Studia z miejskim stypendium | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Studia z miejskim stypendium

Miasto
Data publikacji: 30 stycznia 2023
Autor: Magdalena Winiarska
Prezydent Torunia wręczający decyzje stypendialne grupie studentek

51 studentek i studentów toruńskich uczelni wyższych odebrało decyzje o przyznaniu miejskiego stypendium na rok akademicki 2022/2023.

Wręczenie decyzji stypendialnych - naukowych i stypendium na start - odbyło się 30 stycznia 2023 r. w Młodzieżowym Domu Kultury. Na rok akademicki 2022/2023, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Torunia, stypendia przyznano łącznie 51 osobom. 40 to stypendia naukowe, 11 – stypendia na start. Trzy stypendia naukowe i dwa stypendia na start zostały przyznane w wysokości 600 zł, pozostałe – w wysokości 500 zł. Na wypłatę tej formy pomocy w bieżącym roku akademickim przewidziano w budżecie miasta łącznie 234 000 zł.

- Wszystkim tegorocznym 51 stypendystkom i stypendystom, którzy skorzystają ze stypendiów naukowych lub stypendiów na start, gratuluję dotychczasowych sukcesów szkolnych lub uniwersyteckich. Jesteśmy pod wrażeniem tego, że spełnili Państwo wymagania, jakie postawiono przed kandydatami ubiegającymi się o miejskie stypendium. Najważniejszym rysem tej postawy jest wybicie się ponad przeciętnośćmówił prezydent Michał Zaleski podczas uroczystości.

Stypendia studenckie są jednym z elementów Miejskiego Programu Stypendialnego, ustanowionego w 2014 roku przez Radę Miasta Torunia, pełniącego rolę systemu motywującego. Ma on zachęcić do podjęcia studiów w Toruniu najzdolniejszych absolwentów szkół ponadpodstawowych, utrzymania ich w toruńskich uczelniach i w przyszłości – skłonić do pozostania w naszym mieście.

W 2022/2023 roku o stypendia ubiegało się 91 studentów, wśród których 83 osoby to studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a 8 – studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 40 spośród wnioskodawców uplasowało się na dalszej pozycji listy rankingowej kandydatów do stypendium lub nie spełniało wymogów formalnych.

Zasady udzielania stypendiów określa obecnie uchwała Rady Miasta Torunia nr 218/19 z dnia 12 września 2019, która zakłada przyznanie stypendium w formie finansowej na okres jednego roku akademickiego, od 1 października danego roku do 30 czerwca roku następnego. Wysokość stypendium wynosi 500 lub 600 zł miesięcznie, przy czym liczba stypendystów, którym przyznane zostanie stypendium w wysokości 600 zł, może stanowić co najwyżej 10% wszystkich przyznanych w danym roku stypendiów.

O stypendium dla studentów I roku mogli ubiegać się kandydaci, którzy: nabyli prawa studenta i podjęli naukę na uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu, ukończyli szkołę ponadpodstawową nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów, uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej średnią min. 4,5 oraz posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Studenci wyższych lat mogli ubiegać się o stypendium, jeśli: zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni, uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen min.  4,5 i nie powtarzają roku, studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż rok od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść wkład w rozwój nauki lub sztuki.

Ważnym warunkiem przyznania obu stypendiów jest zamieszkanie kandydata na terenie Torunia.

Fot. Lech Kamiński
Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  CUK Anioły Toruń pokonując Trefl Gdańsk II 3:0 w setach: 25:17, 25:23, 25:15 odniosły siedemnaste zwycięstwo w tym sezonie. Zdj. Sławomir Kowalski
 • Na zdjęciu: żółte kwiaty żonkile, w tle Ratusz Staromiejski
  Miasto
  Przyszła wiosna - pora na rowery! Już w ten weekend startuje pierwsza w 2023 roku Rowerowa Masa Krytyczna. Na Zamku Krzyżackim zaś odbędą się również wiosenne warsztaty robienia świeczek i kosmetyków - będzie można się poczuć jak średniowieczni alchemicy. A do tego, jak co roku wiosną, rozpoczynają się Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA. A o...
 • Nagrody wręczył laureatom Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
  Miasto
  Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był „Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. - Toruń w tamtych latach pełnił rolę stolicy województwa pomorskiego, wówczas jednego z większych województw Rzeczypospolitej i był bardzo dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim. Warto pamiętać o takich fragmentach życia XX-lecia...
 • Na zdjęciu: prezydent Michał zAleski, Margit Jungmann, Wacław i Sławomir Krankowscy trzymają tabliczkę z napisem 9. Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej Atletyce Masters
  Miasto, Sport
  25 marca 2023 r. rozpoczynają się 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia tej rangi jest Toruń i hala widowiskowo-sportowa Arena.
 • Zdjęcie przedstawia Wydział Spraw Administracyjnych UMT, który mieści się przy ul. Batorego 38/40
  Miasto
  Ważna informacja dla osób, które z końcem marca chcą złożyć wniosek o dowód osobisty lub są obywatelami Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. 31 marca 2023 roku nastąpi przerwa w obsłudze, która jest spowodowana zmianą oprogramowania.
 • SP nr 23 świętowała swoje 60-lecie
  Miasto
  Były występy artystyczne, wspomnienia, podziękowania i życzenia. 24 marca 2023 roku w Centrum Kultury Dwór Artusa odbyła się gala z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. W uroczystości wziął udział prezydent Michał Zaleski, jego zastępca Adrian Mól, Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu...
 • Działkowcy, wędkarze i ekolodzy zachęcają do włączenia się w akcję sprzątania brzegu Wisły – w sobotę 25 marca 2023 r.
 • Przy ul. Kociewskiej ze względów bezpieczeństwa usunięto osiem drzew gatunku topola mieszaniec gatunków nierodzimych.
 • 25 marca 2023 r. rozpoczynają się 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia tej rangi jest Toruń i hala widowiskowo-sportowa Arena.
 • Rozliczając podatek dochodowy za 2022 r. pamiętajmy o przekazaniu 1,5% dla jednej z toruńskich organizacji pozarządowych!
 • W nocy z 25 na 26 marca 2023 roku zmieniamy czas. Przestawienie zegarów z czasu zimowego na letni spowoduje tymczasowe utrudnienia w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Toruniu.
 • W przyszłym tygodniu ruszy wypłata dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia. - Seniorzy, których termin płatności emerytury czy renty przypada na sobotę, 1 kwietnia, otrzymają trzynastą emeryturę wcześniej. Świadczenia...
 • W tym celu radni przyjęli coroczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2023.
 • Z roku na rok miasto otrzymuje coraz większe środki z myślą o osobach niepełnosprawnych.