Rodzina w Centrum 2 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rodzina w Centrum 2

Tytuł projektu:
Rodzina w Centrum 2

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet 9 „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”
Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
- 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
- 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego.

Dane finansowe:

Lider oraz partnerzy:
Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł
Dofinansowanie projektu UE: 10 726 347,11 zł

Gmina Miasta Toruń:
Kwota dofinansowania: 785 868 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Uchwała nr 12/495/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.
Uchwała nr 43/2068/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2018 r.

Termin realizacji:
1.07.2018 r. – 31.10.2020 r.

Opis projektu:
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczyniły się do zwiększenia dostępu do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Działania zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:
1.  Specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
   - prawne (134 porady),
   - psychologiczne (931 godzin),
   - psychiatryczne (185 godzin).
2. Mediacje rodzinne – 365 godzin.
3. Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych – 33 warsztaty.
4. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie – 30 zajęć.
5. Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych – 30 spotkań.
6. Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla osób przebywających  w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 9 cykli po 5 warsztatów.
7. Warsztaty „Moje Emocje” dla dzieci przebywających w pieczy oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 16 cykli po 6 warsztatów.
8. Szkolenia dla wolontariuszy – 6 szkoleń.
9. Wyjazdy edukacyjne 5-dniowe wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi – 3 wyjazdy.

Rezultaty:
•    Kompleksowe objęcie wsparciem rodzin naturalnych i zastępczych przeżywających problemy i trudności rodzinne,
•    Poprawa relacji w rodzinie,
•    Równe szanse rozwoju dzieci,
•    Wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze,
•    Zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.
 
Udział uczestników w projekcie był bezpłatny.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.


Plakat projektu. Kliknij, by pobrać plik pdf z plakatem.

Plakat projektu. Kliknij na obrazek by pobrać plik pdf z plakatem.


Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Instytucje pomocy i integracji społecznej
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła św. Szczepana
  Miasto
  Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Miasto
  Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • Na zdjeciu: wręczenie nagrody Lindego
  Kultura, Miasto
  Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Członkowie Kapituły Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego obradowali 15 czerwca 2024 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.