Powstaje SUMP dla MOFT | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Powstaje SUMP dla MOFT

Drogi, Miasto
Data publikacji: 19 stycznia 2023
Autor: Paula Gałązka
Konferencja dot. SUMP dla MOFT, 19.01.2023 r.

Trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). Efekty będą znane już w październiku tego roku. 19 stycznia 2023 roku podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Torunia zaprezentowano pierwsze wyniki analiz.

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia powstał w 18 czerwca 2021 roku. Utworzony został on w ramach wyznaczonej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. W ramach tej strategii w kujawsko-pomorskim wyznaczono 5 takich obszarów, skupionych wokół największych miast regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia wchodzi 36 sąsiadujących z naszym miastem powiatów i gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Współpraca w ramach MOFT ma prowadzić do:
• budowania silniejszych relacji wewnętrznych;
• podnoszenia potencjału rozwojowego obszaru na bazie miasta rdzenia i otaczających go gmin;
• zwiększenia efektywności podejmowanych działań;
• realizacji zintegrowanych projektów, odpowiadających na potrzeby i problemy rozwojowe ośrodka stołecznego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie;
• realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do lepszego wykorzystania możliwości poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego;
• prowadzenia zintegrowanego zarządzania terytorialnego;
• wzmocnienia konkurencyjności obszaru na mapie województwa i Polski.

W ramach działania MOFTu konieczne jest przygotowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (w skrócie SUMP od angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan). Jest to strategiczny dokument, który ma pomóc zorganizować i uporządkować strukturę transportu miejskiego i podmiejskiego oraz określić kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

- Dlaczego to robimy? Jesteśmy już właściwie w drugim roku nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 i ten plan – SUMP jest podstawowym dokumentem jeżeli chcemy ubiegać się o środki europejskie na realizację projektów związanych z ochroną klimatu czy tez zeroemisyjnym transportem publicznym w Toruniu. Ten plan zawiera zintegrowane koncepcje dotyczące przemieszczania się osób pomiędzy Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Torunia – podkreśla Zbigniew Fiderewicz, zastępca Prezydenta Miasta Torunia.

Przetarg na wybranie firmy, która zajmie się opracowaniem tego dokumentu został ogłoszony 10 maja 2022 roku. Wykonawcę wybrano 18 sierpnia, a 26 września podpisano umowę. Wartość umowy to blisko 2,5 mln złotych. Opracowaniem zajmuje się firma Multiconsult Polska, specjalizująca w dużych projektach transportowych. Firma Multiconsult Polska - to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan mobilności dla toruńskiego MOFTu powstaje od października 2022 roku.

- Plany mobilności powstają wedle sprecyzowanych wytycznych, w dwunastu krokach. Ważny jest każdy element tego procesu, zwłaszcza zaangażowanie wszystkich interesariuszy. Dzięki ich aktywnemu udziałowi w konsultacjach i warsztatach będziemy mogli opracować dokument „szyty na miarę”, tzn. dostosowany do lokalnych warunków i uwzględniający faktyczne potrzeby mieszkańców - wskazuje Przemysław Panek, kierownik zespołu analiz strategicznych w Multiconsult Polska.

Obecnie przygotowywany jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny oparty m.in. na wynikach przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2022 r. badań ilościowych i jakościowych w odniesieniu do przyzwyczajeń transportowych mieszkańców obszaru. Wynika z nich, że:
• najpopularniejszym w miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia środkiem transportu jest samochód osobowy. W ten sposób raz w tygodniu lub częściej podróżuje 80% badanych, a 55,5% respondentów korzysta z niego codziennie lub prawie codziennie.
• rowerem przynajmniej raz w tygodniu porusza się 62,2% badanych,
• z transportu miejskiego w Toruniu korzysta 49,4%,
• z pociągu korzysta 42,5% badanych.

Niemal co drugi respondent nie korzysta z usług toruńskiej komunikacji miejskiej, co trzeci podróżuje nią raz w tygodniu bądź rzadziej. Transport zbiorowy wybierają Ci, dla których ważny jest niski koszt podróży oraz szybkość przejazdu – tak wskazało odpowiednio 35% i 27,5% badanych podróżujących komunikacją miejską minimum dwa razy w tygodniu. Z kolei piesi uczestnicy ruchu drogowego wskazując na najczęściej spotkane utrudnienia, wymieniali przede wszystkim problemy związane z infrastrukturą (brak chodników 35,6%, brak ciągłości chodników 16%), ale także niebezpieczne zachowania kierowców 15,9% czy pozostawianie na chodnikach hulajnóg 8,8%.

- Przeprowadzone badania pozwolą wstępnie ocenić strukturę codziennych podróży, preferencje osób przemieszczających się w obrębie toruńskiego obszaru funkcjonalnego i określić kierunki rozwoju transportu. Mówimy o transporcie zintegrowanym, zrównoważonej mobilności, która zakłada szersze wykorzystanie komunikacji miejskiej, w trosce o środowisko naturalne, ograniczenie, a nie całkowite wyeliminowanie, co często się błędnie zakłada, podróży samochodami. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli efektywnie i bezpiecznie przemieszczać się – podkreśla Jakub Rawski, koordynator projektu w Multiconsult Polska.

Eksperci prezentując pierwsze efekty swoich badań zwracają też uwagę na to, że liczba samochodów osobowych wynosi ponad 290 tysięcy sztuk na ponad 458 tys. osób mieszkających w obszarze MOFTU.

- Z tych dwóch wartości możemy jasno wyciągnąć informację o wskaźniku motoryzacji, który nam wychodzi na ten moment na około 635 pojazdów na 1000 mieszkańców. Jest to wartość, porównując do innych obszarów w kraju, plasująca ten obszar w środku stawki. Czyli nie jesteśmy tutaj z najwyższym współczynnikiem w kontekście tła całego kraju. Natomiast jeśli spojrzymy na regionie w Europie, jest to już jedna z wyższych wartości – dodaje Przemysław Panek. Wartości te będą badane i analizowane podczas dalszych prac nad SUMP.

W najbliższych miesiącach odbędą się też konsultacje społeczne. Zaplanowane zostały trzy tury spotkań - pierwsza odbędzie się w styczniu i lutym, druga w kwietniu i maju, ostania we wrześniu.

Terminy I tury konsultacji społecznych:
• 25.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Toruń
• 26.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Aleksandrów Kujawski
• 30.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Golub-Dobrzyń
• 31.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Chełmża

Zapisy na spotkania odbywają się poprzez specjalny formularz dostępny na stronie sump-torun.pl

Cały Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia poznamy w październiku 2023 r

fot. Paula Gałązka


Do pobrania:

SUMP dla MOFT - prezentacja 19.01.2023 r.

Plakat SUMP dla MOFT

Ulotka SUMP dla MOFT - awers

Ulotka SUMP dla MOFT - rewers

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi w otoczeniu kobiet i mężczyzn - przewodników
  Miasto
  W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na zdjęciu: Zielony traktor z biało-czerwoną flagą
  Drogi, Miasto
  22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • Na zdjęciu: znak drogowy - rondo, w tle widać maszyny rolnicze
  20 lutego 2024 r. w godzinach porannych rozpoczął się protest rolników – są utrudnienia na drogach wjazdowych do i wyjazdowych z Torunia. O przebiegu akcji będziemy informować na bieżąco.
 • Miasto
  Wracamy do tematu sceny plenerowej w Czerniewicach. Będziemy rozmawiać o dwóch alternatywnych rozwiązaniach projektowych – walorach funkcjonalnych, kosztach realizacji i utrzymania, potrzebach lokalnego środowiska w zakresie użytkowania obiektu. Zbierzemy uwagi i opinie uczestników.
 • Na zdjęciu: prezydent przemawia do biznesmenów
  Biznes, Miasto
  Przedstawiciele firm marketingowych spotkali się z prezydentem Michałem Zaleskim, żeby porozmawiać o możliwościach rozwoju oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w prowadzeniu biznesu w Toruniu.
 • Miasto
  Dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury zjechali do Torunia na I Międzynarodowy Kongres Afrykanistyczny. Wydarzenie w Urzędzie Marszałkowskim zorganizowały wspólnie Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres trwa od 21 do...
 • 22 lutego 2024 r. zakończyły się protesty rolników, wszystkie drogi, na których były utrudnienia, są przejezdne.
 • W związku ze spływem wód opadowych, w zlewni rzeki Drwęcy, przewiduje się wzrosty stanów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.
 • W Dworze Artusa prezydent Michał Zaleski spotkał się z toruńskimi przewodnikami, by w dniu ich święta podziękować za krzewienie wiedzy o naszym mieście i jego historii i zabytkach.
 • Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku państw afrykańskich oraz ludzie biznesu, nauki i kultury. Na wydarzenie zapraszają Katedra Systemów Politycznych Wydziału Politologii i Nauk o Bezpieczeństwie UMK oraz Ośrodek Studiów Wschodnich i Afrykańskich. Kongres potrwa od 21 do 23 lutego 2024 roku.
 • W dniach 23-25 lutego 2024 r. (piątek-niedziela) średniowieczne mury Zamku Krzyżackiego w Toruniu zamienią się w magiczną, bajkową krainę, pełną tajemnic i zaczarowanych stworzeń.
 • 20 lutego 2024 r. na Lodowisku Tor-Tor odbyła się inauguracja hokejowych Mistrzostw Polski Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2023/2024.
 • We wtorek 20 lutego 2024 r. prezydent Michał Zaleski wraz z urzędnikami spotkał się w Szkole Podstawowej nr 10 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Bażyńskich 30/36 z mieszkańcami Okręgu Jakubskie-Mokre. Było to dziewiąte z trzynastu zaplanowanych spotkań.
 • 8 marca 2024 r. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza na wyjątkowy wieczór z okazji Dnia Kobiet.