Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu

Tytuł projektu:
Rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 4.6 „Ochrona Środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT”
Poddziałanie 4.6.2 „Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT”
Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – ochrona zabytków

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 127 793,50 zł
Kwota dofinansowania: 100 000 zł
Wkład własny: 27 793,50 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizator:
Biuro Ogrodnika Miejskiego Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
19.10.2018 r.

Termin realizacji:
2019

Opis projektu:
Celem projektu była rewitalizacja elementów układu wodnego w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu, polegająca na realizacji następujących działań:
- oczyszczenie zbiorników o powierzchni 510 m2 i 1 125 m2;
- udrożnienie (pogłębienie) istniejących rowów przepływowych łączących stawy w układzie kaskadowym oraz umocnienie brzegów;
- wykonanie systemu zasilania w wodę dwóch stawów oraz połączenie ich ze zbiornikiem Martówka, opartego na miejskiej sieci wodociągowej;
- uporządkowanie i wyposażenie otoczenia w elementy małej architektury parkowej.

Działania przewidziane w projekcie były odpowiedzią na obserwowany od kilku lat ujemny bilans zasilania w wodę stawów parkowych oraz będącą tego konsekwencją, postępującą sukcesję w obrębie mis zbiorników. Dla zachowania pierwotnej funkcji tych zbiorników stało się niezbędne przeprowadzenie prac, których głównym efektem będzie zwiększenie atrakcyjności zabytkowego obiektu kultury, jakim jest Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu.

Osiągnięte rezultaty:
- renowacja elementów infrastruktury na terenie zabytkowym,
- poprawa i uporządkowanie ładu przestrzennego oraz jego estetyki,
- poprawa stanu infrastruktury parku rekreacyjno-turystycznego,
- poprawa warunków życia mieszkańców i turystów,
- podniesienie komfortu miejsca spotkań społeczności lokalnej,
- budowa przyjaznego wizerunku dzielnicy,
- zapobieganie suszy,
- ograniczenie zidentyfikowanych problemów społecznych.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Dziedzictwo kulturowe
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Ogrodnika Miejskiego

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.