Studia z miejskim stypendium | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Studia z miejskim stypendium

Miasto
Data publikacji: 30 stycznia 2023
Autor: Magdalena Winiarska
Prezydent Torunia wręczający decyzje stypendialne grupie studentek

51 studentek i studentów toruńskich uczelni wyższych odebrało decyzje o przyznaniu miejskiego stypendium na rok akademicki 2022/2023.

Wręczenie decyzji stypendialnych - naukowych i stypendium na start - odbyło się 30 stycznia 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury. Na rok akademicki 2022/2023, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia, stypendia przyznano łącznie 51 osobom. 40 to stypendia naukowe, 11 – stypendia na start. Trzy stypendia naukowe i dwa stypendia na start zostały przyznane w wysokości 600 zł, pozostałe – w wysokości 500 zł. Na wypłatę tej formy pomocy w bieżącym roku akademickim przewidziano w budżecie miasta łącznie 234 000 zł.

- Wszystkim tegorocznym 51 stypendystkom i stypendystom, którzy skorzystają ze stypendiów naukowych lub stypendiów na start, gratuluję dotychczasowych sukcesów szkolnych lub uniwersyteckich. Jesteśmy pod wrażeniem tego, że spełnili Państwo wymagania, jakie postawiono przed kandydatami ubiegającymi się o miejskie stypendium. Najważniejszym rysem tej postawy jest wybicie się ponad przeciętnośćmówił prezydent Michał Zaleski podczas uroczystości.

Stypendia studenckie są jednym z elementów Miejskiego Programu Stypendialnego, ustanowionego w 2014 roku przez Radę Miasta Torunia, pełniącego rolę systemu motywującego. Ma on zachęcić do podjęcia studiów w Toruniu najzdolniejszych absolwentów szkół ponadpodstawowych, utrzymania ich w toruńskich uczelniach i w przyszłości – skłonić do pozostania w naszym mieście.

W 2022/2023 roku o stypendia ubiegało się 91 studentów, wśród których 83 osoby to studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a 8 – studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 40 spośród wnioskodawców uplasowało się na dalszej pozycji listy rankingowej kandydatów do stypendium lub nie spełniało wymogów formalnych.

Zasady udzielania stypendiów określa obecnie uchwała Rady Miasta Torunia nr 218/19 z dnia 12 września 2019, która zakłada przyznanie stypendium w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października danego roku do 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 500 lub 600 zł miesięcznie, przy czym liczba stypendystów, którym przyznane zostanie stypendium w wysokości 600 zł, może stanowić co najwyżej 10% wszystkich przyznanych w danym roku stypendiów.

O stypendium dla studentów I roku mogli ubiegać się kandydaci, którzy: nabyli prawa studenta i podjęli naukę na uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, ukończyli szkołę ponadpodstawową nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów, uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią min. 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Studenci wyższych lat mogli ubiegać się o stypendium, jeśli: zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni, uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen min.  4,5 i nie powtarzają roku, studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż rok od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki.

Ważnym warunkiem przyznania obu stypendiów jest zamieszkanie kandydata na terenie Torunia.

Fot. Lech Kamiński
Najczęściej czytane aktualności

 • Odpowiedź ZPMT na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
  Miasto
  Odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Torunia Zbigniewa Fiderewicza na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. podjęcia aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Toruniu przy ul. Droga Starotoruńska 1.
 • Mur odwzorowany w nawierzchni jezdni
  Drogi, Miasto
  Podczas przebudowy Bulwaru Filadelfijskiego, w jego zachodniej części, odkryty został mur oporowy wiślanej skarpy. Obiekt został zbadany, a następnie zasypany. Teraz jego położenie zostało uwzględnione w nawierzchni jezdni, która nad nim przebiega.
 • Na zdjęciu: zawodnicy - urzędnicy w niebieskich koszulkach stoją na boisku siatkarskim
  Miasto, Sport
  Od 11 do 14 kwietnia 2024 r. w Redzie odbywały się XXVI Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych w Piłce Siatkowej, w których udział wzięła reprezentacja Urzędu Miasta Torunia.
 • Brązowy medal ME w boksie
  Miasto, Sport
  Sandra Van Der Zanden, zawodniczka klubu MKSW Pomorzanin Toruń, została brązową medalistką Mistrzostw Europy Juniorek w boksie w kategorii +81 kg. Zawody odbyły się w dniach 02-15 kwietnia chorwackim Porecu.
 • Kultura, Miasto
  22. edycji Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki będzie przyświecało hasło OTWARTOŚĆ. To właśnie wokół niego przygotowano bogaty, różnorodny i atrakcyjny program Festiwalu, formy imprez i rozwiązania organizacyjne.
 • MZK
  Od poniedziałku 15 kwietnia 2024 r. zwiększy się częstotliwość kursowania na kilku liniach autobusowych.
 • Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni rozpoczyna realizację programów rekomendowanych "Spójrz Inaczej" dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6!
 • Koncert gitarowy Janusza Strobla i wręczenie "Thorunium" Annie Broniewicz uczciły 12 kwietnia 2024 r. jubileusz 30-lecia Centrum Popularyzacji Kosmosu "Planetarium – Toruń".
 • W 84. rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz 81. rocznicę ujawnienia zbrodni na Placu 4 Czerwca otwarta została wystawa plenerowa „Uciekli do Mandżurii”. Wydarzenie miało miejsce 12 kwietnia 2024 r.
 • Zespół Rękodzieła Artystycznego "Klub Supełek" funkcjonujący przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 12 kwietnia 2024 r. w Młynie Kultury obchodził jubileusz 45-lecia.
 • Od poniedziałku 15 kwietnia 2024 r. zwiększy się częstotliwość kursowania na kilku liniach autobusowych.
 • Na Bulwarze Filadelfijskim zakończył się montaż dwóch pomostów, służących do obsługiwania łodzi flisaczych, które już przeszły rejsy testowe na Wiśle.
 • Wiosna zachwyca rozkwitającą przyrodą, a jeśli ktoś chce wpuścić zieleń do swojego domu, zachęcamy do udziału w dwudniowym Festiwalu Roślin w Arenie Toruń. Przed nami w ten weekend także koncerty, spektakle, wystawy i warsztaty, np. w ramach wystaw w CSW.
 • 11 kwietnia 2024 roku w Hotelu Filmar odbyła się uroczysta inauguracja nowej Grupy BNI Premium w Toruniu – jednej z największych inicjatyw biznesowych w północnej Polsce. Celem Grupy BNI Premium jest połączenie właścicieli dużych firm, by dzięki synergii i współpracy poszerzać działalność o nowe rynki zbytu, optymalizować procesy w firmach,...