Powstaje SUMP dla MOFT | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Powstaje SUMP dla MOFT

Drogi, Miasto
Data publikacji: 19 stycznia 2023
Autor: Paula Gałązka
Konferencja dot. SUMP dla MOFT, 19.01.2023 r.

Trwają prace nad planem zrównoważonej mobilności miejskiej (SUMP) dla Torunia i czterech podtoruńskich powiatów – toruńskiego, aleksandrowskiego, chełmińskiego i golubsko-dobrzyńskiego, czyli dla tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego Torunia (MOFT). Efekty będą znane już w październiku tego roku. 19 stycznia 2023 roku podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Torunia zaprezentowano pierwsze wyniki analiz.

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia powstał w 18 czerwca 2021 roku. Utworzony został on w ramach wyznaczonej strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. W ramach tej strategii w kujawsko-pomorskim wyznaczono 5 takich obszarów, skupionych wokół największych miast regionu: Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia wchodzi 36 sąsiadujących z naszym miastem powiatów i gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Współpraca w ramach MOFT ma prowadzić do:
• budowania silniejszych relacji wewnętrznych;
• podnoszenia potencjału rozwojowego obszaru na bazie miasta rdzenia i otaczających go gmin;
• zwiększenia efektywności podejmowanych działań;
• realizacji zintegrowanych projektów, odpowiadających na potrzeby i problemy rozwojowe ośrodka stołecznego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie;
• realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do lepszego wykorzystania możliwości poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego;
• prowadzenia zintegrowanego zarządzania terytorialnego;
• wzmocnienia konkurencyjności obszaru na mapie województwa i Polski.

W ramach działania MOFTu konieczne jest przygotowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej (w skrócie SUMP od angielskiego Sustainable Urban Mobility Plan). Jest to strategiczny dokument, który ma pomóc zorganizować i uporządkować strukturę transportu miejskiego i podmiejskiego oraz określić kierunki rozwoju infrastruktury komunikacyjnej.

- Dlaczego to robimy? Jesteśmy już właściwie w drugim roku nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 i ten plan – SUMP jest podstawowym dokumentem jeżeli chcemy ubiegać się o środki europejskie na realizację projektów związanych z ochroną klimatu czy tez zeroemisyjnym transportem publicznym w Toruniu. Ten plan zawiera zintegrowane koncepcje dotyczące przemieszczania się osób pomiędzy Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Torunia – podkreśla Zbigniew Fiderewicz, zastępca Prezydenta Miasta Torunia.

Przetarg na wybranie firmy, która zajmie się opracowaniem tego dokumentu został ogłoszony 10 maja 2022 roku. Wykonawcę wybrano 18 sierpnia, a 26 września podpisano umowę. Wartość umowy to blisko 2,5 mln złotych. Opracowaniem zajmuje się firma Multiconsult Polska, specjalizująca w dużych projektach transportowych. Firma Multiconsult Polska - to multidyscyplinarna firma świadcząca usługi projektowe, nadzorowe oraz doradcze w zakresie projektów technicznych i ochrony środowiska, działająca w następujących branżach: transport i infrastruktura, budownictwo oraz przemysł, w tym sektor ropy naftowej i gazu. Filozofia firmy to utrzymanie najwyższej jakości realizowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem najwyższych standardów etycznych, poszanowaniem środowiska naturalnego oraz utrzymaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan mobilności dla toruńskiego MOFTu powstaje od października 2022 roku.

- Plany mobilności powstają wedle sprecyzowanych wytycznych, w dwunastu krokach. Ważny jest każdy element tego procesu, zwłaszcza zaangażowanie wszystkich interesariuszy. Dzięki ich aktywnemu udziałowi w konsultacjach i warsztatach będziemy mogli opracować dokument „szyty na miarę”, tzn. dostosowany do lokalnych warunków i uwzględniający faktyczne potrzeby mieszkańców - wskazuje Przemysław Panek, kierownik zespołu analiz strategicznych w Multiconsult Polska.

Obecnie przygotowywany jest Raport Diagnostyczno-Strategiczny oparty m.in. na wynikach przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2022 r. badań ilościowych i jakościowych w odniesieniu do przyzwyczajeń transportowych mieszkańców obszaru. Wynika z nich, że:
• najpopularniejszym w miejskim obszarze funkcjonalnym Torunia środkiem transportu jest samochód osobowy. W ten sposób raz w tygodniu lub częściej podróżuje 80% badanych, a 55,5% respondentów korzysta z niego codziennie lub prawie codziennie.
• rowerem przynajmniej raz w tygodniu porusza się 62,2% badanych,
• z transportu miejskiego w Toruniu korzysta 49,4%,
• z pociągu korzysta 42,5% badanych.

Niemal co drugi respondent nie korzysta z usług toruńskiej komunikacji miejskiej, co trzeci podróżuje nią raz w tygodniu bądź rzadziej. Transport zbiorowy wybierają Ci, dla których ważny jest niski koszt podróży oraz szybkość przejazdu – tak wskazało odpowiednio 35% i 27,5% badanych podróżujących komunikacją miejską minimum dwa razy w tygodniu. Z kolei piesi uczestnicy ruchu drogowego wskazując na najczęściej spotkane utrudnienia, wymieniali przede wszystkim problemy związane z infrastrukturą (brak chodników 35,6%, brak ciągłości chodników 16%), ale także niebezpieczne zachowania kierowców 15,9% czy pozostawianie na chodnikach hulajnóg 8,8%.

- Przeprowadzone badania pozwolą wstępnie ocenić strukturę codziennych podróży, preferencje osób przemieszczających się w obrębie toruńskiego obszaru funkcjonalnego i określić kierunki rozwoju transportu. Mówimy o transporcie zintegrowanym, zrównoważonej mobilności, która zakłada szersze wykorzystanie komunikacji miejskiej, w trosce o środowisko naturalne, ograniczenie, a nie całkowite wyeliminowanie, co często się błędnie zakłada, podróży samochodami. Wszystko po to, by mieszkańcy mogli efektywnie i bezpiecznie przemieszczać się – podkreśla Jakub Rawski, koordynator projektu w Multiconsult Polska.

Eksperci prezentując pierwsze efekty swoich badań zwracają też uwagę na to, że liczba samochodów osobowych wynosi ponad 290 tysięcy sztuk na ponad 458 tys. osób mieszkających w obszarze MOFTU.

- Z tych dwóch wartości możemy jasno wyciągnąć informację o wskaźniku motoryzacji, który nam wychodzi na ten moment na około 635 pojazdów na 1000 mieszkańców. Jest to wartość, porównując do innych obszarów w kraju, plasująca ten obszar w środku stawki. Czyli nie jesteśmy tutaj z najwyższym współczynnikiem w kontekście tła całego kraju. Natomiast jeśli spojrzymy na regionie w Europie, jest to już jedna z wyższych wartości – dodaje Przemysław Panek. Wartości te będą badane i analizowane podczas dalszych prac nad SUMP.

W najbliższych miesiącach odbędą się też konsultacje społeczne. Zaplanowane zostały trzy tury spotkań - pierwsza odbędzie się w styczniu i lutym, druga w kwietniu i maju, ostania we wrześniu.

Terminy I tury konsultacji społecznych:
• 25.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Toruń
• 26.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Aleksandrów Kujawski
• 30.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Golub-Dobrzyń
• 31.01.2023 r. godz. 17:00-20:00, Chełmża

Zapisy na spotkania odbywają się poprzez specjalny formularz dostępny na stronie sump-torun.pl

Cały Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia poznamy w październiku 2023 r

fot. Paula Gałązka


Do pobrania:

SUMP dla MOFT - prezentacja 19.01.2023 r.

Plakat SUMP dla MOFT

Ulotka SUMP dla MOFT - awers

Ulotka SUMP dla MOFT - rewers

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Grafika promująca wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Torunia
  Miasto
  Jeszcze tylko do 7 lutego 2023 roku młodzi torunianie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miasta.
 • Nie bądź obojętny na innych
  Miasto
  Zwracajmy szczególną uwagę na osoby, które w okresie zimowym mogą potrzebować pomocy.
 • Kobiety odśnieżajace chodnik przed sklepem
  Drogi, Miasto
  W związku z obfitymi opadami śniegu przypominamy, że obowiązek odśnieżania dotyczy nie tylko służb miejskich, ale także innych właścicieli i zarządców nieruchomości na terenie Torunia.
 • Mężczyzna w żółtej kurtce puka do drzwi
  Miasto
  Od soboty 4 lutego 2023 r. w Toruniu rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatków lokalnych na rok 2023.
 • Zdjęcie przedstawia lód na chodniku.
  Miasto
  Po intensywnych opadach śniegu przyjdzie oblodzenie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia dla Torunia.
 • Plakat z rodziną, dzieckiem i telefonem z aplikacją mobilną ZUS
  Miasto
  Duże zainteresowanie świadczeniem 500+. Do ZUS napłynęło już prawie 670 tys. wniosków.
 • Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji konserwatorskich będzie jedynym punktem sesji Rady Miasta Torunia 9 lutego 2023 r.
 • W związku z intensywnymi opadami śniegu 3 lutego 2023 roku na toruńskie drogi ruszyły piaskarki i ciągniki.
 • Narodowy Bank Polski 9 lutego 2023 r. wprowadzi do obiegu kolekcjonerski banknot oraz srebrną monetę kolekcjonerską poświęcone Mikołajowi Kopernikowi.
 • Część wydziałów Urzędu Miasta Torunia zmieniła swoje dotychczasowe siedziby. Poniżej wykaz aktualnych lokalizacji.
 • Ostrzeżenie będzie obowiązywało od 2 lutego 2023 roku od godziny 19:00 do 3 lutego 2023 roku do godziny 09:00.
 • Od poniedziałku 6 lutego 2023 r. zostanie otwarte po przebudowie przejście dla pieszych na Szosie Chełmińskiej w rejonie Trasy Średnicowej Północnej przy ul. Wybickiego.
 • Najlepsze prace udekorują torty, które pojawią się 18 lutego 2023 roku podczas imprezy urodzinowej Mikołaja Kopernika.
 • Prawne aspekty funkcjonowania samorządów były tematem konferencji samorządowej, jaka odbyła się 1 lutego 2023 r. w Centrum Innowacyjnej Edukacji. Gościem spotkania był minister ds. samorządu terytorialnego Włodzimierz Tomaszewski.