Lecznice w naprawie | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Lecznice w naprawie

Miasto
Data publikacji: 27 stycznia 2023
Autor: Małgorzata Litwin
Specjalistyczny Szpital Miejski w Toruniu, fot. Sławomir Kowalski

Na sesji 26 stycznia 2023 r. Rada Miasta zatwierdziła programy naprawcze dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

Obie jednostki wykazały w 2021 r. stratę, dlatego zgodnie  z  przepisami  art.  59  ust.  4  ustawy  o  działalności  leczniczej  ich dyrektorzy zostali zobowiązani do przedłożenia Radzie Miasta Torunia programów naprawczych.

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki dysponuje obecnie 143 łóżkami w opiece całodobowej i 35 miejscami w oddziale opieki dziennej. Działalność placówki jest w 80 proc. finansowana z NFZ, w 20 proc. z odpłatności pacjentów. W 2021 r. placówka przyniosła stratę w wysokości 552,6 tys. zł, w I półroczu 2022 r. 142,6 tys. zł, a w listopadzie 2022 r. zysk w wysokości 640 tys. zł. W ramach realizowanego programu naprawczego kontynuowane będą starania o zwiększenie kontraktu z NFZ, optymalizacja zatrudnienia i kosztów działania, a także zmiany dotyczące struktury organizacyjnej zakładu na rzecz form bardziej rentownych. Wzrośnie też z 300 zł do 356 zł dopłata rodzin do kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjentów.

W przypadku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika zlecone zostało opracowanie eksperckie, którego celem było szczegółowe zbadanie przyczyn narastającego zadłużenia i możliwości wdrożenia kolejnych działań, które poprawią sytuację finansową tej placówki. Warto przypomnieć, że już od listopada 2022 r. w szpitalu prowadzone są działania restrukturyzacyjne, które powoli przynoszą pierwsze efekty, co potwierdza poprawa wyniku finansowego i złożona Radzie Miasta Torunia 16 stycznia br. aktualizacja programu naprawczego. Autopoprawka dyrekcji placówki jest związana z zapłatą przez NFZ kwoty ponad 7,3 mln zł za świadczenia wykonane w 2022 r. ponad limit narzucony umową oraz osiągnięciem przez szpital dodatkowego przychodu w kwocie ponad 330 tys. zł. Dzięki tej korekcie poprawi się prognozowany wynik finansowy szpitala za 2022 r. - pierwotnie zakładana strata za rok 2022 zmaleje z ponad 27 mln zł do niespełna 19,6 mln zł.

Obecnie rekomendowane zmiany, wynikające z przeprowadzonych analiz eksperckich, dotyczą zarówno sfery organizacyjnej placówki, jak i oferty medycznej - w kierunku rozwoju dziedzin najlepiej rokujących dla generowania przychodów placówki.
Działania naprawcze obejmują m.in.: likwidację niektórych stanowisk, pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji związanych z zakupem sprzętu i aparatury medycznej, utworzenie własnej Pracowni Tomografii Komputerowej, zwiększenie ilości świadczeń z zakresu onkologii i kardiologii inwazyjnej, przystąpienie szpitala do grup zakupowych przy zaopatrywaniu w leki, a także rozszerzenie oferty świadczeń z zakresu geriatrii, diabetologii, kardiologii i gastroenterologii.

Zgodnie z przyjętym programem naprawczym dla SSM prognozowane wyniki finansowe przedstawiają się następująco: rok 2023 - strata w kwocie 19.041,4 tys. zł, rok 2024 - strata w kwocie 16.416,0 tys. zł i rok 2025 - strata w kwocie 15.920,0 tys. zł.
W łączności z uchwałą o planie naprawczym radni zatwierdzili też uchwałę o zmianach w statucie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, koniecznych do wdrożenia przyjętych zaleceń eksperckich.

Warto dodać, że problemy finansowe toruńskiego szpitala nie są wyjątkowe w skali kraju. Nasza miejska lecznica zajmuje dopiero 20. pozycję na liście zadłużonych polskich szpitali, co oznacza, że z podobnymi, a nawet znacznie większymi trudnościami finansowymi boryka się wiele polskich szpitali, wykonujących świadczenia ponad obowiązujące limity.

Fot. Sławomir Kowalski

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto, Sport
  CUK Anioły Toruń pokonując Trefl Gdańsk II 3:0 w setach: 25:17, 25:23, 25:15 odniosły siedemnaste zwycięstwo w tym sezonie. Zdj. Sławomir Kowalski
 • Na zdjęciu: żółte kwiaty żonkile, w tle Ratusz Staromiejski
  Miasto
  Przyszła wiosna - pora na rowery! Już w ten weekend startuje pierwsza w 2023 roku Rowerowa Masa Krytyczna. Na Zamku Krzyżackim zaś odbędą się również wiosenne warsztaty robienia świeczek i kosmetyków - będzie można się poczuć jak średniowieczni alchemicy. A do tego, jak co roku wiosną, rozpoczynają się Alternatywne Spotkania Teatralne KLAMRA. A o...
 • Nagrody wręczył laureatom Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
  Miasto
  Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu był „Toruń w okresie dwudziestolecia międzywojennego”. - Toruń w tamtych latach pełnił rolę stolicy województwa pomorskiego, wówczas jednego z większych województw Rzeczypospolitej i był bardzo dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem miejskim. Warto pamiętać o takich fragmentach życia XX-lecia...
 • Na zdjęciu: prezydent Michał zAleski, Margit Jungmann, Wacław i Sławomir Krankowscy trzymają tabliczkę z napisem 9. Halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej Atletyce Masters
  Miasto, Sport
  25 marca 2023 r. rozpoczynają się 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia tej rangi jest Toruń i hala widowiskowo-sportowa Arena.
 • Zdjęcie przedstawia Wydział Spraw Administracyjnych UMT, który mieści się przy ul. Batorego 38/40
  Miasto
  Ważna informacja dla osób, które z końcem marca chcą złożyć wniosek o dowód osobisty lub są obywatelami Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. 31 marca 2023 roku nastąpi przerwa w obsłudze, która jest spowodowana zmianą oprogramowania.
 • SP nr 23 świętowała swoje 60-lecie
  Miasto
  Były występy artystyczne, wspomnienia, podziękowania i życzenia. 24 marca 2023 roku w Centrum Kultury Dwór Artusa odbyła się gala z okazji 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. W uroczystości wziął udział prezydent Michał Zaleski, jego zastępca Adrian Mól, Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu...
 • Działkowcy, wędkarze i ekolodzy zachęcają do włączenia się w akcję sprzątania brzegu Wisły – w sobotę 25 marca 2023 r.
 • Przy ul. Kociewskiej ze względów bezpieczeństwa usunięto osiem drzew gatunku topola mieszaniec gatunków nierodzimych.
 • 25 marca 2023 r. rozpoczynają się 9. Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters. Po raz kolejny gospodarzem wydarzenia tej rangi jest Toruń i hala widowiskowo-sportowa Arena.
 • Rozliczając podatek dochodowy za 2022 r. pamiętajmy o przekazaniu 1,5% dla jednej z toruńskich organizacji pozarządowych!
 • W nocy z 25 na 26 marca 2023 roku zmieniamy czas. Przestawienie zegarów z czasu zimowego na letni spowoduje tymczasowe utrudnienia w korzystaniu z komunikacji miejskiej w Toruniu.
 • W przyszłym tygodniu ruszy wypłata dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. Pierwsze trzynastki otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego wypada na 1 kwietnia. - Seniorzy, których termin płatności emerytury czy renty przypada na sobotę, 1 kwietnia, otrzymają trzynastą emeryturę wcześniej. Świadczenia...
 • W tym celu radni przyjęli coroczny Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu na rok 2023.
 • Z roku na rok miasto otrzymuje coraz większe środki z myślą o osobach niepełnosprawnych.