Sprawozdanie budżetowe za rok 2020 | www.torun.pl

Sprawozdanie budżetowe za rok 2020

Miasto
Data publikacji: 10 czerwca 2021
Autor: Magdalena Kujawa

Budżet obywatelski 2022, fragment plakatu

 

Rozpoczęliśmy kolejną edycję budżetu obywatelskiego w Toruniu - na rok 2022

>>> Przejdź do informacji na ten temat

  


Na zdjęciu: Toruń z lotu ptaka

Podczas 31. Sesji Rady Miasta Torunia radni będą dyskutować nad Sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020. Ocena sprawozdania zakończy się decyzją rady o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium prezydentowi miasta.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2020 to obszerny dokument, zawierający wiele danych dotyczących finansów miasta w roku ubiegłym. Towarzyszą mu inne dokumenty, jak sprawozdanie finansowe za rok 2020, sprawozdanie niezależnego biegłego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wśród dokumentów jest też informacja o stanie mienia komunalnego, jakim miasto dysponowało w ubiegłym roku – wylicza prezydent Torunia Michał Zaleski.

Na finansach miasta w znaczny sposób odbiła się oczywiście pandemia. Szczególna sytuacja wymagała korygowania budżetu.

- To był rok bezprecedensowy w historii miasta i pewnie w historii nas wszystkich. Oczywiście odbiło się to też na finansach. Cały czas baliśmy się o poziom dochodów własnych. Z miesiąca na miesiąc obserwowaliśmy ich ubytek. Dlatego po raz pierwszy w historii miasta uruchomiliśmy ustawowy mechanizm blokowania wydatków. Dwukrotnie rada miasta uchwalała zmniejszenie budżetu na rok 2020 – relacjonuje skarbnik miasta Torunia Magdalena Flisykowska.

Wpływ epidemii Covid-19 na finanse

 • Stała obawa o poziom dochodów bieżących, w szczególności z podatku PIT (w tym związana ze skutkami ustawowych zmian z roku 2019 w opodatkowaniu osób fizycznych),
 • Konieczność ponoszenia kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców i pracowników miejskich służb,
 • Konieczność bieżącego reagowania na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne,
 • Dostosowywanie zakresu działań miasta do zakazów i ograniczeń w życiu publicznym,
 • Dostosowanie pracy urzędów do obostrzeń sanitarnych (praca zdalna, komunikacja on-line), wdrażanie nowych zadań (typu świadczenia dla przedsiębiorców wypłacane przez PUP, wsparcie służb Sanepidu, organizacja miejsc kwarantanny zbiorowej),
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony przedsiębiorców ( w tym program „Toruń dla przedsiębiorców”),
 • Konieczność poszukiwania oszczędności w celu zrównoważenia ubytku dochodów: po raz pierwszy w historii miasta wykorzystano ustawowy mechanizm „blokady wydatków”),
 • Konsensus pomiędzy:

- ochroną poziomu dochodów bieżących, a zapewnieniem standardów usług komunalnych, bezpieczeństwa mieszkańców i potrzebą wsparcia przedsiębiorców
-optymalizacją zadłużenia i poziomem inwestycji.

Budżet w liczbach

Budżet Torunia w roku 2020 wyniósł 1.439 mln zł, z czego 638 mln zł to dotacje i subwencje, 529 mln zł to dochody rozporządzalne: PIT, CIT, opłata skarbowa, wieczyste, dzierżawy, dywidendy). 182 mln zł to dochody majątkowe (dotacje inwestycyjne i sprzedaż majątku), zaś 90 mln zł to opłaty lokalne na pokrycie kosztów zadań (opłata śmieciowa, bilety MZK, SPP, opłaty komunikacyjne, mandaty itp.)

Najważniejsze punkty budżetu przedstawiają się następująco (dane w mln zł):

 • Dochody: plan na 1.01.2020 - 1 399 600, plan na 31.12.2020 - 1 397 889, wykonanie - 1 439 024 , co daje 103%
 • Wydatki: plan na 1.01.2020 - 1 505 600, plan na 31.12.2020 - 1 488 865, wykonanie - 1 443 073, co stanowi 97%
 • Deficyt: plan na 1.01.2020 - -106 000, plan na 31.12.2020 - -90 976, wykonanie - -4 049.

Ostatecznie w trakcie roku dochody miasta wzrosły, wydatki zaś uległy zmniejszeniu. Nastąpiło też rekordowe zmniejszenie deficytu - o prawie 102 mln zł.

Źródła zmniejszenia planowanego deficytu w roku 2020

Elementy składowe:

 • Mniejsze wydatki bieżące, w tym niewydatkowane rezerwy: 25 mln zł,
 • Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 29 mln zł,
 • Sprzedaż majątku: 27 mln zł
 • Oszczędność w odsetkach od zadłużenia: 16 mln zł,
 • Rozliczenie projektów miękkich UE: 3 mln zł,
 • Rozliczenie wydatków niewygasających: 2 mln zł

RAZEM: 102 mln zł

Dochody miasta

W latach 2016-2019 dochody miasta stale rosły. W 2020 planowano ich spadek o ok. 30 mln zł, wynikający ze zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pandemia spowodowała, że ostatecznie dochody rozporządzalne miasta spadły o 53 mln zł, zaś dochody z opłat na częściowe pokrycie kosztów spadły aż o 13 mln zł. To poskutkowało ograniczeniami w wydatkach.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Rok 2020 był rekordowym, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji. Pomocne były przede wszystkim rządowe środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (29 mln zł). W sumie miasto pozyskało 117 mln dotacji na inwestycje (rok wcześniej było to 66 mln). Są to przede wszystkim dotacje z Unii Europejskiej.

Oszczędności w wydatkach

- Zaczęliśmy od siebie. Ponad 10 mln zaoszczędziliśmy na kosztach pracy Urzędu Miasta Torunia. Ograniczaliśmy zatrudnienie (np. w przypadku odejść na emeryturę lub kończących się umów na czas określony zostawały wakaty), ograniczone zostały również premie dla pracowników – podkreśla skarbnik Magdalena Flisykowska.

Kolejne oszczędności wynikały m.in. z tego, że nie można było organizować imprez kulturalnych i sportowych. Do zmniejszenia wydatków przyczyniła się również łagodna zima.

Oszczędności miasto nie szukało jednak w wydatkach na inwestycje, gdyż – jak podkreśla skarbnik miasta - jest to koło zamachowe gospodarki i szansa na utrzymanie miejsc pracy. Widoczne w budżecie 28 mln zmiany w wydatkach inwestycyjnych wynika głównie z korekty harmonogramu inwestycji (przesunięcia ich na późniejszy termin).

Niepokojący jest wzrost wydatków wynikających z dopłaty do systemu oświaty. Powinny być one pokrywane w całości z budżetu państwa, jednak subwencja od wielu lat jest niewystarczająca. W ubiegłym roku te wydatki wzrosły w stosunku do 2019 r. o 5 mln zł. To musiało skutkować optymalizacją innych wydatków.

Finanse miasta stabilne

Co roku miasto poddaje się ocenie agencji ratingowej FitchRatings. Ocena sytuacji finansowej miasta została utrzymana i oceniono ją jako stabilną.

Kliknij, aby pobrać prezentację dotyczącą budżetu miasta Torunia w roku 2020 (PowerPoint).

Fot. Michał Kunicki

Najczęściej czytane aktualności

 • Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki - widok z drona na budynek i teren zieleni wokół
  Kultura, Miasto
  Już w najbliższy czwartek 24 czerwca na scenie plenerowej CKK Jordanki rusza Kino Letnie ECF Camerimage! A w nim - najciekawsze filmowe dokonania ostatnich lat.
 • Regaty na Wisle, zachmurzone niebo, most i widok na Hotel Bulwar
  Miasto, Sport
  Drużyny Torunia i Bydgoszczy będą się ścigać 26 czerwca 2021 r. na Wiśle podczas regat ósemek wioślarskich ze sternikiem z okazji Dni Torunia. Rywalizacja "O Puchar Prezydenta Miasta Torunia" odbędzie się już po raz osiemnasty.
 • Na zdjęciu kran ogrodowy
  Eko, Miasto
  Utrzymujące się w ciągu ostatnich dni upały przyczyniają się do zwiększonego poboru wody w naszym mieście. Apelujemy do mieszkańców Torunia o korzystanie z wody z rozsądkiem.
 • Na zdjęciu osoby idą obok stojącego autobusu
  Miasto, MZK
  W związku z zakończeniem roku szkolnego, od 28 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. w dni robocze komunikacja miejska funkcjonować będzie wg "feryjnych" rozkładów jazdy.
 • Grafika Nowe statystyki zachorowań
  Koronawirus, Miasto
  1 osoba z pozytywnym wynikiem testu, brak ofiar śmiertelnych – to statystyka epidemiczna dla Torunia na dzień 23 czerwca 2021 r. Zaszczepiło się kolejnych 2006 torunian.
 • Plakat informujący o X kolejce PGE Ekstraligi
  Miasto, Sport
  Przed nami X kolejka PGE Ekstraligi, w której toruńskie "Anioły" podejmą na własnym torze zawodników leszczyńskiej Unii.
 • Dobra wiadomość dla pasażerów! Od 1 lipca 2021 roku w środkach komunikacji miejskiej wyposażonych w automaty biletowe, w których można dokonywać płatności kartą, będzie można płacić za bilet BLIKIEM.
 • 26-27 czerwca pod Krzywą Wieżą Drużyna Wojów Słowiańskich "Dąb Pomorza" wystąpi w rekonstrukcji historycznej pt. "Jak to w Polsce za Piastów bywało".
 • W związku z przebudową peronu od soboty 26 czerwca 2021 r. od godz. 7:00 zawieszony zostanie przystanek tramwajowy „Jamontta” w kierunku pętli Olimpijska.
 • Poznaliśmy zwycięzców konkursu makulaturowego 2021 – zwycięskie szkoły i przedszkola odebrały nagrody na scenie na Rynku Staromiejskim.
 • 26 czerwca 2021 r. zapraszamy na Jarmark Św. Franciszka "Wszystko dla Psa i Kota" na targowisku przy Szosie Chełmińskiej.
 • Zuzanna Błażejewska, zawodniczka Klubu Sportowego Centuria, została wicemistrzynią Polski w taekwondo olimpijskim.
 • Ze złotymi medalami Mistrzostw Polski Juniorek w Boksie wróciły zawodniczki MKSW Pomorzanin.
 • Od 1 lipca 2021 r. procedurą dotyczącą świadczenia "Dobry start" dla uczniów zajmować się będzie ZUS, a nie jak do tej pory – Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie.