Prezydent przyznał stypendia kulturalne | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Prezydent przyznał stypendia kulturalne

Kultura, Miasto
Data publikacji: 01 czerwca 2023
Autor: Marcin Pryka

Poznaliśmy stypendystów Miasta Torunia w dziedzinie kultury na II półrocze 2023 r. Głównym kryterium oceny było to, czy ze względu na obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika projekt twórczy jest inspirowany Jego postacią i dokonaniami oraz promuje Toruń jako Miasto Kopernikańskie.

Stypendia kulturalne przyznawane są zgodnie z Uchwałą nr 577/21 RMT z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Miasta Torunia w dziedzinie kultury oraz wysokości tych stypendiów. W budżecie na rok 2023 zaplanowano kwotę 135 000 zł na fundusz stypendialny, który Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 1099 z dnia 18 maja 2023 r., powiększono o kwotę 3 255 zł. W I turze rozdysponowano z tej kwoty 105 855 zł na 7 stypendiów całorocznych na rok 2023 oraz na 6 stypendiów za I półrocze 2023 r.

W ramach naboru wniosków o przyznanie stypendiów na II półrocze 2023 r. do dnia 2 maja do Wydziału Kultury wpłynęło 8 wniosków, które zostały poddane ocenie według jednolitych kryteriów takich jak: jakość artystyczna projektu oraz oryginalność. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym w ramach kryterium „znaczenie dla kultury Torunia” oceniano czy ze względu na obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika projekt twórczy jest inspirowany Jego postacią i dokonaniami oraz promuje Toruń, jako Miasto Kopernikańskie – miejsce narodzin i dorastania wielkiego astronoma.

W wyniku przeprowadzonego postępowania podjęta została decyzja w sprawie przyznania stypendium dla sześciu osób zajmujących się działalnością artystyczną, twórców i animatorów kultury. Każda z tych osób otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na II półrocze 2023 roku w wysokości 5 400 zł:

Arkadiusz Blum

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu muzyki pn. „Toruń inspiruje, STAR CLUSTERS - Aron Blum”,  polegającego na nagraniu kompozycji muzycznych inspirowanych postacią i dziełem Mikołaja Kopernika oraz odkryciami astronomicznymi.

Ewelina Grabowska

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu muzyki pn. „Skład”,  polegającego na stworzeniu improwizacji dźwiękowych inicjowanych przy pomocy instrumentów lub głosu ludzkiego, a następnie stworzenia instalacji dźwiękowych i audiowizualnych stanowiących próbę uchwycenia genius loci jednostki administracyjnej Mokre, a następnie ich prezentacji na wystawie.

Katarzyna Łyszkowska

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem  na realizację przedsięwzięcia z  zakresu sztuki wizualnej pn. „MISTERIUM SŁOŃCA”, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu podwieszanej, nadmuchiwanej, monumentalnej instalacji świetlnej w postaci kuli o średnicy 5 metrów, odwołującej się do słońca z elementami rysunkowymi czerpiącymi z symboliki Słońca, ekologii oraz Światowego Dziedzictwa Kultury tj. teorii kopernikańskiej z miastem Toruniem w tle.

Patrycja Stańczyk

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. „Szklane wzory”, polegającego na wykonaniu cyklu piętnastu prac w formie tonda, wykonanych w technice witrażu, inspirowanych teorią heliocentryczną. Projekt ma zwracać uwagę na postać Mikołaja Kopernika i przypomnieć o toruńskiej tradycji witrażownictwa.

Ewelina Wolska - Bartz

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem  na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. „Toruń miastem marzycieli”, polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu w przestrzeni miasta, barwnego, oryginalnego projektu artystycznego w nurcie Street Art, łączącego w sobie elementy muralu i płaskorzeźby.

Bartłomiej Zaleśkiewicz

Otrzyma Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z zakresu sztuki wizualnej pn. "Pod gwiazdami", polegającego na stworzeniu cyklu 30 wielkoformatowych fotografii, dokumentujących działalność stowarzyszenia Serca Torunia i ukazujących prace toruńskich wolontariuszy  i streetworkerów działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Plakat festiwalu z rozetą witrażową na czerwonym tle
  Kultura, Miasto
  W Toruniu rozpoczął się 28. Międzynarodowy Festiwal Nova Muzyka i Architektura. Wstęp na część wydarzeń jest bezpłatny.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.