Skorzystaj ze wsparcia PUP | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Skorzystaj ze wsparcia PUP

Miasto
Data publikacji: 01 lutego 2023
Autor: Paula Gałązka
Zdjęcie przedstawia Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prowadzi nabory wniosków na sześć form wsparcia, które realizowane są w ramach środków pochodzących z Funduszu Pracy. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych.

Wnioski można składać o:

 • Staż dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, że od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wnioskó o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych w ramach środków Funduszu Pracy Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Czas trwania stażu: do 6 miesięcy.
Przewidywana liczba uczestników: co najmniej 85 osób.
Uczestnicy: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

 • Prace Interwencyjne
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy. Prace interwencyjne –  to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą  i ma na celu wsparcie bezrobotnych.
 
Przewidywana liczba uczestników:  29 osób.
 
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami organizacji prac interwencyjnych.
 
 • Bon na zasiedlenie dla osób do 30 r.ż.
Od 24.01.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie w ramach Funduszu Pracy. Jeśli jesteś osobą bezrobotną do 30 roku życia i zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, możesz ubiegać się o bon na zasiedlenie, który stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania.
 
Urząd Pracy może przyznać Ci bon na zasiedlenie, jeżeli:
 • będziesz osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu będziesz podlegał ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz
  w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
 • będziesz pozostawał w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadził działalność przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Maksymalna kwota bonu: 9000 zł.

 • Szkolenia, Studia podyplomowe
Od 01.02.2023 w ramach środków Funduszu Pracy istnieje możliwość składania:
 1. Wniosków osób bezrobotnych o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub działalności gospodarczej,
 2. Wniosków osób bezrobotnych o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji w związku z planowanym podjęciem pracy lub działalności gospodarczej,
 3. Wniosków pracodawców o organizację szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej,
 4. Wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6 lub niepełnosprawnym dzieckiem/dziećmi do lat 7 w ramach środków Funduszu Pracy. Urząd pracy może przyznać refundację kosztów opieki osobie bezrobotnej, posiadającej co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia, która na podstawie skierowania przez PUP dla Miasta Torunia podjęła staż.
 
 • Finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego
Od 1.02.2023 r. do wyczerpania środków istnieje możliwość składania wniosków o finansowanie składek pracowników przedsiębiorstwa społecznego w ramach środków Funduszu Pracy. Urząd pracy zwraca część wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa społecznego będącego osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym, odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej wysokości miesięcznej składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.
 

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  CUK Anioły Toruń pokonując Trefl Gdańsk II 3:0 w setach: 25:17, 25:23, 25:15 odniosły siedemnaste zwycięstwo w tym sezonie. Zdj. Sławomir Kowalski
 • Na zdjęciu: żółte kwiaty żonkile, w tle Ratusz Staromiejski
  Miasto
  Przyszła wiosna - pora na rowery! Już w ten weekend startuje pierwsza w 2023 roku Rowerowa Masa Krytyczna. Na Zamku Krzyżackim zaś odbędą się również wiosenne warsztaty robienia świeczek i kosmetyków - będzie można się poczuć jak średniowieczni alchemicy. A do tego, jak co roku wiosną, rozpoczynają się Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA. A o...
 • Nagrody wręczył laureatom Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
  Miasto
  Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był „Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. - Toruń w tamtych latach pełnił rolę stolicy województwa pomorskiego, wówczas jednego z większych województw Rzeczypospolitej i był bardzo dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim. Warto pamiętać o takich fragmentach życia XX-lecia...
 • Na zdjęciu: prezydent Michał zAleski, Margit Jungmann, Wacław i Sławomir Krankowscy trzymają tabliczkę z napisem 9. Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej Atletyce Masters
  Miasto, Sport
  25 marca 2023 r. rozpoczynają się 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia tej rangi jest Toruń i hala widowiskowo-sportowa Arena.
 • Zdjęcie przedstawia Wydział Spraw Administracyjnych UMT, który mieści się przy ul. Batorego 38/40
  Miasto
  Ważna informacja dla osób, które z końcem marca chcą złożyć wniosek o dowód osobisty lub są obywatelami Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. 31 marca 2023 roku nastąpi przerwa w obsłudze, która jest spowodowana zmianą oprogramowania.
 • SP nr 23 świętowała swoje 60-lecie
  Miasto
  Były występy artystyczne, wspomnienia, podziękowania i życzenia. 24 marca 2023 roku w Centrum Kultury Dwór Artusa odbyła się gala z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. W uroczystości wziął udział prezydent Michał Zaleski, jego zastępca Adrian Mól, Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu...
 • Działkowcy, wędkarze i ekolodzy zachęcają do włączenia się w akcję sprzątania brzegu Wisły – w sobotę 25 marca 2023 r.
 • Przy ul. Kociewskiej ze względów bezpieczeństwa usunięto osiem drzew gatunku topola mieszaniec gatunków nierodzimych.
 • 25 marca 2023 r. rozpoczynają się 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia tej rangi jest Toruń i hala widowiskowo-sportowa Arena.
 • Rozliczając podatek dochodowy za 2022 r. pamiętajmy o przekazaniu 1,5% dla jednej z toruńskich organizacji pozarządowych!
 • W nocy z 25 na 26 marca 2023 roku zmieniamy czas. Przestawienie zegarów z czasu zimowego na letni spowoduje tymczasowe utrudnienia w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Toruniu.
 • W przyszłym tygodniu ruszy wypłata dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia. - Seniorzy, których termin płatności emerytury czy renty przypada na sobotę, 1 kwietnia, otrzymają trzynastą emeryturę wcześniej. Świadczenia...
 • W tym celu radni przyjęli coroczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2023.
 • Z roku na rok miasto otrzymuje coraz większe środki z myślą o osobach niepełnosprawnych.