Nagroda Prezydenta Torunia 2022 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi

Nagroda Prezydenta Torunia 2022

Miasto
Data publikacji: 21 listopada 2022
Autor: Małgorzata Litwin
Prezydent Torunia Michał Zaleski i wojewoda Mikołaj Bogdanowicz z z szablą od wojewody

Zasłużeni dla miasta torunianie odebrali 21 listopada 2022 r. Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za rok 2021 lub całokształt działalności.

Uroczystość, tradycyjnie odbywająca się w czerwcu podczas Dni Torunia, w tym roku z powodu wybuchu wojny w Ukrainie, została przesunięta na listopad. Gala w Dworze Artusa zgromadziła liczne grono laureatów, ich rodzin i przyjaciół, przedstawicieli parlamentu, samorządu miasta i województwa oraz toruńskich organziacji i stowarzyszeń. Prezydent uhonorował swoimi nagrodami 13 osób w 11 kategoriach. 10 nagród ma charakter indywidualny, jedna zespołowy.

- O świetności naszego miasta decydują przede wszystkim ludzie! To ich zasługa, że Toruń jest ciekawy, ważny, podziwiany i dostrzegany. Miałem okazję w ostatnich dniach pytać ludzi z całego świata, jaki Toruń widzą. Odpowiedzieli, że taki właśnie. Dlaczego? Bo tacy my w Toruniu jesteśmy!mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. - To prawda, oprawa naszego miasta, przepiękne stare miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury  UNESCO, niezliczona ilość zabytków także w innych częściach miasta, dobrze rozbudowana infrastruktura miejska, w tym obiekty służące kulturze, sportowi i rekreacji - to wszystko jest tutaj, w naszym mieście. Ale to jest tylko oprawą dla pań i panów twórczości, działań, decyzji, prac i tworzenia tego, co w Toruniu jest i ma miejsce. W ludziach jest to, co najważniejsze: talent, ofiarność, mądrość, wrażliwość! To są cechy, które charakteryzują torunianki i torunian. 

Laureaci Nagród Prezydenta Miasta Torunia to:

Agnieszka Jędrzejewicz – w kategorii Innowacyjne metody stosowane w edukacji dzieci i młodzieży – za zaangażowanie w rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów oraz wkład w opracowanie publikacji ze zbiorami zadań. Nauczycielka matematyki w I LO oraz dawnym Gimnazjum i Liceum Akademickim, potrafi swoimi metodami dotrzeć zarówno do uczniów uzdolnionych matematycznie, jak i tych, którzy mają z tym przedmiotem problemy. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu fizyki, zastosowania komputerów, technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Wielu jej uczniów jest laureatami olimpiad i konkursów przedmiotowych. Pisze podręczniki, wdraża autorskie programy, stosuje interaktywne metody nauki. Oprócz sukcesów dydaktycznych, jest też lubianym, empatycznym pedagogiem.

Śp. Jerzy Bańkowski – w kategorii Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna – za wieloletnie kierowanie Konsulatem Republiki Litewskiej w Toruniu, wkład w rozwój Grupy Kapitałowej NESTA oraz aktywność na gruncie  mecenatu sportowego i kulturalnego w Toruniu. Znany toruński biznesmen, sponsor drużyny hokejowej w latach 2008-2018, był też aktywnym animatorem kontaktów toruńsko-litewskich, w tym współpracy z partnerskim już obecnie Kownem. Mecenas Teatru Wilama Horzycy (dwukrotny laureat nagrody Wilama) i fundator pomnika przed kościołem św. Katarzyny, podarował diecezji toruńskiej kopię średniowiecznego, srebrnego krucyfiksu z Pampeluny. Zmarł nieoczekiwanie w 2022 r. w wieku niespełna 60 lat podczas samotnej pielgrzymki pieszej do Santiago de Compostela  (pośmiertnie  nagrodę odebrał jego syn Przemysław Bańkowski).    

Dr Kamil Wera – w kategorii Ochrona zdrowia, w tym działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – za poświęcenie i zaangażowanie w pracę z pacjentami Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz stosowanie najnowszych metod w leczeniu COVID-19. Specjalista kardiologii, w 2021 r. pełnił w Szpitalu Miejskim funkcję kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych Covid-19, na którym w szczytowym momencie przebywało około 50 zakażonych osób, wentylowanych mechanicznie. W okresie pandemii dał się poznać jako lekarz kompetentny, umiejący pokonywać nieoczekiwane trudności i motywować współpracowników do wytężonej pracy w warunkach pandemii, a przy tym nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach z zakresu diagnostyki i zapobiegania Covid-19.   

Tatiana Dembska – w kategorii specjalnej Działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy - za ofiarność i zaangażowanie w organizację pomocy dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy oraz inicjatywy integrujące Polaków i Ukraińców. Mieszkająca od 17 lat w Toruniu Ukrainka, założycielka stowarzyszenia „Dobra dla dobra”, od wybuchu wojny prowadzi na lewobrzeżu największy w mieście punkt pomocowy dla Ukraińców, pozyskuje sponsorów oraz inicjuje zbiórki funduszy na pomoc dla swojego kraju, którą to pomoc często sama z narażeniem życia tam dostarcza. Współorganizatorka festiwalu „Ukraina jednoczy świat” i toruńskiego pikniku integracyjnego „Poznajmy się”. Jest mamą dla swoich dzieci i opiekunem prawnym małego uchodźcy, który przybył do Torunia bez rodziców.

Władysława Zarudzka – w kategorii Kultura - za niezwykły talent i dorobek malarski oraz zaangażowanie w pracę z seniorami z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Toruńska artystka para się sztuką od ponad 40 lat. Emerytowana księgowa z wykształceniem pedagogicznym od lat z pasją maluje toruńskie pejzaże, tworzy też dzieła inspirowane obrazami znanych malarzy, kopiuje wielkich polskich mistrzów. Jej dzieła można podziwiać na licznych przeglądach toruńskich seniorów, m.in. podczas Senioriady, imprez Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy wystawach Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury.

Zespół: prof. dr hab. Jerzy P. Łukaszewicz, dr Piotr Kamedulski i mgr Wojciech Zieliński - w kategorii Nauka – za wynalezienie w pełni bezolejowej i bezlaserowej metody otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych. Grafen jest sto razy twardszy od stali. Ma zastosowanie w wielu dziedzinach życia, nie tylko w elektronice, automatyce, biologii czy medycynie, ale także energetyce solarnej, nabierającej coraz większego znaczenia w dobie kryzysu energetycznego na świecie. Zespół toruńskich naukowców z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK opracował prostszą metodę otrzymywania tego materiału, nagrodzoną już czterema złotymi medalami na międzynarodowych targach wynalazczości.

Adam Kowalkowski – w kategorii Turystyka – za niezwykłe zaangażowanie w krzewienie dziejów Twierdzy Toruń, wkład  w promocję turystyki fortecznej i wojskowości oraz koordynowanie prac nad stworzeniem publikacji  pn. „Społeczny raport na temat stanu Twierdzy Toruń”. Wspólnie z wolontariuszami opisał i sfotografował około 200 obiektów fortecznych w Toruniu. Pracownik Muzeum Twierdzy Toruń, najnowszego oddziału Muzeum Okręgowego, organizuje szereg muzealnych wydarzeń dla mieszkańców i turystów. Współtworzy witrynę otoruniu.net, jest też przewodnikiem po Toruniu i społecznym opiekunem zabytków.

Jan Kwiatkowski - w kategorii Postawa obywatelska lub ofiarność, w tym pomoc potrzebującym w czasie pandemii COVID-19 – za poświęcenie w pracy społecznika na rzecz toruńskich seniorów oraz zaangażowanie w działalność resocjalizacyjną. Jest ławnikiem sądowym i opiekunem osób odpracowujących karę. Wychowuje, resocjalizuje i wspiera osoby skazane. O swoich doświadczeniach opowiada na licznych szkoleniach i konferencjach. W 2018 r. finalista ogólnopolskiego konkursu „Społecznik roku”, aktywnie działa w wielu gremiach, m.in. Toruńskim Międzyosiedlowym Porozumieniu  Samorządowym „Czas Gospodarzy”, Radzie Seniorów przy Prezydencie Miasta Torunia, Lokalnej Grupie Działania dla Miasta Torunia, Radzie Okręgu Grębocin-Bielawy i Radzie do Spraw Konsultacji Społecznych przy UMT. W 2015 r. zdobył tytuł Seniora Roku dziennika „Nowości”, a w 2019 r. za swoja działalność społeczną - nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich Adam Bodnara.

Jan Myrcha – w  kategorii Ochrona dziedzictwa narodowego – za zaangażowanie w edukację patriotyczną toruńskiej młodzieży uczęszczającej do klas mundurowych oraz wkład w upowszechnianie ciężkich losów Polaków zesłanych na Syberię. Prezes toruńskiego oddziału Związku Sybiraków, od lat inicjuje i współorganizuje liczne wydarzenia z udziałem toruńskich sybiraków. Na co dzień nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu, przekazuje młodzieży swoją wiedzę historyczną i wzorce patriotyczne. To w tej szkole powołał pierwsze w Toruniu klasy mundurowe i prowadzi autorski program edukacyjny. Z jego inicjatywy powstała również szkolna izba pamięci.

Lucyna Sowińska - w kategorii Promocja miasta - za pięćdziesięcioletni dorobek artystyczny założycielki i reżyserki Sceny Młodych Studio „P” oraz liczne sukcesy tego zespołu w ogólnopolskich konkursach teatralnych, przyczyniające się do promocji Torunia. Absolwentka polonistyki na UMK, w 1972 r. stworzyła teatralne Studio "P" dla młodzieży, w którym wykształciło się i wychowało się wielu znanych dzisiaj artystów i twórców kultury, m.in. aktorzy Małgorzata Kożuchowska, Olga Bołądź i Marek Gierszał oraz toruński bard Jacek Beszczyński. Zespół działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu i specjalizuje się w repertuarze nawiązującym do literatury współczesnej. Laureat Złotych Masek, ma na koncie kilkadziesiąt premier i liczne występy na festiwalach w Polsce i Europie. Lucyna Sowińska jest odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” i medalem Prezydenta Miasta Torunia Thorunium.

Tadeusz Walter – w kategorii Sport – za zaangażowanie w szkolenie żeglarzy w Uczniowskim Klubie Żeglarskim „Wiking” Toruń oraz sukcesy podopiecznych. Trener żeglarstwa i prezes Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego „Wiking” w Toruniu wykształcił wielu znakomitych zawodników, w tym zdobywców medali olimpijskich, jak Jolanta Ogar-Hill, zdobywczyni srebrnego medalu na 32. Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2022. Podopieczni jego klubu mają na koncie złote, srebrne i brązowe medale mistrzostw Polski i Pucharu Polski. UKŻ „Wiking” pod jego kierunkiem należy do polskiej czołówki uczniowskich klubów sportowych. (Nagrodę odebrał przedstawiciel laureata).

Gala Nagród Prezydenta Miasta Torunia była też okazją do uhonorowania Medalem Honorowym Prezydenta Miasta Torunia "Thorunium" Grażyny Śmiarowskiej, kończącej swoją ponad 42-letnią aktywność zawodową wieloletniej dyrektorki Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki. Z placówką specjalizującą się w opiece nad osobami przewlekle chorymi laureatka była związana przez blisko 23 lata, od samego początku jej powstania w 2000 r. Dziś zakład ten znajduje się w czołówce najlepszych w kraju, obejmuje trzy oddziały dla ponad 80 pacjentów, Oddział Pobytu Dziennego i terapeutyczny, całoroczny ogród sensoryczny. Przy placówce powstało Stowarzyszenie "Chronica", którego domeną działania są innowacyjne programy terapeutyczne.

Tego wieczora wyróżniono także znanego toruńskiego fotografika dr Marka Czarneckiego, jednego z 50 najlepszych panoramistów na świecie, laureata wielu prestiżowych nagród i wyróżnień fotograficznych. Jego dziełem jest opracowanie w tym roku pięknego albumu pt. "Świat wyobraźni Krystyny Szalewskiej-Gałdyńskiej" z setkami prac niezapomnianej, zmarłej niedawno toruńskiej artystki. Na wniosek prezydenta Michała Zaleskiego uznany toruński artysta został nagrodzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej", wręczoną mu w Dworze Artusa przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza. Pan wojewoda przywiózł też do Torunia prezent specjalny - szablę dla świętującego 20-lecie prezydentury Michała Zaleskiego.

- Pragnę bardzo gorąco podziękować i złożyć wyrazy głębokiego szacunku wszystkim tegorocznym laureatom od całej Rady Miasta Toruniapogratulował przewodniczący Marcin Czyżniewski.Podobno w paru miejscach w Polsce zima zaskoczyła drogowców, a nas w Toruniu nieustannie zaskakuje to, jak wiele wspaniałych osób zasługuje na tego typu nagrody, choć przecież nikt z Państwa w swojej codziennej pracy o nagrodach nie myśli.

Dla uczestników gali wystąpiła Marta Burdynowicz, laureatka 12. edycji programu The Voice of Poland, z towarzyszeniem Adama Pietrzaka na fortepianie. 

Zdjęcia: Adam Zakrzewski

Najczęściej czytane aktualności

 • Premiera filmu "Barbarka 1939"
  Kultura, Miasto
  Zainteresowanie było tak duże, że zorganizowano aż trzy pokazy. 27 listopada 2022 roku w Akademickim Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" odbyła się premiera filmu "Barbarka 1939".
 • Zdjęcie przedstawia scenę, na którzy goście otworzyli Toruński Jarmark Bożonarodzeniowy
  Kultura, Miasto
  26 listopada 2022 r. rozpoczął się Toruński Jarmark Bożonarodzeniowych. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 50 wystawców i moc atrakcji.
 • Dziecko
  Miasto
  Fundacja Daj Szansę organizuje w Toruniu konferencję pn.: „Jak pomagać dziecku z zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą?"
 • Inwestycje, Miasto
  Przy ulicy Strzałowej w Toruniu powstanie nowy kompleks szkolny. 25 listopada 2022 została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji – firmą Strabag.
 • Eko, Miasto
  Zima 2022 roku zawitała do Torunia w ostatnich dniach listopada. Pierwsze śniegi szybko topnieją, więc utrwaliliśmy je na zdjęciach.
 • Dyrektor wręczył wyróżnienia zasłużonym pracownikom szkoły.
  Miasto
  W Auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 25 listopada 2022 r. obchodzono 30. rocznicę utworzenia IX Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu.
 • Przypominamy, że listopad 2022 r. jest ostatnim miesiącem bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla uprawnionych uchodźców z Ukrainy.
 • Pełną ofertę inwestycyjną miasta oraz zaproszenie do współpracy przekazali wczoraj, 24 listopada 2022 roku, na ręce ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej Sun Linjianga przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu. Dyplomata z Państwa Środka na swoją pierwszą wizytę po objęciu stanowiska ambasadora ChRL w Polsce wybrał Toruń.
 • Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza do udziału w wykładzie online: Szuflada Mickiewicza, czyli o lirykach lozańskich (i nie tylko), który odbędzie się 5 grudnia 2022 r o godz. 16:00. Wygłosi go dr hab. Paulina Abriszewska, prof. UMK. W ramach wykładu zajrzymy do Mickiewiczowskiej szuflady. Znajdziemy...
 • Przedstawiciele toruńskich organizacji pozarządowych spotkali się 24 listopada 2022 r. w Dworze Artusa na corocznym forum organizowanym w naszym mieście. Najważniejszym punktem wydarzenia był wybór reprezentantów środowiska pozarządowego do nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia na kadencję 2023-2025.
 • Beneficjenci projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” odebrali laptopy, które mają stanowić wsparcie w nauce i rozmowy toruńskich uczniów.
 • We współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną Miasto Toruń zorganizowało podróż studyjną Study Tour dla przedstawicieli biur podróż z Korei Południowej. Goście zwiedzają nasze miasto m.in. śladem Mikołaja Kopernika i pierników.
 • Mimo, że aura stała się prawdziwie jesienno-zimowa, prace na budowie nowej linii tramwajowej idą w dobrym tempie. Na placu NOT trwa montaż sieci trakcyjnej i środkowej części skrzyżowania torów.
 • Dwa nowoczesne biurowce powstaną w Toruniu przy ul. Pod Dębową Górą 9. Trwają prace ziemne związane z budową budynków biurowych firmy Pikseo. Generalnym wykonawcą jest toruńska firma TOM-BUD. Na terenie, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Torunia (ul. Grudziądzka), realizowane będą dwa nowoczesne budynki biurowe. Będzie w nich...