Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2

Tytuł projektu:
Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej 2

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.3 „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego  w ramach ZIT”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 3 822 397,56 zł
Wydatki kwalifikowalne: 3 581 986,18 zł
Kwota dofinansowania: 3 030 000 zł
Wkład własny GMT: 792 397,56 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
Zespół Szkół Technicznych w Toruniu

Termin realizacji:  
01.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowania:
31.12.2020 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu.

W ramach projektu wykonano przebudowę i adaptację pracowni specjalistycznych (teleinformatycznej i logistycznej), zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do praktycznej nauki zawodu w zawodach technik budownictwa, technik geodeta, technik logistyk, technik teleinformatyk, murarz-tynkarz i dekarz, a także wybudowano, zakupiono i zamontowano wewnętrzną windę z szybem trzykondygnacyjnym w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu. Zrealizowano także działania z zakresu e-edukacji, tj. wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt komputerowy, który wpłynie na poprawę efektywności procesu kształcenia.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia roli edukacji w zakresie kierunków zawodowych, na które występuje zapotrzebowanie w regionie. Pozwoli to na wzmocnienie absolwentów szkoły do pełnienia w przyszłości kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, jak i wzrostu poziomu wykształcenia mieszkańców.

Osiągnięte rezultaty:
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego - 2
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia praktycznego i ustawicznego - 2
Liczba wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - 4
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1
Wskaźniki rezultatu
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 791 osób
Liczba uczniów korzystających ze wspartych warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego - 791 osób
Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 791 osób

Dane kontaktowe realizatora:
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 91; e-mail: sekretariat@tcuw.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Zespół Szkół Technicznych
ul. Legionów 19/25, 87-100 Toruń
tel. 56 622 73 36
e-mail: sekretarz-szkoly@zst.torun.pl

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Edukacja
Infrastruktura edukacyjna
Realizator: 
Toruńskie Centrum Usług Wspólnych
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Zastępca prezydenta Rafał Pietrucień na Zlocie Mercedesów
  Miasto, Sport
  Kilkuset fanów mercedesów odwiedziło Toruń 19 maja 2024 r. W MotoParku przy ul. Łukasiewicza 66 odbył się Ogólnopolski Zlot Mercedes-Benz.
 • Dziecko na rowerku na Motoarenie
  Sport
  246 uczestników stanęło 19 maja 2024 r. na starcie zawodów rowerkowych dla dzieci na Motoarenie.
 • Rondo Czadcy z tramwajem
  Drogi, Miasto
  Uwaga! Awaria sygnalizacji świetlnych w rejonie ronda Czadcy, spowodowana przez burzę. Prosimy o ostrożność!
 • Na zdjęciu: samochody - mercedesy
  Miasto
  W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Michał Gordon oprowadza zwiedzających po wystawie, fot. Sławomi Kowalski
  Kultura, MZK
  Atrakcją pierwszej w tym roku Toruńskiej Nocy Muzeów była wystawa pt. „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”, przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji i Toruński Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.
 • Na zdjęciu: pani daje dziecku cukierki z koszyka
  Miasto
  Po raz 12. Zespół Szkół nr 19 zorganizował piknik dla swoich uczniów i ich rodzin. Atrakcji było co nie miara!
 • 18 maja 2024 r. w hali w hali sportowej ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej rozpoczął się III Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Złoty Piernik” w szpadzie dziewcząt i chłopców. Zawody potrwają do 19 maja.
 • 80 ceramicznych maków w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino – tak Toruń uczcił wielki czyn polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
 • W ramach podróży studyjnej attache wojskowi w Polsce odwiedzili Toruń. W kolacji wydanej przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON udział wziął prezydent Paweł Gulewski.
 • Dziesięć wyjątkowych monodramów na scenie Teatru Baj Pomorski – rozpoczęły się 38. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora.
 • W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce, była gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego 17 maja 2024 r.
 • Karatecy z klubu Kimura Toruń wrócili z medalami z Międzynarodowych Mistrzostw Polish Open oraz WGKF w full contact karate.
 • Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i automatyzacją, wyniki najnowszego raportu Randstad oraz oferta działań probiznesowych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – to główne tematy spotkania dla przedsiębiorców z sektora BPO, na które zapraszamy 4 czerwca 2024 roku do restauracji Mio Piano w Toruniu.