Remont i przebudowa zieleńca "Ogród muzyków" | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Remont i przebudowa zieleńca "Ogród muzyków"

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa zieleńca ,,Ogród muzyków", planowane w Toruniu przy ulicy Chopina, Bydgoskiej i Al. 500-lecia

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”

Realizator:
Wydział Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 049 157,15 zł
Kwota dofinansowania: 654 597,78 zł
Źródło finansowania: Fundusz Spójności

Termin realizacji:
2017 – 2018

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
12.12.2017 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie powierzchni terenów zieleni w Toruniu poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologiczne czynnego „Ogrodu Muzyków” na terenie Miasta Torunia.

Zakres rzeczowy projektu objął remont i przebudowę zabytkowego zieleńca przy zbiegu ulic Chopina, Bydgoskiej i Al. 500-lecia w Toruniu w celu rewitalizacji zabytkowego założenia ogrodowego, organizacji plenerowych wydarzeń artystycznych oraz umożliwienia mieszkańcom Torunia rekreacji w otoczeniu zieleni. Powierzchnia terenu objętego projektem wyniosła ok. 1,8 ha. W wyniku realizacji inwestycji dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1,38 ha.

Zakres prac:
•    rekonstrukcja założenia ogrodowego zgodnie z projektem z roku 1929;
•    zaznaczenie historycznego układu toruńskich fortyfikacji – lunety VI;
•    włączenie skweru do szlaku edukacyjnego Twierdzy Toruń;
•    wkomponowanie w układ skweru przystanku tramwajowego z tzw. grzybkiem;
•    nadanie miejscu charakteru obiektu związanego z muzyką i dźwiękiem umożliwiającego uczestnictwo mieszkańców i turystów w koncertach plenerowych;
•    prowadzenie edukacji muzycznej i kreowanie zainteresowania muzyką wśród dzieci  młodzieży;
•    umożliwienie użytkownikom relaksu w otoczeniu dźwięków natury;
•    podkreślenie patriotycznego charakteru miejsca związanego z pomnikiem Stanisława Moniuszki;
•    powiązanie komunikacji pieszo-rowerowej skweru z ciągami pieszo-rowerowymi w ulicy Chopina i na plantach toruńskich (Dolina Marzeń);
•    podniesienie walorów rekreacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników przez zastosowanie oświetlenia parkowego.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do:

•    poprawy stanu środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z negatywnych skutków zmian klimatu;
•    wyeksponowania układu i charakteru skweru, pełniącego funkcje łącznika pomiędzy dwoma historycznymi dzielnicami Torunia – Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia;
•    udostępnienia mieszkańcom Torunia, województwa kujawsko-pomorskiego oraz turystom wysokiej jakości przestrzeni miejskiej w postaci urządzonych terenów zieleni miejskiej oraz zielonej infrastruktury;
•    zwiększenia różnorodności fauny i flory na obszarze objętym projektem,
•    zmniejszenia spływu powierzchniowego wody,
•    ograniczenia hałasu komunikacyjnego,
•    wzrostu potencjału turystycznego i rekreacyjnego miasta.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Fundusz Spójności
Program: 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Ekologia / Ochrona środowiska
Turystyka i rekreacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów
Wydział Środowiska i Zieleni

  

Zgłaszanie nieprawidłowości - informacja
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub zgłosić nieprawidłowości - przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.