Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą”

Tytuł projektu:
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą”

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 1 „Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu”
Działanie 1.4 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”
Poddziałanie 1.4.3 „Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”

Beneficjent Projektu:  
Gmina Miasta Toruń

Realizator:
Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 543 898,33 zł
Kwota dofinansowania: 1 928 691,15 zł
Wkład własny: 615 208,17 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
19 lipca 2018 r.

Termin realizacji:
2018-2019 (roboty budowlane)

Opis projektu:
Przedmiotem projektu było uzupełnienie brakujących elementów kompleksowego uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą” w celu poprawy ich atrakcyjności inwestycyjnej. Dzięki kompleksowemu uzbrojeniu nastąpiła znaczna poprawa dostępności do atrakcyjnych terenów miejskich, co w konsekwencji przyciągnie inwestorów zewnętrznych, którzy będą lokować swój kapitał na tym terenie i dzięki temu tworzyć na nim nowe miejsca pracy. Realizacja projektu przyczyni się również do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz zmniejszenia bezrobocia.
Projekt jest kontynuacją działań Gminy Miasta Toruń w zakresie uzbrajania kolejnych terenów inwestycyjnych miasta, których dynamiczny rozwój ma wpływ na atrakcyjność naszego miasta i szybki wzrost gospodarczy.   

Celem projektu było kompleksowe przygotowanie i uzbrojenie terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą.   

W ramach realizacji projektu zrealizowano:
- budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i teletechnicznej;
- budowę wodociągu;
- budowę oświetlenia;
- budowę drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem.

W wyniku realizacji projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty:
- wzrost powierzchni przygotowanych terenów inwestycyjnych;
- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Planowanie przestrzenne
Przedsiębiorczość i otoczenie biznesu
Realizator: 
Miejski Zarząd Dróg

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.