Plan dla wodociągów przyjęty | www.torun.pl

Plan dla wodociągów przyjęty

Inwestycje, Miasto
Data publikacji: 21 stycznia 2021
Autor: Magdalena Kujawa
budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej

Uchwałę w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2021- 2025 r. przyjęto jednogłośnie 21 stycznia 2021 r. podczas 26. sesji Rady Miasta Torunia.

- To wielopunktowy, szczegółowy plan, z danymi dotyczącymi instalacji na osiedlach, rozmiarów sieci, przekrojów tych sieci – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski. – Znajdują się tam informacje o tym, jakie będą nakłady inwestycyjne i z jakich źródeł będą pochodziły. To będzie przede wszystkim czas przygotowania terenów, które inwestycyjnie się rozwijają. Klasyczny przykład: uzbrojenie wodno-kanalizacyjne tzw. osiedla Jar. Tam docelowo powstanie kilkaset domków jednorodzinnych, więc trzeba tam położyć rury wodne i kanalizacyjne.

Plan określa następujące obszary:

 • planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych;
 • przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
 • przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
 • nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
 • sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Plan wskazuje źródła finansowania wydatków inwestycyjnych na lata 2021-25 w kwocie 242.811 tys. zł w tym:
- środki własne Spółki Toruńskie Wodociągi w kwocie 173.864 tys. zł, w tym kredyty i pożyczki w kwocie 55.685 tys. zł,
- środki pochodzące z dotacji 68.947 tys. zł, w tym 29.197 tys. zł w ramach projektu „ Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap

Najważniejsze zadania ujęte w planie:

Rozbudowa sieci wodociągowej
Pozwoli na pozyskanie nowych odbiorców wody, szczególnie na terenach przeznaczonych przez gminę do zabudowy jedno- i wielorodzinnej, jak tzw. osiedle JAR, Rudak B, rejon ul. Poznańska - Glinki oraz na terenach, gdzie już rozwija się budownictwo, a budowa sieci jest kontynuowana (Stawki Południowe, Rudak C).

Rozbudowa stworzy warunki do inwestowania na terenach przemysłowych i usługowych dotychczas nieuzbrojonych (m.in. rejon ulic: Chrzanowskiego, Kociewskiej, Na Zapleczu, Szosa Bydgoska przy pętli tramwajowej, tereny po dawnych zakładach ELANA oraz tereny osiedla Grębocin Nad Strugą). 
Plan obejmuje budowę magistral wodociągowych w ul. Łódzkiej, Grota-Roweckiego i Podgórskiej-Grzybowej, które wpłyną na polepszenie zaopatrzenia w wodę tych rejonów miasta i ustabilizowanie ciśnień w sieci i poprawę niezawodności działania.

Plan przewiduje budowę (oraz przebudowę i wymianę) brakujących odcinków sieci wodociągowej w ulicach przeznaczonych do modernizacji i przebudowy przez MZD, w tym w szeregu ulic ujętych do realizacji w ramach uchwalonego przez Radę Miasta Torunia Programu Budowy Dróg Lokalnych.

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej
Najważniejsze zadania związane z kanalizacją są aktualnie realizowane w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" tj. modernizacja kolektora B oraz budowa kolektora deszczowego K-I oraz zadania, których realizacja zależy od ewentualnego rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu, tj. modernizację odcinków sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi, modernizację kolektora C, modernizację i budowę urządzeń, obiektów i instalacji na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków.
Potrzeba modernizacji kolektora ogólnospławnego B wynika ze złego stanu technicznego na odcinku od wysokości Placu Daszyńskiego do wysokości skrzyżowania ul. Bydgoskiej z ul. Konopnickiej w Toruniu. Kolektor B jako jeden z trzech głównych kolektorów ściekowych Torunia Północnego zbiera ścieki ze zlewni kanalizacji sanitarnej: OM Rubinkowo, OM Na Skai-pie, OM Kaszczorek, Winnicy oraz ze zlewni kanalizacji ogólnospławnej (sanitarnej i deszczowej): Chełmińskiego Przedmieścia, Mokrego, Jakubskiego Przedmieścia i Bydgoskiego Przedmieścia.

Wybudowany zostanie kolektor deszczowy K-I w ul. Chrobrego. Chodzi o odciążenie miejskiej kanalizacji i systematycznie zwiększającej się potrzeby odprowadzenia wód opadowych z nowo budowanych istotnych dla miasta dróg.

Realizacja ww. zadań pozwoli na:

 • ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne przydomowe zbiorniki na nieczystości płynne oraz nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. 
 • polepszenie warunków bytowych dla mieszkańców miasta na terenach dotychczas nieuzbrojonych (OM Stawki Południowe, OM Rudak C i Rudak B, OM Bukowa Kępa, Grębocin Nad Strugą, rejon ul. Zagrodowej i Nieszawskiej),
 • polepszenie warunków do inwestowania na terenach jw. oraz w rejonie ulic: Na Zapleczu, Kociewskiej, Chrzanowskiego, na terenach po dawnych zakładach ELANA, Poznańska- Glinki,
 • umożliwienie realizacji inwestycji miejskich, głównie dróg w ramach Programu Budowy Dróg Lokalnych oraz w ramach Toruńskiego TBS.

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków
Wymiana ze względu na zły stan techniczny i awaryjność niektórych przewodów zapewni nieprzerwane dostawy wody, obniży koszty eksploatacji sieci wodociągowej, zmniejszy ilość uciążliwych dla mieszkańców awarii sieci wodociągowej (czasowych braków wody, wyłączeń z ruchu lub ograniczeń w ruchu kołowym i pieszym).

Fot. MZD

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: prezydent Michał Zaleski składający kwiaty na grobie prof. Domasłowskiego
  Miasto
  27 lutego 2021 roku na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego odbył się pogrzeb zmarłego 19 lutego prof. Wiesława Domasłowskiego i jego żony Wacławy Szmidel-Domasłowskiej. W uroczystościach wziął udział prezydent Michał Zaleski.
 • Na zdjęciu: węzeł przesiadkowy przy al. św. Jana Pawła II
  Inwestycje, Miasto, MZK
  W sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10:00 oddano do użytku nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II. Od tej pory pasażerowie mogą zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej. Zintegrowany węzeł przesiadkowy ma przejąć funkcję wszystkich dotychczasowych przystanków komunikacji miejskiej w...
 • Na zdjęciu: grafika z danymi epidemicznymi
  Koronawirus
  W ciągu ostatniej doby w Toruniu potwierdzono 73 przypadki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dwie osoby zmarły, w tym jedna nie miała żadnych chorób współistniejących z zakażeniem.
 • Na zdjęciu prezydent Michał Zaleski mówi, obok niego siedzi komendant KMP Maciej Lewandowski.
  Miasto
  Miasto, jak co roku, przeznacza środki finansowe wspierające zakup nowych samochodów dla policji i zrealizowanie dodatkowych patroli.
 • Przechodnie w maskach na Rynku Staromiejskim w Toruniu, fot. Sławomir Kowalski
  Koronawirus, Miasto
  Od 1 marca 2021 r. mogą wznowić działanie niektóre placówki dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Na zdjęciu panorama miasta Torunia nocą, napis zainwestuj w Toruniu
  Biznes, Miasto
  Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny inwestycyjne, działki dla małych i średnich przedsiębiorstw, nieruchomości pod usługi. Pomimo pandemii nie słabnie zainteresowanie miejskimi terenami dla biznesu. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu prezentuje przegląd tegorocznych ofert inwestycyjnych.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu wykryto 73 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – tyle samo, co dnia poprzedniego. Żadna osoba nie zmarła w wyniku COVID-19.
 • Dziesięć ekip i specjalnie uruchomiony numer telefonu dla mieszkańców. Toruńscy drogowcy rozpoczęli naprawę dróg po zimie.
 • Miasto ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Teatru "Baj Pomorski" w Toruniu. Oferty można składać do 31 marca 2021 r.
 • Warsztaty, pokazy, prezentacje i wykłady w wersji online - to główne punkty programu tegorocznej edycji "Tygodnia Mózgu". Wydarzenie odbędzie się od 15 do 19 marca.
 • 6 i 7 marca w ramach zwiedzania wystaw Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy oraz Centrum Innowacyjnej Edukacji będzie można skorzystać ze specjalnie przygotowanych stanowisk.
 • Przypominamy, że już w sobotę 27 lutego 2021 r. o godz. 10:00 zostanie oddany do użytku nowy zintegrowany węzeł przesiadkowy w al. św. Jana Pawła II. Od tej pory pasażerowie będą mogli zmieniać środki transportu publicznego w ramach jednej platformy przesiadkowej.
 • W toruńskim kościele Wniebowzięcia NMP - diecezjalnym sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego 23 lutego 2021 r. odbyły się uroczystości z okazji 76. rocznicy śmierci toruńskiego kapłana, harcerza i męczennika.
 • W ciągu ostatniej doby w Toruniu wykryto 73 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Żadna osoba nie zmarła w wyniku COVID-19.