Granty PPGR - nabór uzupełniający! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Granty PPGR - nabór uzupełniający!

Miasto
Data publikacji: 04 października 2022
Autor: Filip Tomasik

Gmina Miasta Toruń ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zakup sprzętu komputerowego wspomagającego proces edukacji dla dzieci z rodzin popegeerowskich. 

Nabór uzupełniający prowadzoiny jest w związku z wystąpieniem oszczędności w projekcie grantowym pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

WARUNKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO: 

 1. 1.     Ze wsparcia  mogą skorzystać tylko Uczniowie spełniający następujące warunki:

1)     dziecko powinno zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2)     członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

3)     dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 1. 2.     Liczba miejsc w naborze jest ograniczona.
  Pula środków finansowych w ramach naboru uzupełniającego pozwoli na zakup przez Gminę Miasta Toruń ok. 20 sztuk sprzętu komputerowego w cenie ok. 2 500 zł brutto. O miejscu na liście wnioskodawców oraz przyznaniu sprzętu komputerowego w ramach ww. projektu grantowego  będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 2. 3.     W naborze uzupełniającym nie mogą wziąć udziału uczniowie już zakwalifikowani
  do otrzymania sprzętu komputerowego w ramach pierwszego naboru projektu grantowego PPGR w Toruniu!
 3. 4.     Dzieci / uczniowie, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów „Zdalna Szkoła" / „Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt komputerowy w ramach niniejszego projektu grantowego („Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”).
 4. Osoby uprawnione i zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 

1)     w przypadku uczniów niepełnoletnich:

a)     formularz zgłoszeniowy (wniosek) (wymóg obowiązkowy);

b)     oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wymóg obowiązkowy)

c)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)

 

2)     w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:

a)     formularz zgłoszeniowy (wniosek) (wymóg obowiązkowy);

b)     oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (wymóg obowiązkowy);

c)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)

 

oraz wszyscy wnioskodawcy składają dodatkowo (wymóg obowiązkowy) – jako załączniki do wniosku - dokumenty potwierdzające:

 

1)     fakt pokrewieństwa w linii prostej z pracownikiem byłego PPGR (weryfikacja na podstawie odpisu aktu stanu cywilnego np.: odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);

UWAGA! W celu wydania przez Urząd Stanu Cywilnego w Toruniu wyżej wskazanych dokumentów należy kontaktować się pod numer telefonu: 56 611 83 95. Na wnioskach o wydanie ww. dokumentów składanych korespondencyjnie lub do skrzynek podawczych należy umieścić dopisek - Granty PPGR;

2)     fakt wykonywania pracy w PGR (weryfikacja na podstawie: zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR; świadectwa pracy z PPGR; legitymacji służbowej; odcinków list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR; dyplomów; dokumentów pochodzących z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR; z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; itp.);

3)     potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020-2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy (weryfikacja na podstawie: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko; potwierdzenie zestawienia uczniów otrzymane ze szkoły informujące o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia; potwierdzenie ze strony ARiMR; itp.).

UWAGA! Brak, któregoś z powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych! Nie ma możliwości uzupełnienia wniosków.

6. Gmina Miasta Toruń jest zobowiązana do weryfikacji uprawnienia do ubiegania się o wsparcie w ramach projektu.

7. Za złożenie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.

8. W imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny dziecka.
W przypadku uczniów pełnoletnich oświadczenie składają sami uczniowie.

 

 9. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Granty PPGR”:

1)     osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia (PIUM) – Centrum,
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (parter)

lub

2)     za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Urzędu)

w terminie do dnia 14 października 2022 r. do godz. 17.00.

10. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem sprzętu. Powyższe będzie uzależnione od wyniku weryfikacji złożonych dokumentów i kolejności przyjętych kompletnych wniosków.

11. W przypadku pytań, nr tel. do kontaktu: 56 611 85 55.

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Najczęściej czytane aktualności

 • Docenieni za bohaterską postawę
  Miasto
  St. asp. Łukasz Grabowski i Rafał Koziołek zachowali zimną krew i wyciągnęli z Wisły 16-letnią dziewczynę. Ich bohaterską postawę docenił Prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Zazieleniamy Bulwar Filadelfijski
  Eko, Miasto
  Na Bulwarze Filadelfijskim robi się coraz bardziej zielono. To za sprawą nowych nasadzeń oraz trawy, która właśnie jest układana nad Wisłą.
 • Kultura, Miasto
  Setki motocyklistów przyjechały ulicami Torunia w ramach tradycyjnej akcji wypędzania zimy. Jest to symboliczny początek sezonu motocyklowego.
 • Mapa pokrycia Torunia planami miejscowymi.
  Miasto
  Do 31 maja 2024 r. można składać wnioski do planu ogólnego Torunia – dokumentu z zakresu zagospodarowania przestrzennego, który zastąpi obowiązujące dotychczas studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 • 30 lat Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
  Miasto
  Utworzone w 1993 roku Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu świętuje 30-lecie istnienia. Uroczystości rocznicowe odbyły się w Hotelu Filmar.
 • Miasto
  Stowarzyszenie „Kierunek Zdrowie” obchodzi 20-lecie działalności charytatywnej.
 • Z roku na rok na świecie wytwarza się coraz więcej plastiku. Dlatego tegoroczny Międzynarodowy Dzień Ziemi zwraca uwagę na ten aspekt, zachęcając wszystkich do refleksji nad hasłem tych obchodów: „Planeta vs. Plastik”. Choć oficjalne święto przypada na 22 kwietnia, już teraz zachęcamy mieszkańców Torunia do podejmowania działań na rzecz ochrony...
 • Na Bulwarze Filadelfijskim robi się coraz bardziej zielono. To za sprawą nowych nasadzeń oraz trawy, która właśnie jest układana nad Wisłą.
 • Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania projektów w otwartych konkursach ofert na realizację działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 • St. asp. Łukasz Grabowski i Rafał Koziołek zachowali zimną krew i wyciągnęli z Wisły 16-letnią dziewczynę. Ich bohaterską postawę docenił Prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Od maja do sierpnia 2024 potrwają w Toruniu spotkania z lokalnymi artystami pod nazwą Park Kultury. Zaplanowano m.in. koncerty muzyczne, spektakle teatralne, pokazy filmowe i konkurs fotograficzny. Wydarzenia będą się odbywały w Amfiteatrze Parku na Bydgoskim Przedmieściu i w Nicolaus Bank Cafe.
 • W Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce Masters wystartowało 3 013 osób z 39 państw europejskich i 11 spoza Europy. Wszystko dzięki decyzji władz miasta, które zdecydowały po raz czwarty, że rywalizacja będzie się toczyć w Toruniu oraz dzięki znakomitej pracy prezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters Wacława Krankowskiego i jego sztabu.
 • Jak co roku o tej porze poszerzamy horyzonty dzięki kolejnej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki. A dla miłośników żużla nie lada gratka - pierwszy w tym sezonie mecz na toruńskiej Motoarenie. Kibicujemy!
 • Funkcjonujące na Rynku Nowomiejskim 28 w Toruniu Kino CAMERIMAGE przygotowało specjalny repertuar filmowy na majówkę (1-5.05.2024 r.). Widzowie będą mogli obejrzeć m.in. filmy przygodowe i komediowe oraz bajki dla dzieci.