Lecznice w naprawie | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Lecznice w naprawie

Miasto
Data publikacji: 27 stycznia 2023
Autor: Małgorzata Litwin
Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu, fot. Sławomir Kowalski

Na sesji 26 stycznia 2023 r. Rada Miasta zatwierdziła programy naprawcze dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

Obie jednostki wykazały w 2021 r. stratę, dlatego zgodnie  z  przepisami  art.  59  ust.  4  ustawy  o  działalności  leczniczej  ich dyrektorzy zostali zobowiązani do przedłożenia Radzie Miasta Torunia programów naprawczych.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki dysponuje obecnie 143 łóżkami w opiece całodobowej i 35 miejscami w oddziale opieki dziennej. Działalność placówki jest w 80 proc. finansowana z NFZ, w 20 proc. z odpłatności pacjentów. W 2021 r. placówka przyniosła stratę w wysokości 552,6 tys. zł, w I półroczu 2022 r. 142,6 tys. zł, a w listopadzie 2022 r. zysk w wysokości 640 tys. zł. W ramach realizowanego programu naprawczego kontynuowane będą starania o zwiększenie kontraktu z NFZ, optymalizacja zatrudnienia i kosztów działania, a także zmiany dotyczące struktury organizacyjnej zakładu na rzecz form bardziej rentownych. Wzrośnie też z 300 zł do 356 zł dopłata rodzin do kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjentów.

W przypadku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika zlecone zostało opracowanie eksperckie, którego celem było szczegółowe zbadanie przyczyn narastającego zadłużenia i możliwości wdrożenia kolejnych działań, które poprawią sytuację finansową tej placówki. Warto przypomnieć, że już od listopada 2022 r. w szpitalu prowadzone są działania restrukturyzacyjne, które powoli przynoszą pierwsze efekty, co potwierdza poprawa wyniku finansowego i złożona Radzie Miasta Torunia 16 stycznia br. aktualizacja programu naprawczego. Autopoprawka dyrekcji placówki jest związana z zapłatą przez NFZ kwoty ponad 7,3 mln zł za świadczenia wykonane w 2022 r. ponad limit narzucony umową oraz osiągnięciem przez szpital dodatkowego przychodu w kwocie ponad 330 tys. zł. Dzięki tej korekcie poprawi się prognozowany wynik finansowy szpitala za 2022 r. - pierwotnie zakładana strata za rok 2022 zmaleje z ponad 27 mln zł do niespełna 19,6 mln zł.

Obecnie rekomendowane zmiany, wynikające z przeprowadzonych analiz eksperckich, dotyczą zarówno sfery organizacyjnej placówki, jak i oferty medycznej - w kierunku rozwoju dziedzin najlepiej rokujących dla generowania przychodów placówki.
Działania naprawcze obejmują m.in.: likwidację niektórych stanowisk, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji związanych z zakupem sprzętu i aparatury medycznej, utworzenie własnej Pracowni Tomografii Komputerowej, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu onkologii i kardiologii inwazyjnej, przystąpienie szpitala do grup zakupowych przy zaopatrywaniu w leki, a także rozszerzenie oferty świadczeń z zakresu geriatrii, diabetologii, kardiologii i gastroenterologii.

Zgodnie z przyjętym programem naprawczym dla SSM prognozowane wyniki finansowe przedstawiają się następująco: rok 2023 - strata w kwocie 19.041,4 tys. zł, rok 2024 - strata w kwocie 16.416,0 tys. zł i rok 2025 - strata w kwocie 15.920,0 tys. zł.
W łączności z uchwałą o planie naprawczym radni zatwierdzili też uchwałę o zmianach w statucie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, koniecznych do wdrożenia przyjętych zaleceń eksperckich.

Warto dodać, że problemy finansowe toruńskiego szpitala nie są wyjątkowe w skali kraju. Nasza miejska lecznica zajmuje dopiero 20. pozycję na liście zadłużonych polskich szpitali, co oznacza, że z podobnymi, a nawet znacznie większymi trudnościami finansowymi boryka się wiele polskich szpitali, wykonujących świadczenia ponad obowiązujące limity.

Fot. Sławomir Kowalski

Najczęściej czytane aktualności

  • Poznaliśmy pierwsze nazwiska zaproszonych artystów!
  • 11 czerwca 2024 r. prezydent Paweł Gulewski spotkał się z Radami Okręgów Staromiejskie i Bydgoskie.
  • Prezydent Torunia wydłużył termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta Torunia na lata 2024-2029.
  • W dniach 15-17 czerwca 2024 r. przypada 100 – lecie maratonu w Polsce. To właśnie w Grodzie Kopernika 15 czerwca 1924 r. miała miejsce meta pierwszego, najdłuższego biegu maratońskiego w Polsce.
  • Do 30 czerwca 2024 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń.
  • Budowa nowej linii tramwajowej do pętli przy ul. Heweliusza nagrodzona Medalem Europejskim!
  • Drużyna chłopców U12 Społecznej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Stowarzyszenia "Edukacja" w Toruniu odniosła wielki sukces w XXIV edycji Pucharu Tymbarka. Zespół zajął 4. miejsce w całej Polsce, w swojej kategorii wiekowej.   - To ogromne osiągnięcie dla naszej szkoły i miasta Torunia. Nasza drużyna wykazała się nie tylko doskonałymi...
  • We wrześniu 2024 r. w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy odbędą się warsztaty profilaktyczne w ramach miejskiego programu profilaktyki uzależnień.