Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap

Tytuł projektu:
Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – 3 etap

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 3 234 600,44 zł
Koszty kwalifikowalne: 3 234 600,44 zł
Kwota dofinansowania: 2 893 805,14 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (2 570 345,10 zł), Budżet Państwa, Gmina Miasta Toruń (664 255,34 zł)

Realizator:
Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
19.04.2021 r.

Termin realizacji:
1.04.2021 r. –  30.09.2022 r.

Opis projektu:
Celem projektu była rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego położonego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, włączonego w ramy obszaru rewitalizacji wyznaczonego w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023”.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- modernizacja układu komunikacji pieszej i/lub rowerowej, łączącej błonia nadwiślańskie z północną częścią Parku,
- umocnienie i reprofilacja brzegów i skarp oraz uszczelnienie zbiornika Martówka wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
- doposażenie parku w obiekty małej architektury,
- modernizacja układu wodnego dużego stawu parkowego (tzw. „stawu z łabędziami”),
- wytyczenie terenu wraz z jego rekultywacją, co umożliwi jego sporadyczne wykorzystywanie jako zaplecza technicznego przy organizacji imprez masowych),
- wprowadzenie zieleni oraz prac pielęgnacyjnych.

Osiągnięte rezultaty:
- funkcjonalne dostosowanie obszaru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, osób wykluczonych społecznie i osób korzystających z przestrzeni publicznej;
- stworzenie wysokiej jakości przestrzeni publicznej służącej jako miejsce rekreacji i integracji społecznej;
- budowanie aktywnych postaw społeczności lokalnej.

W wyniku realizacji projektu nastąpiło ożywienie społeczno-gospodarcze terenu Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu poprzez stworzenie funkcjonalnej przestrzeni do realizacji działań społecznych.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Rewitalizacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Środowiska i Ekologii

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła św. Szczepana
  Miasto
  Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Miasto
  Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • Na zdjeciu: wręczenie nagrody Lindego
  Kultura, Miasto
  Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Członkowie Kapituły Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego obradowali 15 czerwca 2024 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.