Zmiany w budżecie miasta | www.torun.pl

Zmiany w budżecie miasta

Miasto
Data publikacji: 21 października 2021
Autor: Magdalena Winiarska
Na zdjęciu: budynek Urzędu Miasta Torunia

Rada Miasta Torunia przyjęła zmiany w budżecie miasta na rok 2021 i Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050. Miało to miejsce podczas 35. Sesji Rady Miasta Torunia, która odbyła się w dniu 21 października 2021 r.

Zmiany w budżecie na rok 2021 związane są w dużej mierze z oświatą i faktem, że każdy rok szkolny jest na nowo organizowany we wrześniu. W roku szkolnym 2021/2022 zwiększenie wydatków w oświacie oszacowane zostało na 21,1 mln zł. Z tej puli większość trafia do szkół prywatnych oraz przedszkoli – około 15 mln zł. Łącznie, wliczając tę zmianę, w roku 2021 do oświaty miasto dopłaci z własnych pieniędzy 153 mln zł.

I tak do przedszkoli niepublicznych ma trafić kwota w wysokości 10,5 mln zł, a do niepublicznych szkół, z których większość to szkoły policealne – 4,5 mln zł. Niepubliczne placówki cieszą się zainteresowaniem mieszkańców, a co za tym idzie tylko w roku 2021 zarejestrowano w Toruniu 16 takich miejsc, począwszy od przedszkoli, po szkoły policealne.

Na funkcjonowanie szkół i przedszkoli miejskich przeznaczone jest 6,1 mln zł – 4,1 mln zł na wynagrodzenia pracowników oświaty, głównie dla nauczycieli. Związane jest to ze zwiększeniem w trakcie roku budżetowego zatrudnienia o 67 etatów. Prawie 1,9 mln zł wynika z wyższych kosztów mediów, np. ogrzewania i energii.

Kolejną istotną potrzebą w budżecie miasta 2021 r. jest zmiana związana z finansowaniem Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika - na ten cel w zaplanowane jest w budżecie 14,5 mln zł. Chcemy przekazać je szpitalowi nie w formie wydatków, ale w formie pożyczki – trzeba zmienić kwalifikację budżetową tego zadania. Termin spłaty pożyczki to rok 2023. Środki na ten cel szpital powinien pozyskać ze zwrotu środków przeznaczonych na pokrycie straty szpitala. – Do tej pory przepis obligował samorząd do pokrywania takiej straty, co robiliśmy co roku. W tym roku takiego przelewu od nas nie było, ponieważ 2 lata temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis jest niezgodny z konstytucją, bo nakłada na samorząd zadania, które powinny być finansowane ze środków centralnych – wyjaśniała Magdalena Flisykowska, skarbnik miasta. Obecny stan prawny wskazuje, że nie będzie takiego obowiązku, a jedynie możliwość pokrywania straty.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2021-2050 zaś ujęte zostało zadanie związane z budową dwóch parkingów typu park and ride przy ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego. W budżecie miasta zaplanowana na ten cel kwota na trzy lata  – 27,2 mln zł - wynikała z wcześniejszych wyliczeń i szacunków, jednak aktualnie okazała się ona niewystarczająca do realizacji zadania - najtańsza złożona w przetargu oferta opiewa na 31 mln zł. Dlatego środki przeznaczone na ten cel zostaną zwiększone o 4,5 mln zł z przeznaczeniem na budowę i na inżyniera kontraktu, a dodatkowo zostanie zabezpieczona kwota 3,1 mln zł na ewentualny dalszy wzrost kosztów. Zgodnie z aktualnym planem, Gmina Miasta Toruń przeznaczy na tę inwestycję 35 mln zł, a 17,1 mln zł wyniesie finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Budżet miasta na rok 2021 zostanie zwiększony także o dotacje w wysokości blisko 30 mln zł, jakie Gmina Miasta Toruń uzyskała z budżetu państwa. Są to środki przeznaczone głównie na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz na realizację programu 500+.

Poza tym Gmina Miasta Toruń otrzymała także 52,5 tys. zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa z przeznaczeniem na zakup książek do szkół, a 30 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na organizację ćwiczeń gimnastycznych z elementami gimnastyki korekcyjnej w szkołach. Z kolei z programu Laboratoria Przyszłości do toruńskich szkół podstawowych trafią środki o łącznej wysokości 4,43 mln zł z przeznaczeniem na zakup różnego typu sprzętów, np. drukarki, mikrokontrolery, wyposażenie laboratoriów, pracowni. W roku 2021 szkoła musi wydać  60% otrzymanej kwoty, a 40% w roku 2022.

Zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, w 2021 roku tytułem rekompensaty ubytków dochodów w roku kolejnym, tj. roku 2022 Gmina Miasta Toruń otrzymała 47 mln zł. W związku z tym zostanie przyspieszona realizacja niektórych zadań, m.in. 2,26 ml zł – na zakup sprzętu do SSM. Kolejne wydatki wynikać będą z Ustawy o elektromobilności, która nakłada na samorządy obowiązek, aby od stycznia 2022 roku we własnej flocie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy 10% pojazdów posiadało napęd elektryczny lub gazowy. Dlatego jeszcze w roku 2021 zakupionych zostanie 6 takich pojazdów, dwóch dla Miejskiego Zarządu Dróg (jeden z nich, z napędem elektrycznym, służyć będzie kontroli Strefy Płatnego Parkowania, drugi zaś będzie z napędem gazowym), jednego dla Ogrodu Zoobotanicznego i trzech dla Straży Miejskiej (wszystkie z napędem elektrycznym). 130 tys. zł. zostanie przeznaczonych na zakup klimatyzatorów do jednego z budynków Urzędu Miasta, a także zakup nowych komputerów (70 sztuk wraz z licencją Office) oraz nowych laptopów dla toruńskich radnych. Z kolei 280 tys. zł przeznaczone zostaną dla jednostek pomocy społeczne, aby mogły z okazji Dnia Pracownika Samorządowego mogły w nich zostać wypłacone nagrody.

Z kolei w ramach WPF 550 tys. zł zostanie przeznaczonych na montaż windy szpitalnej w Domu Pomocy Społecznej. Pojawi się w nim także nowe zadanie – przy okazji zadań związanych z projektem BiT City II - przebudowa układu drogowego w ulicach Warneńczyka, Grudziądzkiej, Bażyńskich i Gogi (2,4 mln zł). Przy okazji zostanie tam wykonana wymiana sieci kanalizacyjnej.

Fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: ludzie idący ulicą
  Miasto
  Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie skierował do redaktora naczelnego „Nowości”, Marcina Habela, po publikacji dwóch artykułów na temat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, dyrektor jednostki Rafał Walter.
 • Na zdjęciu: kobieta patrzy na zdjęcia na wystawie Sztuka Natury
  Eko, Miasto
  Ruszyła 14. edycja Festiwalu Sztuk Wizualnych Inspirowanych Naturą „Sztuka Natury" Toruń 2021.
 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski
  Miasto
  Prezydent Michał Zaleski kontynuuje leczenie z powodu zachorowania na Covid-19. Jak poinformował w mediach społecznościowych, jego stan zdrowia z dnia na dzień się poprawia.
 • Kościoł pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.Fot. Sławomir Kowalski
  Drogi, Miasto
  W sobotę 4 grudnia w związku z obchodami święta Radia Maryja zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, które obejmą ulicę Żwirki i Wigury, Drogę Starotoruńską oraz ulicę Bema.
 • Na zdjęciu od lewej: Łukasz Kaźmierczak, Adrian Drzycimski - Instytut Wspierania Nowych Technologii, Violetta Weroniecka - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, Łukasz Szarszewski – Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu
  Biznes, Miasto
  Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu w partnerstwie z liderem Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz Instytutem Wspierania Nowych Technologii podpisało umowę o wartości docelowej dla mieszkańców ponad 2 mln zł na realizację pilotażowego programu badania rynku pracy. Projekt realizowany będzie ze środków Rezerw Funduszu Pracy Ministerstwa...
 • Plakat zachęcający do udziału w akcji sprawdź światła
  Miasto
  4 grudnia 2021 r. można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł drogowych w wybranych Stacjach Kontroli Pojazdów w Toruniu.
 • Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, Europejskie Centrum Filmowe Camerimage i Grupa Balzola zapraszają na przegląd filmów, opartych na prozie najpopularniejszego polskiego twórcy literatury science-fiction. Od 10 do 30 grudnia na dużym ekranie Kina Camerimage, znajdującego się w Budynku Fundacji Tumult na Rynku Nowomiejskim 28,...
 • W najbliższą sobotę, 4 grudnia 2021 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów w Toruniu odbędzie się Turniej Mikołajkowy Hokeja Halowego. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
 • Urząd Miasta Torunia weryfikuje dokumentację dostarczoną przez torunian starających się o granty w ramach projektu "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym".
 • Miasto Toruń nagrodzone przez Wspólnotę Polską "Za zasługi dla sportu polonijnego". Wyróżnienie odebrał 3 grudnia 2021 r. zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fiderewicz podczas uroczystości w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
 • Na jubileuszową, niezwykłą wystawę z okazji 130-lecia funkcjonowania komunikacji miejskiej w grodzie Kopernika zaprasza Miejski Zakład Komunikacji i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.
 • Drony – technologia przyszłości już nadleciała. Systemy bezzałogowych statków powietrznych niewątpliwie mają szansę stworzyć branżę konkurencyjną do przemysłu samochodowego i lotniczego. W kolejnym odcinku cyklu „Start Up Toruń” Błażej Kriks właściciel firmy KRX Flying oraz ośrodka szkolenia OperatorDronów.pl opowiada o przyszłości swojej branży i...
 • Portal torunposzkole.pl to pomoc dla toruńskich rodziców poszukujących wartościowych zajęć pozaszkolnych dla swoich dzieci.
 • Z powodu montażu naświetlaczy w sobotę 11 grudnia 2021 r. most Piłsudskiego będzie zamknięty dla aut w godzinach od 6.00 do 17.00.