Nagrody dla uczniów - nabór wniosków | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nagrody dla uczniów - nabór wniosków

Miasto
Data publikacji: 24 czerwca 2022
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: teczka z herbem Torunia, w której znajduje się decyzja o przyznaniu stypendium

Od 1 do 14 lipca 2022 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia mogą ubiegać się o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 do 14 lipca 2022 r.

Nagrody są przyznawane w trybie uchwały nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia w sprawie szczegółowych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom uczęszczającym do szkół w Toruniu, form i zakresu tych świadczeń oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Nagrodę za rok szkolny 2021/2022 może otrzymać uczeń uczęszczający w roku szkolnym 2021/2022 do klasy programowo najwyższej w szkole ponadpodstawowej na terenie Torunia, który spełnił jednocześnie warunki:

 • odniósł znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego lub zawodowego, lub artystycznego;
 • uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,00.

W przypadku ucznia ubiegającego się o nagrodę za:

 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia ogólnego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem maturalnym uprawniającym do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia zawodowego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady tematycznej związanej z wybraną dziedziną wiedzy lub turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego;
 • znaczący sukces edukacyjny z zakresu kształcenia artystycznego rozumie się uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady artystycznej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z historii sztuki lub historii muzyki, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.

>>> Przejdź do komunikatu kuratorium oświaty

W komunikacie został udostępniony link do wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół – kliknij, aby wejść w link.

Nagrodę w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 2000 zł przyznaje w formie decyzji administracyjnej Prezydent Miasta Torunia.


 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek pełnoletniego ucznia lub rodzica ucznia niepełnoletniego  na formularzu „Wniosek do Prezydenta Miasta Torunia o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym udzielanego na podstawie uchwały nr 620/21 Rady Miasta Torunia z dnia 15 kwietnia 2021 r.”;
 • Kopia świadectwa szkolnego (kopia potwierdzona przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem), a w przypadku ucznia szkoły artystycznej, w której nie jest realizowane kształcenie ogólne - kopie świadectw szkolnych  za rok szkolny, za który ma być przyznana nagroda;
 • Kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez ucznia znaczących sukcesów edukacyjnych w roku szkolnym, za który ma być przyznana nagroda(kopie potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem).

 

Termin i sposób złożenia wniosku:
Wnioski i wymagane dokumenty należy dostarczyć w terminie od dnia 1 do dnia 14 lipca 2022 r.  do Urzędu Miasta Torunia w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Wydział Edukacji – wniosek o nagrodę Prezydenta Miasta Torunia dla ucznia", na jeden z poniższych sposobów:

 • złożyć bezpośrednio w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39, w godzinach urzędowania, tj. 7.30-15.30;
 • złożyć w Urzędzie Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (parter), w godzinach urzędowania, tj. 7:30-15:30;
 • przesłać za pośrednictwem poczty (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym); w przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Uczniom klas młodszych w roku szkolnym 2022/2023 przypominamy, że w terminie od 3 do 17 września 2022 r. będzie  prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów: Toruński Omnibus, Toruński Fachowiec, Toruński Maestro, o których mowa w uchwale nr 620/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. Rady Miasta Torunia. W związku z faktem, że w 2022 roku 17 września wypada w sobotę, nabór przedmiotowych wniosków będzie prowadzony do dnia 19 września 2022 r.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu trzy tradycyjne łodzie z flagami Festiwalu Wisły
  Kultura, Miasto, Sport
  Największy zlot tradycyjnych łodzi i statków rzecznych w Polsce ponownie zawitał w Toruniu! Kultowa impreza z sześcioletnią tradycją potrwa do 15 sierpnia 2022 r.
 • Miasto
  Swoje święto obchodziło 12 sierpnia 2022 r. toruńskie Kolegium Jagiellońskie. Podczas uroczystości uczelni nadano status akademii.
 • Na zdjęciu Oficer Wojska Polskiego salutuje sztandarowi Garnizonu Toruń.
  Kultura, Miasto
  15 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Toruńskie uroczystości tradycyjnie rozpoczną się od mszy świętej w kościele garnizonowym św. Katarzyny.
 • Grafika wydarzenia
  Miasto, Sport
  Miasto Toruń i Stowarzyszenie GoSport! zapraszają na drugą edycję wydarzenia „Dzień Sportu 2022”. Podczas imprezy na toruńskich Stawkach możecie liczyć na treningi, sportowe animacje i konkursy z najlepszymi toruńskimi sportowcami.
 • Na zdjęciu: widok z drona na budowę linii tramwajowej
  Miasto, MZK
  Dłużej niż pierwotnie planowano zamknięty będzie odcinek Szosy Chełmińskiej od ul. Grudziądzkiej do pl. NOT. Przejazd nie będzie możliwy do 21 sierpnia 2022 r.
 • Na zdjęciu: trzy jachty z białymi żaglami na Wiśle
  Miasto, Sport
  14 sierpnia 2022 r. odbędzie się 57. edycja Długodystansowych Regat na Wiśle. Wydarzenie jest częścią Festiwalu Wisły.
 • Szlakiem toruńskiego sportu ruszą uczestnicy rekreacyjnego rajdu organizowanego przez Urząd Miasta oraz Stowarzyszenie GoSport! Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia 2022 r.
 • W poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. w związku z przypadającym świętem, ruch tramwajowy i autobusowy będzie ograniczony.
 • Anooki to zabawni bohaterowie instalacji, które będzie można zobaczyć na placu Rapackiego podczas 13. Bella Skyway Festival, który odbędzie się w Toruniu w dniach 16-20 sierpnia 2022 r.
 • Przy budynku Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Torunia powstały trzy rabaty z nowymi nasadzeniami.
 • W związku z szybszym niż planowano zakończeniem prac montażowych przy 13. Bella Skyway Festival w rejonie Placu Rapackiego, Fontanna Cosmopolis została ponownie uruchomiona. Wszyscy spragnieni ochłody będą mogli korzystać z fontanny przez najbliższe upalne dni do godziny 18:00. Później, w godzinach wieczornych, w związku z organizacją festiwalu...
 • W okresie pomiędzy 15 a 17 sierpnia 2022 r. zmieniają się terminy odbioru odpadów.
 • Niemieccy dziennikarze portalu o kulinariach „Kulinariker” ponownie piszą o Toruniu! Tym razem zachęcają do odwiedzenia naszej starówki i jej smakowitych zaułków.
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych i miejsc parkingowych.