Granty PPGR - nabór uzupełniający! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Granty PPGR - nabór uzupełniający!

Miasto
Data publikacji: 04 października 2022
Autor: Filip Tomasik

Zgłoś swój projekt na stronie esk2029.pl

Gmina Miasta Toruń ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zakup sprzętu komputerowego wspomagającego proces edukacji dla dzieci z rodzin popegeerowskich. 

Nabór uzupełniający prowadzoiny jest w związku z wystąpieniem oszczędności w projekcie grantowym pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

WARUNKI NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO: 

 1. 1.     Ze wsparcia  mogą skorzystać tylko Uczniowie spełniający następujące warunki:

1)     dziecko powinno zamieszkiwać miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

2)     członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie / opiekun prawny) był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

3)     dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

 1. 2.     Liczba miejsc w naborze jest ograniczona.
  Pula środków finansowych w ramach naboru uzupełniającego pozwoli na zakup przez Gminę Miasta Toruń ok. 20 sztuk sprzętu komputerowego w cenie ok. 2 500 zł brutto. O miejscu na liście wnioskodawców oraz przyznaniu sprzętu komputerowego w ramach ww. projektu grantowego  będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 2. 3.     W naborze uzupełniającym nie mogą wziąć udziału uczniowie już zakwalifikowani
  do otrzymania sprzętu komputerowego w ramach pierwszego naboru projektu grantowego PPGR w Toruniu!
 3. 4.     Dzieci / uczniowie, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów „Zdalna Szkoła" / „Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do aplikowania o sprzęt komputerowy w ramach niniejszego projektu grantowego („Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”).
 4. Osoby uprawnione i zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 

1)     w przypadku uczniów niepełnoletnich:

a)     formularz zgłoszeniowy (wniosek) (wymóg obowiązkowy);

b)     oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wymóg obowiązkowy)

c)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)

 

2)     w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:

a)     formularz zgłoszeniowy (wniosek) (wymóg obowiązkowy);

b)     oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (wymóg obowiązkowy);

c)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020) (wymóg obowiązkowy)

 

oraz wszyscy wnioskodawcy składają dodatkowo (wymóg obowiązkowy) – jako załączniki do wniosku - dokumenty potwierdzające:

 

1)     fakt pokrewieństwa w linii prostej z pracownikiem byłego PPGR (weryfikacja na podstawie odpisu aktu stanu cywilnego np.: odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa, odpis aktu zgonu itp.);

UWAGA! W celu wydania przez Urząd Stanu Cywilnego w Toruniu wyżej wskazanych dokumentów należy kontaktować się pod numer telefonu: 56 611 83 95. Na wnioskach o wydanie ww. dokumentów składanych korespondencyjnie lub do skrzynek podawczych należy umieścić dopisek - Granty PPGR;

2)     fakt wykonywania pracy w PGR (weryfikacja na podstawie: zaświadczenia o zatrudnieniu w PPGR; świadectwa pracy z PPGR; legitymacji służbowej; odcinków list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR; dyplomów; dokumentów pochodzących z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR; z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; itp.);

3)     potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020-2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania tych rzeczy (weryfikacja na podstawie: zaświadczenie ze szkoły, w której uczy się dziecko; potwierdzenie zestawienia uczniów otrzymane ze szkoły informujące o nieotrzymaniu tego rodzaju wsparcia; potwierdzenie ze strony ARiMR; itp.).

UWAGA! Brak, któregoś z powyższych dokumentów skutkować będzie odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych! Nie ma możliwości uzupełnienia wniosków.

6. Gmina Miasta Toruń jest zobowiązana do weryfikacji uprawnienia do ubiegania się o wsparcie w ramach projektu.

7. Za złożenie fałszywych oświadczeń grozi odpowiedzialność karna.

8. W imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny dziecka.
W przypadku uczniów pełnoletnich oświadczenie składają sami uczniowie.

 

 9. Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z opisem „Granty PPGR”:

1)     osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia (PIUM) – Centrum,
ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń (parter)

lub

2)     za pośrednictwem Poczty (decyduje data wpływu do Urzędu)

w terminie do dnia 14 października 2022 r. do godz. 17.00.

10. Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem sprzętu. Powyższe będzie uzależnione od wyniku weryfikacji złożonych dokumentów i kolejności przyjętych kompletnych wniosków.

11. W przypadku pytań, nr tel. do kontaktu: 56 611 85 55.

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  – Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU – Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zobacz wydarzenia kopernikańskie

Twarz Mikołaja Kopernika i napis: 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika  


  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: Zbigniew Fiderewicz i Adrian Mól, zastępcy prezedenta Torunia, stoją wśród przedstawicieli rządu i posłów i pokazują promesy na dofinansowanie
  Miasto
  2 października 2023 r. w Ratuszu Staromiejski miało miejsce wręczenie promes samorządowcom z dawnych województw toruńskiego i włocławskiego z VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gmin popegeerowskich oraz II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 • Nabór projektów społecznych, które znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”.
  Miasto
  Ruszył nabór projektów społecznych, które znajdą się w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”.
 • Miasto
  Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się w poniedziałek 2 października w Auli UMK. Po okresie wakacyjnym 17 878 studentów toruńskiej uczelni przystąpi do zajęć.
 • Na zdjeciu: fragment białego autobusu miejskiego
  Miasto, MZK
  W związku z zawodami Speedway Grand Prix, jak i korektami w rozkładach jazdy, pasażerów czekają zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.
 • Miasto
  W Toruniu trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939. - Nie zapomnimy. Pamięć o tych którzy stracili życie niech pozostanie na zawsze, niech będzie częścią naszej wspólnej aktywności i wspólnej obecności w życiu społecznym - apelował w trakcie głównych uroczystości prezydent Torunia Michał Zaleski.
 • Na zdjeciu: biału biurowiec firmy Pulscenter
  Biznes, Miasto
  Pulscenter to kolejna firma która prowadzi działalność w Strefie Inwestycyjno-Logistycznej „Toruń-Wschód”. Na ponad półhektarowej działce kupionej od miasta za 606 tys. zł powstał budynek magazynowo-biurowy. Spółka Pulscenter działa w branży drogeryjnej.
 • W ciągu 11 lat osobiście prowadzili zajęcia profilaktyczne w ponad 1500 szkołach, w których uczestniczyło około 500 tysięcy młodych ludzi oraz co najmniej 9000 nauczycieli i dyrektorów szkół. W tym roku, dzięki wsparciu Gminy Miasta Torunia, pojawią się w siedmiu toruńskich szkołach ponadpodstawowych.  Łukasz Bęś i Jonatan Blank to członkowie...
 • Koncertem "Brzmienia Uniwersum #2" Toruńska Orkiestra Symfoniczna zainaugurowała 45. sezon artystyczny.
 • Bartosz Zmarzlik wytrzymał presję i obronił tytuł mistrza świata. Zdecydował ostatni wyścig GP Polski na toruńskiej Motoarenie.
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki życzenia dla toruńskich muzyków przekazuje prezydent Torunia.
 • Widowisko balonowe EXIT w wykonaniu francuskiej grupy Cirque Inextremiste oczarowało Toruń!
 • W pierwszym meczu przed własną publicznością Arriva Twarde Pierniki Toruń pokonały w Arenie Toruń Enea Zastal BC Zielona Góra 85:74.
 • 29 września 2023 r. miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów trzech klas pierwszych rozpoczynających naukę w Szkole Podstawowej nr 32.
 • Prezydent Miasta Torunia ogłosił konkurs wniosków o przyznanie stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury. Nabór wniosków odbywa się w terminie od 1 do 31 października 2023 r.