Rewitalizacja Parku Tysiąclecia | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rewitalizacja Parku Tysiąclecia

Tytuł projektu
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul. Podgórskiej w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”

Realizator:
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 11 759 357,62 zł
Koszty kwalifikowalne: 5 454 885,04 zł
Kwota dofinansowania: 4 636 653,04 zł
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Termin realizacji:
1.12.2016 r. - 31.12.2020 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
31.03.2017 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie powierzchni terenów zieleni na terenie Torunia poprzez zahamowanie degradacji istniejącego parku Tysiąclecia.

Obszar objęty projektem stanowi największy spośród parków w lewobrzeżnej części miasta o powierzchni ok. 20 hektarów. Tkanka architektoniczno-krajobrazowa parku, w odniesieniu do historii terenu, stanowi złożoną wartość przyrodniczo-kulturową. Park, jako zabytkowy obiekt poforteczny, zatracił swoją dawną, pierwotną funkcję. Charakter przestrzeni i układ terenu uległy znacznym przekształceniom, a przy tym zyskały zupełnie nową współczesną jakość.

Głównym założeniem koncepcji rewitalizacji parku była poprawa jakości estetycznej obszaru w nawiązaniu do jego walorów kulturowych i przyrodniczych. Projekt rewitalizacji obszaru objętego ochroną konserwatorską wymagał szczególnych działań, mających na celu dostosowanie współczesnych potrzeb użytkowników terenu do jego wartości historycznych i potrzeby ich zachowania lub odtworzenia.

Przeprowadzone prace objęły m.in.:

 • zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów;
 • odmulenie i oczyszczenie fosy Fortu, stawu Felek i Strugi Wielanda;
 • budowę i modernizację urządzeń hydrotechnicznych układu wodnego zasilania fosy;
 • wykonanie nawierzchni parkowych;
 • wykonanie ścieżki rowerowej;
 • wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej;
 • odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych;
 • wykonanie pomostu cumowniczego na fosie Fortu, pomostu rekreacyjnego na stawie Felek, schodów terenowych i rampy/podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
 • montaż typowych elementów małej architektury: ławki, latarnie, lampy niskie, oświetlenie  posadzkowe, kosze na odpady, kosze na odpady zwierzęce, stojaki rowerowe;
 • wykonanie i montaż nietypowych elementów małej architektury: bramy, tablice informacyjne, barierki, ławy i stoły (strefa piknikowa), siedziska, domki dla jeży i owadów;
 • budowę placu gier i zabaw;
 • budowę wybiegu dla psów;
 • instalację systemu monitoringu;
 • zagospodarowanie zielenią: posadzenie drzew i krzewów, uzupełnienie trawników.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do:

 • poprawy stanu środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z negatywnych skutków zmian klimatu,
 • udostępnienia mieszkańcom wysokiej jakości przestrzeni miejskiej w postaci urządzonych terenów zieleni miejskiej oraz zielonej infrastruktury,
 • zwiększenie różnorodności fauny i flory na obszarze objętym projektem,
 • poprawy jakości życia mieszkańców.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Fundusz Spójności
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Ekologia / Ochrona środowiska
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów

Zgłaszanie nieprawidłowości - informacja
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości - przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Najczęściej czytane aktualności

 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła św. Szczepana
  Miasto
  Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Miasto
  Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • Na zdjeciu: wręczenie nagrody Lindego
  Kultura, Miasto
  Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Członkowie Kapituły Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego obradowali 15 czerwca 2024 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.