawowej przedsięwzięć przewidziani do 2027 r. Projekty z listy podstawowej współfinansowane będą w ramach działania 5.8 Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Pozostałe zadania będą wdrażane w zależności od dostępnych źródeł finansowania. Te, które nie będą mogły być zaimplementowane do 2027 r., zostaną zrealizowane w kolejnych latach. Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację przedsięwzięć będzie zarówno samorząd, jak i podmioty zewnętrze, takie jak organizacje pozarządowe czy też uczelnie.

Dokument został przygotowany na zlecenie GMT przez konsorcjum firm w składzie: Lider Projekt Sp. Z o. o. oraz Instytut Badawczy IPC Sp. Z o.o.

fot. Michał Kunicki

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Protest rolników - będą problemy z komunikacją miejską
  Miasto, MZK
  Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • 25 lat Polski w NATO - koncert
  Kultura, Miasto
  Od 1 marca 2024 r. będzie można odebrać bezpłatne wejściówki na koncert muzyki filmowej, musicalowej i popularnej „25 lat Polski w NATO”.
 • Na zdjęciu: jezdnia, a na niej jedzie samochód
  Drogi, Miasto
  Miejski Zarząd Dróg w Toruniu poszukuje wykonawcy remontu ulicy Grudziądzkiej. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 marca 2024 r.
 • Spotkanie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim
  Miasto
  28 lutego 2024 r. Urząd Miasta Torunia odwiedził nowy Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Michał Sztybel. Towarzyszył mu pełnomocnik ds. samorządowych Rafał Rospenda. Spotkał się z nimi Prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Mapa przestawia objazd ulicami Podgórną i Wiązową
  Drogi, Miasto
  We wtorek 5 marca 2024 r. rozpocznie się przebudowa skrzyżowania Podgórnej z ul. Wiązową. Za dwa miesiące w tym miejscu powstanie wyniesione skrzyżowanie.
 • Konsul Generalny Chin odwiedził Toruń
  Miasto
  Fan Xiaodong – Konsul Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku, wicekonsul Jianfu Xiao oraz Changlin Mar, inicjator toruńskich kontaktów z chińskim miastem Guilin gościli w Urzędzie Miasta Torunia. Spotkał się z nimi Prezydent Torunia Michał Zaleski. Przypomnijmy, że od 2010 roku Toruń ma podpisaną umowę partnerską z chińskim miastem Guilin...
 • 7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których wybieramy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Ruszyła nowa edycja programu grantowego "Zielona Ławeczka". Akcja skierowana jest do grup sąsiedzkich z miast powyżej 10 tysięcy mieszkańców.
 • Siedemnaście medali zdobyli sportowcy z Torunia w 33. Halowych Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce Masters. Zawody odbyły się 24 lutego 2024 r. w Arenie Toruń z udziałem ponad 500 zawodniczek i zawodników.
 • Na najbliższy czwartek i piątek (29 lutego i 1 marca br.) planowane są kolejne protesty rolników. Z tego powodu należy spodziewać się problemów w funkcjonowaniu miejskiej komunikacji autobusowej, zwłaszcza na liniach podmiejskich 111 i 112.
 • W Światowym Dniu Organizacji Pozarządowych, 27 lutego 2024 r. w Dworze Artusa reprezentanci 140 organizacji odebrali umowy na realizację swoich projektów.
 • Odliczamy dni do uruchomienia roweru miejskiego. Startujemy w najbliższy piątek, 1 marca!
 • 1 marca 2024 r. o godz. 12:00 przy pomniku w al. Solidarności odbędą się uroczystości patriotyczne upamiętniające Żołnierzy Wyklętych.
 • „Bezpieczeństwo osób starszych” – konferencja pod tym tytułem odbyła się 26 lutego 2024 r. w Młodzieżowym Domu Kultury.