BO: Ostatnie dni na zgłoszenia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

BO: Ostatnie dni na zgłoszenia

Miasto
Data publikacji: 15 maja 2024
Autor: Paula Gałązka
BO: Ostatnie dni na zgłoszenia

Do 17 maja 2024 r. mieszkańcy Torunia mogą zgłaszać swoje projekty do Budżetu Obywatelskiego na rok 2025.

Mieszkańcy mają do rozdysponowania ponad 8 mln złotych. W tym ponad 2,4 mln zł w ramach tzw. puli ogólnomiejskiej i 5,6 mln zł na lokalne projekty osiedlowe.

Aktualne limity wartości pojedynczych projektów dla pul lokalnych to: 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych oraz z zakresu urządzania zieleni oraz 80 tys. zł dla pozostałych zadań. Wspólnie zdecydujmy, na co wydamy pieniądze.

Jak złożyć wniosek?

To proste! Wystarczy opisać swój projekt na specjalnym formularzu, zebrać podpisy poparcia i ewentualnie dodatkowe materiały wskazane w formularzu, a następnie dostarczyć komplet dokumentów do urzędu miasta.

Krok 1

Opisz swój projekt na formularzu służącym do zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego w Toruniu. Możesz to zrobić na dwa sposoby: z wykorzystaniem formularza elektronicznego, który jest dostępny pod adresem: budzet.torun.pl lub z wykorzystaniem formularza wydrukowanego, który można pobrać ze strony miasta.

Postaraj się dobrze przygotować opis swojego projektu. Wymyśl dla niego ciekawy tytuł (nie więcej niż dziesięć słów), zastanów się nad argumentami, które przekonają innych mieszkańców Torunia, że warto głosować na Twoją propozycję. Dobrze przemyśl tekst, który wpiszesz w rubrykę „Opis projektu na stronę internetową” – masz tam do dyspozycji 1200 znaków ze spacjami, co oznacza, że dłuższe opisy będą ucinane po osiągnięciu limitu znaków.

Przy wycenie projektu zwróć uwagę na limity kosztów dla zadań lokalnych – 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych lub z zakresu urządzania zieleni oraz 80 tys. zł dla pozostałych projektów.

Nie ma ograniczenia wiekowego dla osób składających wnioski i głosujących na projekty. Ale osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na swój udział w budżecie obywatelskim.

Krok 2

Znajdź osoby, które poprą Twój pomysł i zbierz ich podpisy na liście poparcia (do pobrania ze strony miejskiej). Pamiętaj, że sam nie możesz poprzeć swojego pomysłu na liście poparcia. Liczba podpisów wymaganych zależy od ilości mieszkańców danego osiedla i wynosi od 2 osób dla małych osiedli, takich jak Kaszczorek, do 15 osób dla osiedli największych oraz dla puli ogólnomiejskiej.

Krok 3

Jeżeli Twój pomysł wymaga zgody na realizację od kogoś innego niż miasto (np. spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnoty, na terenie której chcesz realizować swój projekt) – zdobądź od niego pisemne oświadczenie o gotowości do współpracy (zgodnie z podanym wzorem).

Krok 3

Dostarcz kompletny wniosek wraz z listą poparcia i załącznikami (np. mapki, zdjęcia, oświadczenia, inne – jeżeli są) do Urzędu Miasta Torunia:

• pocztą elektroniczną – na adres: bo@um.torun.pl, albo za pomocą usługi ePUAP. Dokument najłatwiej podpisać elektronicznie z wykorzystaniem serwisu obywatel.gov.pl

• w formie tradycyjnej – pocztą lub dostarczając do dowolnego Punktu Informacyjnego Urzędu Miasta Torunia na adres:

Urząd Miasta Torunia

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

Wały gen. Sikorskiego 8,

87-100 Toruń

Czas na to masz do 17 maja (w formie elektronicznej do północy).

Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego projekty muszą być zrealizowane w ciągu jednego roku – 2025, a w przypadku projektów inwestycyjnych lub remontowych – do połowy 2026 r.

Kto może zgłaszać projekty?

Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec Torunia czyli osoba, dla której Toruń stanowi centrum interesów życiowych – przebywa tu ponad 183 dni w roku, z zamiarem stałego pobytu. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 projekty: dwa do puli lokalnej (w okręgu, w którym mieszka) oraz jeden do puli ogólnomiejskiej. Tego samego projektu nie można zgłosić do dwóch pul. Projekty zgłaszane przez mieszkańca do puli lokalnej muszą dotyczyć osiedla, w którym on zamieszkuje, np. mieszkaniec Czerniewic może zgłosić dwa projekty dotyczące Czerniewic i jeden projekt ogólnomiejski.

Szczegółowe informacje są na stronie: https://torun.pl/bo

 

Najczęściej czytane aktualności

 • Tereny zielone w Toruniu
  Eko, Miasto
  Miasto Toruń kontynuuje lokalne opryski przeciwko meszkom i komarom. Sytuacja na terenach zielonych jest na bieżąco monitorowana.
 • Kultura, Miasto
  W ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbędą się m.in. spotkanie młodych, rodzinny piknik kosmiczny pt. "Astrobaza Toruń" oraz wyjątkowy koncert "Pod wspólnym niebem" z udziałem znanych gwiazd.
 • Miasto
  24 maja od godz. 12.00 do godz. 2:00 dnia 25 maja 2024 r. w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia.
 • Miasto
  Podczas sesji w dniu 23 maja 2024 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji oraz w sprawie powołania ich składów osobowych.
 • Miasto
  W Toruniu ruszyły spotkania prezydenta Pawła Gulewskiego z Radami Okręgów.
 • Kultura, Miasto
  31 maja 2024 r. rozpocznie się 28. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. Do 7 czerwca będzie można obejrzeć 13 tytułów, w tym 5 spektakli zagranicznych. W sumie odbędzie się 19 pokazów. Wśród najważniejszych zaproszonych reżyserów będą Robert Wilson, Alvis Hermanis, Oliver Frljić, Aurélien Bory czy Luk Perceval.
 • Od soboty 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Są one efektem konsultacji w sprawie kursowania miejskich autobusów na Podgórzu. Zmieniona zostanie trasa linii nr 21 – autobusy kursować będą ulicą Poznańską przez przystanek „Parkowa”, a częstotliwość zostanie zwiększona z 6 do 10 kursów Zwiększona...
 • Miejskie obchody Dnia Strażaka odbyły się w dniu 29 maja 2024 r. przy siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zbliża się Boże Ciało. Przypominamy, że parkując na terenie Strefy Płatnego Parkowania w czwartek (30 maja) nie wnosimy opłat. Z kolei w piątek (31 maja) i sobotę (1 czerwca) strefa działa bez zmian. Kierowców odwiedzających nasze miasto zachęcamy do korzystania z miejsc parkingowych, które są zlokalizowane w sąsiedztwie Starówki lub na parkingu...
 • W Toruniu tego typu rozwiązania są zlokalizowane w dwóch miejscach – przy ul. Olimpijskiej 42 oraz Dziewulskiego 38 w Toruniu. W sumie do dyspozycji kierowców jest prawie 440 miejsc parkingowych!
 • Dla Torunia obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia. Mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wód.
 • 1-2 czerwca 2024 r. w Toruniu rozegrana zostanie II runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach.
 • W środę 29 maja 2024 r. znów mogą wystąpić burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Apelujemy o ostrożność.
 • W dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, 9 czerwca 2024 r., osoby z niepełnosprawnością zamieszkałe na terenie miasta Torunia będą mogły skorzystać z bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w godz. 7:00-21:00. Organizatorem transportu jest Urząd Miasta Torunia.