Rozmawiam chociaż nie mówię | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rozmawiam chociaż nie mówię

Tytuł projektu:
Rozmawiam chociaż nie mówię - alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu.

Program Operacyjny:
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (15%)

Wartość projektu:
289 442,23 zł

Kwota dofinansowania:
289 442,23 zł

Realizator:
Zespół Szkół Nr 26 w Toruniu

Termin realizacji:
od 18 sierpnia 2008 r. do 9 października 2009 r.

Cel:
Głównym celem projektu była poprawa jakości komunikowania się niemówiących uczniów przez wykorzystanie innowacyjnych alternatywnych sposobów komunikowania się oraz technologii informacyjnej w trakcie udziału w zajęciach.

Grupa docelowa:

 • 69 niemówiących dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębszym z terenu Torunia, jak również z obszarów wiejsko - miejskich woj. kujawsko – pomorskiego,
 • 21 nauczycieli - terapeutów prowadzących zajęcia specjalistyczne w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

Główne działania:

 • Wybór grupy Beneficjenów Ostatecznych i grupy rezerwowej na podstawie m.in. analizy dokumentów szkolnych, orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, analizy wywiadów z wychowawcami, niezbędnych testów i badań.
 • Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli w zakresie nauczania alternatywnych i wspomagających sposobów komunikowania się.
 • Realizacja zajęć. W pierwszym etapie dzieci zostały wdrożone do pracy z piktogramami, w oparciu o albumy, potem rozpoczęły prace z komunikatorem zastępującym mowę ludzką. Ostatni etap stanowiła praca z komputerem.
 • Promocja mająca na celu rozpropagowanie alternatywnych metod komunikowania się. Wyniki projektu rozpowszechnione były poprzez wydanie materiałów informacyjnych w postaci broszur.

Osiągnięte rezultaty:

Rezultaty twarde projektu:

 • dla 90% uczniów (62 osoby) powstały książki komunikacyjne,
 • 90% (62 osoby) uczniów podjęło pracę edukacyjną z komputerem,
 • 85% (59 osób) wykorzystało komunikatory do porozumiewania się w sytuacjach społecznych,
 • 90% spośród 69 uczniów niemówiących ukończyło cały cykl zajęć specjalistycznych,
 • 100% nauczycieli (21 osób) pogłębiło kwalifikacje w zakresie pracy edukacyjnej z uczniem niepełnosprawnym z wykorzystaniem komputera.

Rezultaty miękkie projektu:

 • umożliwienie podejmowania ról społecznych,
 • umiejętność wyrażania potrzeb w sposób czytelny i społecznie akceptowany,
 • kształtowanie poczucia mocy sprawczej,
 • doświadczania bycia zrozumianym,
 • ochrona dziecka przed społeczną izolacją,
 • umożliwienie współpracy z otoczeniem,
 • poprawa samooceny dziecka niepełnosprawnego,
 • aktywne uczestniczenie w codziennych zajęciach w szkole, domu, poza szkołą,
 • czynne uczestniczenie w dialogu,
 • pogłębienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie wykorzystywania alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się oraz technologii komunikacyjnej w zakresie objętym projektem.

Wyróżnienia:

 • Projekt został wyróżniony w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dobre praktyki EFS 2009” tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”.
 • Projekt został nagrodzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komisję Europejską tytułem „Lidera Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji”.
 • Projekt otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Innowacyjni - europejska nagroda regionu 2010”.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
Zespół Szkół nr 26

Najczęściej czytane aktualności

 • Zastępca prezydenta Rafał Pietrucień na Zlocie Mercedesów
  Miasto, Sport
  Kilkuset fanów mercedesów odwiedziło Toruń 19 maja 2024 r. W MotoParku przy ul. Łukasiewicza 66 odbył się Ogólnopolski Zlot Mercedes-Benz.
 • Dziecko na rowerku na Motoarenie
  Sport
  246 uczestników stanęło 19 maja 2024 r. na starcie zawodów rowerkowych dla dzieci na Motoarenie.
 • Rondo Czadcy z tramwajem
  Drogi, Miasto
  Uwaga! Awaria sygnalizacji świetlnych w rejonie ronda Czadcy, spowodowana przez burzę. Prosimy o ostrożność!
 • Na zdjęciu: samochody - mercedesy
  Miasto
  W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Michał Gordon oprowadza zwiedzających po wystawie, fot. Sławomi Kowalski
  Kultura, MZK
  Atrakcją pierwszej w tym roku Toruńskiej Nocy Muzeów była wystawa pt. „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”, przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji i Toruński Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.
 • Na zdjęciu: pani daje dziecku cukierki z koszyka
  Miasto
  Po raz 12. Zespół Szkół nr 19 zorganizował piknik dla swoich uczniów i ich rodzin. Atrakcji było co nie miara!
 • 18 maja 2024 r. w hali w hali sportowej ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej rozpoczął się III Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Złoty Piernik” w szpadzie dziewcząt i chłopców. Zawody potrwają do 19 maja.
 • 80 ceramicznych maków w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino – tak Toruń uczcił wielki czyn polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
 • W ramach podróży studyjnej attache wojskowi w Polsce odwiedzili Toruń. W kolacji wydanej przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON udział wziął prezydent Paweł Gulewski.
 • Dziesięć wyjątkowych monodramów na scenie Teatru Baj Pomorski – rozpoczęły się 38. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora.
 • W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce, była gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego 17 maja 2024 r.
 • Karatecy z klubu Kimura Toruń wrócili z medalami z Międzynarodowych Mistrzostw Polish Open oraz WGKF w full contact karate.
 • Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i automatyzacją, wyniki najnowszego raportu Randstad oraz oferta działań probiznesowych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – to główne tematy spotkania dla przedsiębiorców z sektora BPO, na które zapraszamy 4 czerwca 2024 roku do restauracji Mio Piano w Toruniu.