Pomagamy i będziemy pomagać | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Pomagamy i będziemy pomagać

Miasto, Toruń dla Ukrainy
Data publikacji: 24 lutego 2023
Autor: Magdalena Winiarska

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Na zdjęciu: na pierwszym planie flagi: niebiesko-żółta ukraińska i biało-czerwona polska, w tle uczestnicy konferencji

Od początku agresji Rosji w Ukrainie miasto Toruń podejmuje działania na wielu polach, wspierające uchodźców, a także partnerskie miasto Łuck.

- Dzisiaj mija rok, od kiedy zaczęła się niczym nieusprawiedliwiona woja na terenie Ukrainy. To co poczułem w pierwszej chwili, to najpierw niedowierzanie, później oburzenie i strach – jak dalej wojna będzie przebiegała, czy nadal będą ginęli ludzie. Niestety, mija rok i wojna wciąż trwa, ludzie giną, tracą swój dobrobyt, domy, wszystko, było dla nich cenne. Wielu z nich szukało schronienia w bezpiecznym kraju, dlatego przyjeżdżali do Polski, z tego około 6500 osób trafiło do Toruniawspominał prezydent Michał Zaleski podczas spotkania w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w pierwszą rocznicę wybuchu wojny, 24 lutego 2023 r. Prezydent podkreślił, że wsparcie, jakie uchodźcy otrzymali w Toruniu, w przeważającej mierze pochodzi od mieszkanek i mieszkańców, którzy bez wahania zaoferowali pomoc.

Prezydent spotkał się z grupą obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w MCSM, by wyrazić słowa wsparcia i otuchy oraz wręczył kartki przygotowane przez najmłodszych torunian w ramach warsztatów i upominki dla dzieci.

- Co można było zrobić z naszymi uczuciami w tym momencie? Można było zrobić jedno – zacząć działać i pomagać – mówił prezydent, przypominając, że pierwszym przedsięwzięciem było zorganizowanie sieci zbiórek darów w 56 miejscach na terenie miasta, głównie w szkołach oraz – wyprzedzając przyjazd uchodźców – przygotowanie miejsc zakwaterowania. Jak podkreślił Prezydent, niemożliwe byłoby przyjęcie tak licznej grupy bez pomocy mieszkańców, którzy dali schronienie blisko 90 procentom uchodźców. To mieszkanki i mieszkańcy wez wahania włączali się w zbiórki, organizowali pomoc, miejsca zamieszkania, rzeczy dla rodzin, które swój dobytek miały ukryty w jednej torbie.

Od momentu wybuchu wojny do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgłoszono na potrzeby zbiorowego zakwaterowania obywateli Ukrainy prawie 1,3 tys. miejsc w 20 toruńskich obiektach, w których na przestrzeni roku przyjętych zostało w sumie prawie 1,4 tys. osób. Pomocy udzielał również Caritas Diecezji Toruńskiej, dając schronienie w ośrodkach diecezjalnych i parafiach. W samym Toruniu było to 5 parafii i Wyższe Seminarium Duchowne, łącznie oferując ponad 240 miejsc. Największe obłożenie w obiektach zakwaterowania w jednym dniu miało miejsce 12 kwietnia 2022 r. i wynosiło łącznie ponad 600 osób (429 osób w obiektach miejskich i 200 osób w obiektach Caritas).

Obecnie łączna liczba miejsc gotowych na przyjęcie obywateli Ukrainy zgłoszonych do Wojewody Kujawsko Pomorskiego wynosi ponad 840, w tym: długoterminowych – 309 miejsc (zajętych 183), krótkoterminowych – 513 miejsc (wszystkie wolne) oraz w Punkcie Pomocy – 20 miejsc (wszystkie wolne).

Na Dworcu Głównym utworzony został Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy, gdzie udzielano informacji o tym, gdzie mogą otrzymać dalszą pomoc i dedykowane świadczenia - zwłaszcza na miejscu w Toruniu. Punkt funkcjonował od 1 marca do 7 lipca 2022 r. w poczekalni dworca kolejowego Toruń Główny, a obsługiwali go pracownicy Urzędu Miasta oraz spółek miejskich, wspierani m.in. przez żołnierzy WOT, Polski Czerwony Krzyż oraz tłumaczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Z pomocy w Punkcie Informacyjnym skorzystało ponad 9 tys. osób, 3,3 tys. osób otrzymało posiłki, ponad 3 tys. osób otrzymało pakiet z produktami pierwszej potrzeby.

Po wygaszeniu Punktu Informacyjnego od 7 lipca do 30 września 2022 r. funkcjonowała specjalna infolinia, obsługiwana przez wolontariuszy z organizacji pozarządowych: Dobro dla Dobra, Toruński Sztab Pomocy Ukrainie i International Legaue oraz pracowników UMT i spółek miejskich. Wśród pełniących dyżur zawsze była osoba posługująca się językiem ukraińskim. Łącznie w tym okresie przeprowadzono 376 rozmów, w których udzielano informacji z zakresu m.in. zakwaterowania, załatwiania spraw urzędowych, w tym korzystania z różnych form pomocy, z zakresu edukacji, transportu, pracy, oferty kulturalnej i turystycznej.

Miasto przygotowało także ulotki w języku ukraińskim z pakietem „informacji na start”, jak i utworzona została w językach polskim i ukraińskim zakładka „Toruń Ukrainie” na stronie miasta www.torun.pl, gdzie zamieszczane są bieżące wiadomości organizacyjne oraz o wydarzeniach w mieście.

W okresie od 4 marca do 30 czerwca 2022 r. na mocy uchwał Rady Miasta Torunia z dnia 3 marca 2022 r. oraz 12 maja 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutym 2022 r. oraz okazali dokument potwierdzający ten fakt, uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, a od 26 czerwca do 30 listopada 2022 r. mogli korzystać z bezpłatnych biletów miesięcznych. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 4,4 tys. osób (wydano prawie 14 tys. biletów w tym 10 tys. ulgowych).

Już 28 lutego 2022 r. miasto prowadziło zbiórkę pomocy rzeczowej dla mieszkańców Łucka koordynowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – łącznie wysłano 9 transportów z pomocą humanitarną (pierwszy wyjechał 6 marca 2022 roku, a ostatni 21 grudnia 2022 r.). Łączna waga przekazanych darów to ok. 25 ton, a wśród nich znalazły się m.in. artykuły spożywcze, artykuły higieniczne, środki czystości, artykuły pierwszej pomocy (apteczki, bandaże, leki), odzież (czapki, kurtki przeciwdeszczowe, odzież termiczna). Jeden z transportów był nietypowy - 14 września 2022 r. do Łucka dotarło pięć autobusów marki Jelcz – wraz z częściami zamiennymi przydatnymi w codziennej eksploatacji, przekazanych przez MZK. Dodatkowo autobusy wypełnione były darami, zakupionymi na podstawie listy potrzeb przesłanej do Urzędu Miasta Torunia przez stronę ukraińską).

MOPR przygotowywał również paczki dla obywateli Ukrainy przebywających w Toruniu – łącznie ponad 1,4 tys. paczek dla 4,4 tys. osób.

Nieoceniona okazała się baza pomocy Ukrainie, stworzona przez Centrum Wsparcia Biznesu. Poprzez adres torunukrainie@um.torun.pl mieszkańcy i przedsiębiorcy oferowali swoją pomoc - w okresie największego napływu obywateli Ukrainy (marzec 2022 r.) w bazie znajdowało się blisko 600 zgłoszeń niesienia pomocy, głównie zgłoszeń noclegów, kwater, transportu, opieki nad dziećmi, zakupów, wyżywienia, pomocy medycznej, pomocy językowej prawnej itp.

Akcję nadawania numerów PESEL w Toruniu rozpoczęto 16 marca 2022 r. Wydział Spraw Administracyjnych nadał do tej pory 6,5 tys. numerów PESEL ze statusem UKR. Statystyki wskazują, że 41% osób, którym nadawane są numery PESEL, to osoby niepełnoletnie, a większość (67%) stanowią kobiety. Najwięcej numerów PESEL nadano w marcu 2022 r. – 2741 i w kwietniu 2022 r. – 1740. W kolejnych miesiącach liczba ta spadała. 248 osób złożyło wniosek o ponowne nadanie statusu, co oznacza, że wyjechały z kraju na dłużej niż miesiąc. Obecnie w Toruniu jest zameldowanych 857 obywateli Ukrainy (pobyt stały – 70 osób a pobyt czasowy– 787 osób).    

Miasto zajmuje się wypłacaniem świadczeń:

 • Świadczenie 40 zł osobom udzielającym schronienia uchodźcom udzielane przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych - od 17 marca br. do TCUS wpłynęło 4,6 tys. wniosków na kwotę 19 mln zł. Wypłacono 16 mln zł za 3,8 tys. zweryfikowanych wniosków dla 13 tys. wnioskodawców na poczet zakwaterowania ok. 5500 osób posiadających unikatowy nr PESEL;
 • Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł obsługiwane przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie - od 16 marca br. wpłynęły wnioski o jednorazowe świadczenia dla 6,3 tys. obywateli Ukrainy. Łącznie przez cały okres wypłaciliśmy na ten cel 1,8 mln zł;
 • Świadczenia rodzinne obsługiwane przez TCŚR: od 16 marca 2022 r. wpłynęło 1,2 tys. wniosków. Zrealizowaliśmy wypłatę świadczeń rodzinnych na łączną kwotę 1,3 mln zł;
 • Świadczenia z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy: zasiłki stałe otrzymuje 19 rodzin, zasiłki okresowe otrzymuje 50 rodzin; łącznie 488 dzieci objętych wsparciem w postaci dożywiania w placówkach szkolnych i przedszkolnych; opieka tymczasowa dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski bez rodziców bądź opiekunów prawnych –  złożono 172 wnioski dla 204 dzieci, w tym 10 wniosków dotyczyło ustanowienia opiekunem tymczasowym obywateli polskich dla 20 dzieci z Ukrainy; pomoc materialną w postaci stypendium szkolnego w okresie od września do grudnia 2022 r. otrzymało 39 uczniów z Ukrainy.

Należy wspomnieć, że Toruńskie Centrum Usług Społecznych, obok wypłaty świadczeń, skupiło się na pracy społecznej. – Chcieliśmy, żeby obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Torunia, poczuli się tu jak w domu. Zorganizowaliśmy spotkania, wydarzenia – integracyjne, kulturalne, bardzo często inicjowane przez mieszkańców, wspierane przez organizacje pozarządowe mówiła Dagmara Zielińska, dyrektorka TCUS. W TCUS-ie znalazły zatrudnienie trzy obywatelki Ukrainy, dwie psycholożki, jedna pedagożka, które okazały nieocenione wsparcie uchodźcom. Jak podkreśliła Dagmara Zielińska, te liczne wydarzenia, w tym m.in. pikniki, zabawy np. mikołajkowe, pozwalają na chwile oderwania się od rzeczywistości, wywołują uśmiech na twarzach. – Największą nagrodą dla nas jest usłyszeć naszych gości z Ukrainy: dobrze się u was czujemy – mówiła.

Dla dzieci i młodzieży stworzone zostały możliwości podjęcia nauki w szkołach i uzyskania opieki w przedszkolach. Aktualnie liczba ukraińskich dzieci i uczniów w miejskich placówkach wynosi ponad 1,1 tys. uczniów: 220 dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, 733 uczniów w szkołach podstawowych 733 (w szkołach podstawowych specjalnych  11 uczniów i w Zespole Szkół Muzycznych 10 uczniów), 132 uczniów w szkołach ponadpodstawowych 132 uczniów (licea ogólnokształcące – 91 uczniów, w technikach 26 uczniów, branżowych szkołach I stopnia 15 uczniów). Z kolei Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kursy dla 44 uczniów, a OPP Dom Harcerza i Młodzieżowy Dom Kultury - zajęcia pozaszkolne dla 141 uczestników. Obecnie w toruńskich placówkach funkcjonuje 7 oddziałów przygotowawczych ze 131 uczniami (4 w szkołach podstawowych oraz 3 w liceach ogólnokształcących). W szczytowym okresie napływu obywateli Ukrainy (maj 2022 r.) dostępnych jednocześnie było 14 oddziałów przygotowawczych. Dodatkowo w 27 jednostkach niepublicznych trwa nauka dla 144 dzieci i uczniów (97 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, 15 w szkołach podstawowych i 32 w szkołach ponadpodstawowych);

Obywatele Ukrainy korzystają ze świadczeń zdrowotnych w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, a także Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym - łączna liczba udzielonych porad lekarskich w tych placówkach wynosi prawie 1,2 tys. dla 698 dorosłych i 496 dzieci z Ukrainy, a liczba hospitalizacji – 387. MPS prowadzi także szczepienia przeciw COVID-19, z których skorzystało 241 obywateli Ukrainy. Od 24 marca 2022 r. obywatele Ukrainy mogą uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności – złożono 136 wniosków. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zaś udziela obywatelom Ukrainy pomocy psychologicznej, z której skorzystało 10 osób.

Od dnia 24 lutego 2022 roku do 20 lutego 2023 roku na terenie miasta Torunia odnotowano łącznie ponad 1,2 tys. zdarzeń kryminalnych, z czego 47 z udziałem uchodźców wojennych z Ukrainy (3,78%), w tym 2,5% to sprawcy lub uczestnicy zdarzeń: w 6 przypadkach byli oni sprawcami przestępstw, a w 16 - sprawcami wykroczeń. Również w 16 przypadkach (1,2%) to obywatele Ukrainy byli osobami pokrzywdzonymi (kradzież z włamaniem, kradzież mienia, przestępstwa zakwalifikowane jako inne, oszustwa, 3 znieważenie na tle narodowościowym). Od 79 dni służby nie odnotowały żadnych danych odnośnie zdarzeń o charakterze kryminalnym z udziałem uchodźców z Ukrainy.

W celu zgromadzenia wsparcia finansowego Urząd Miasta Torunia otworzył dwa konta bankowe – złotówkowe i euro, gdzie poprzez przelew zatytułowany „Pomoc obywatelom Ukrainy” można wesprzeć Ukrainę. Zebrane środki zostały przekazane na zakup artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców, którzy przybyli do Torunia oraz rzeczy, na które miasto partnerskie Łuck zgłosiło zapotrzebowanie. Na konto wpłynęło 371 tys. zł, w tym od miast partnerskich - Getyngi (prawie 215 tys. zł) i Angers (117 tys. zł) oraz od pozostałych darczyńców prawie 40 tys. zł. Z pozyskanych darowizn wydatkowano ponad 307 tys. zł (198 tys. zł na pomoc dla miasta partnerskiego Łucka i 109 tys. zł na pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym w Toruniu).

Miasto otrzymało również środki w wysokości 36,3 mln zł z Funduszu Pomocy Miasto:

 • 16,5 mln zł na wypłatę świadczeń „40 zł na osobę”
 • 10,3 mln zł na oświatę i opiekę nad dziećmi z Ukrainy
 • 4,1 mln zł na zakwaterowanie i wyżywienie w miejscach zbiorowego kwaterunku
 • 1,9 mln zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł
 • 1,6 mln zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy,
 • 1,2 mln zł na zapewnienie bezpłatnego transportu komunikacją publiczną
 • 603 tys. zł na realizację pozostałych zadań tj. nadawanie numerów PESEL, udzielanie pomocy psychologicznej, wypłatę zasiłków i stypendiów

60,3 tys. zł to środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy pochodzące z innych dochodów miasta.

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia podejmuje od początku działania mające umożliwić uchodźcom znalezienie pracy. – Już od marca 2022 r. pierwsze osoby mogły zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy. Po otrzymaniu właściwego statusu mogły korzystać z instrumentów wsparcia jak obywatele polscy. Byli zatem kierowani na szkolenia, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne itp. – poinformowała Violetta Weroniecka, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia. Od początku wojny w PUP zarejestrowało się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy 648 osób. Pracodawcy deklarujący gotowość zatrudnienia obywateli Ukrainy zgłosili 761 ofert pracy na 2472 stanowiska. Liczba obywateli Ukrainy, która podjęła prace za pośrednictwem urzędu wynosi ponad 1,4 tys. osób (nie wszystkie z nich rejestrowały się w PUP). Na aktywizację obywateli Ukrainy którzy zarejestrowali się w PUP jako bezrobotni lub poszukujący pracy PUP wydatkował z Funduszu Pracy w sumie prawie 537 tys. zł.

Fot. Wojtek SzabelskiKategoria: 

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Za długoletnie pożycie małżeńskie
  Miasto
  Kolejne toruńskie pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je 22 września 2023 roku w Ratuszu Staromiejskim Prezydent Torunia Michał Zaleski. Odznaczenia państwowe nadane zostały przez Prezydenta RP 10 parom, które w tym roku świętują 50- i 51-lecie zawarcia związku małżeńskiego. Razem z medalem jubilatom Prezydent Zaleski...
 • Kultura, Miasto
  Niesamowite podniebne show pojawi się w Toruniu już w dniach 29 i 30 września 2023 r. – piątek, sobota. W te dni, o godzinie 20:00 torunianie i turyści będą mieli okazję podziwiać spektakl EXIT podniebne widowisko artystyczne z okazji Roku Kopernikańskiego, który odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego przy ul. gen. Józefa Bema...
 • Na zdjęciu: biała strzałka zawieszona na płocie, na niej czerwony napis: do lokalu wyborczzego
  Miasto
  W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski stoi z kilkorgiem nauczycieli, którzy trzymają teczki z aktami mianowania, za nimi portret Mikołaja Kopernika
  Miasto
  109 nauczycieli toruńskich szkół uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
 • Na zdjęciu: grupa młodzieży biegnie po zielonej murawie stadionu
  Miasto, Sport
  Uczniowie i przedszkolaki rozpoczęli zmagania w ramach Toruńskiej Olimpiady Przedszkoli i Szkół. Inauguracja wydarzenia odbyła się 26 września 2023 r. na Stadionie Miejskim im. Grzegorza Duneckiego.
 • Na zdjęciu: prezydent michał Zaleski wręcza przedstawicielom księgowych okolicznościową grafikę z panoramą Torunia
  Miasto
  Z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 26 września 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży odbyła się konferencja „Rachunkowość przyszłości”.
 • To kolejni laureaci znaku jakości Made in Toruń. Są wśród nich firmy zajmujące się produkcją urządzeń pokładowych w przemyśle stoczniowym, wytwarzaniem konstrukcji stalowych, recyklingiem odpadów, montażem systemów klimatyzacyjnych, czy też działają w branżach instalacji teletechnicznych, czy transportowych.
 • Rozstrzygnięty został konkurs ofert nr 53/2023 na promocję sportu i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Torunia poprzez kluby sportowe prowadzące szkolenie drużyn seniorskich w ekstraklasie: koszykówki mężczyzn i kobiet, hokeja na lodzie, futsalu, hokeja na trawie, II lidze piłki siatkowej mężczyzn oraz III lidze piłki nożnej mężczyzn. Dotacje...
 • W Toruniu rusza Green Lab, czyli Zielone Forum Torunia - pilotażowe narzędzie współpracy z mieszkańcami w zakresie zieleni i działań pro środowiskowych.
 • Po służbie przygotowawczej i pomyślnie zdanym egzaminie 16 nowych urzędników samorządowych złożyło 25 września 2023 r. ślubowanie na sztandar miasta Torunia.
 • 26 września 2023 roku o godzinie 11:00 na stadionie miejskim przy ul. Bema nastąpi inauguracja szkolnych rozgrywek sportowych w ramach Toruńskiej Olimpiady Przeszkoli i Szkół.
 • W Toruniu funkcjonują 123 obwody głosowania – warto sprawdzić, gdzie oddać głos w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023 r.
 • Wszystkich miłośników przygód, łamigłówek i zagadek zachęcamy do udziału w grze terenowej „Śladami Kopernika w Toruniu”. Zaczynamy w sobotę 30 września 2023 r. o godz. 11.00 na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego!
 • Już po raz piąty w Toruniu rozegrany został Maraton Ósemek Wioślarskich „Run & Row”. 24 września 2023 roku Puchar Prezydenta Miasta Torunia trafił do AZS UMK Toruń. „Run & Row” to widowiskowy bieg z łodziami i wyścig wioślarski na Wiśle zakończony sztafetą na ergometrze. W tegorocznej edycji na wioślarzy czekały następujące etapy maratonu...