Jest decyzja RDOŚ | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Jest decyzja RDOŚ

Eko, Miasto
Data publikacji: 22 czerwca 2022
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: Prezydent Michał Zaleski

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie wycinki drzew na Kępie Bazarowej.

O decyzji RDOŚ poinformował prezydent Michał Zaleski podczas briefingu prasowego w dniu 22 czerwca 2022 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w swojej decyzji stwierdził, iż postanawia umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji nakładającej na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek przeprowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych w związku z prawdopodobieństwem wystąpienia szkody w środowisku w gatunkach chronionych i chronionych siedliskach przyrodniczych na skutek wycinki drzew na działkach w okolicach „Starego Mostu” na Kępie Bazarowejprzedstawił prezydent Michał Zaleski.

Decyzja wydana przez RDOŚ jest ostateczna.

Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Bydgoszczy prowadził swoje postępowanie od 16 lutego 2022 r. Od tego czasu na terenie inwestycji związanej z rozbudową mostu im marszałka Józefa Piłsudskiego odbyły się trzy wizje w terenie z udziałem RDOŚ i Miejskiego Zarządu Dróg. Wykazały one, że przeprowadzone na terenie Kępy Bazarowej działania były prowadzone na podstawie prawomocnych decyzji, które na nie zezwalały. – W obrębie tych drzew i krzewów nie stwierdzono obecności rzeczywistych siedlisk gatunków objętych ochroną – mówił prezydent.

Na podstawie ustaleń stwierdzono, że przeprowadzona wycinka drzew i krzewów nie wpłynęła znacząco negatywnie na obszar Natura 2000.

Warto dodać, że w ramach prowadzonego postępowania RDOŚ zlecił ekspertyzę przyrodniczą w której m.in. ocenił stan i kondycję ściętej topoli czarnej o największym obwodzie. Czytamy w niej m.in. "W karpinie po wyciętej topoli czarnej zachowały się dolne fragmenty dziupli kominowych sięgające do strefy korzeniowej, jednak nie były one wypełnione próchnem lub murszem, a ich ściany były pokryte warstwą czarnej zgnilizny".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przychylił się do propozycji Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, by wykonać działania prośrodowiskowe, mające na celu rozwój siedliska przyrodniczego w obszarze Kępy Bazarowej. Wśród propozycji znalazły się:

 • Montaż i utrzymanie przez 15 lat 25 skrzynek dla ptaków oraz 10 schronów dla nietoperzy;
 • Nasadzenie na terenach leśnych (powierzchnia co najmniej 2500 m kw.) oraz terenach różnych – zgodnie z ewidencją gruntów (powierzchnia co najmniej 3000 m kw.) drzew gatunków takich, jak m.in. topola czarna, topola biała, wierzba biała, wierzba krucha;
 • Odtworzenie łąk na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntów jako łąki (powierzchnia ok 1,2 ha), na których wykonane zostaną nasadzenia kęp krzewów gatunków rodzimych, urozmaicających siedlisko;
 • Ustawienie tablic informacyjnych dotyczących m.in. gatunków ptaków i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, siedlisk łęgowych i siedlisk łąkowych.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu sportowcy wiosłują w kajaku na Wiśle
  Miasto, Sport
  26 czerwca 2022 r. po raz dziewiętnasty na Wiśle rozegrany został bieg ósemek wioślarskich ze sternikiem osad z Bydgoszczy i Torunia. Regaty ,,O puchar Prezydenta Miasta Torunia" odbyły się w ramach Święta Miasta.
 • Na zdjęciu przedstawiciele miasta Torunia i Getynki razem z wyróżnionymi pisarkami
  Kultura, Miasto
  Joanna Bator i Terezia Mora zostały laureatkami Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 26 czerwca 2022 roku w Ratuszu Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: laureatki Piernikowej Alei Gwiazd 2022, Katarzyna Zillmann i Jolanta Ogar-Hill
  Kultura, Miasto
  Srebrne medalistki z olimpiady w Tokio, Jolanta Ogar-Hill i Katarzyna Zillmann, odsłoniły swoje „katarzynki” w Piernikowej Alei Gwiazd w dniu 25 czerwca 2022 r.
 • Na zdjęciu: delegacja z Getyngi w ogrodzie w Baju Pomorskim
  Kultura, Miasto
  W Toruniu gości delegacja z Getyngi – miasta partnerskiego Torunia. Okazją jest ceremonia wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego, która odbędzie się 26 czerwca 2022 r. w Ratuszu Staromiejskim.
 • Na zdjęciu: defibrylator na scianie
  Miasto
  Na budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 zamontowany został defibrylator przekazany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
 • Ratusz Staromiejski
  Kultura, Miasto
  W niedzielę 26 czerwca 2022, godz. 12:00 w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbędzie się uroczyste wręczenie Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego.
 • Msza św. w intencji miasta i jego mieszkańców w toruńskiej katedrze śś. Janów była tradycyjnym elementem obchodów Święta Miasta 24 czerwca 2022 r.
 • Ponad 438 ton papieru, tektury i puszek zebrali uczestnicy szkolnego konkursu "Zbieramy makulaturę (i nie tylko) EKOKONKURS" w Toruniu. 24 czerwca 2022 r. poznaliśmy tegorocznych laureatów ekologicznej rywalizacji.
 • 5,42 – taką średnią ocen na świadectwach uzyskali uczniowie klasy VI ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 • 13. edycja Plaży Gotyku jest już na ostatniej prostej. Za nami już turniej uniwersytecki oraz rywalizacja juniorów i juniorek.
 • Chcesz udzielać woluntarystycznie korepetycji osobom z Ukrainy? Umożliwia to bezpłatna platforma edukacyjna on-line Tutors.live
 • Od 1 do 14 lipca 2022 r. przyjmowane będą wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Torunia dla tegorocznych absolwentów toruńskich szkół ponadpodstawowych.
 • Uroczystość z okazji 40-lecia samorządu radców prawnych w Polsce odbyła się 24 czerwca 2022 r. w hotelu Filmar.
 • W najbliższy wtorek (28 czerwca) rozpoczyna się przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego. Prace zostały tak zaplanowane, że do końca września ulica będzie otwarta dla ruchu!