Remont budynku przy ul. PCK 10 - placówka opiekuńczo-wychowawcza | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Remont budynku przy ul. PCK 10 - placówka opiekuńczo-wychowawcza

Tytuł projektu:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną”

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 659 985,25 zł
Kwota dofinansowania: 494 988,93 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26 września 2017 r.

Termin realizacji:
1.01.2017 r. – 20.07.2021 r.

Opis projektu:
Celem projektu było przygotowanie planu zaadaptowania budynku przy ul. PCK 10 w Toruniu na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. Projekt jest komplementarny z projektem pn. „Rodzina w Centrum” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych).

Przeprowadzono m.in. następujące prace:
•     termomodernizacja budynku,
•     rozbiórka pieców kaflowych,
•     wymiana stolarki okiennej,
•     renowacja drzwi zewnętrznych i wewnętrznych,
•     wykonanie nowych schodów drewnianych na piętro oraz do piwnicy,
•     rozbiórka podłóg i ułożenie nowych,
•     wykonanie nowego przyłącza kanalizacyjnego i sanitarnego,
•     wykonanie instalacji ogrzewania rynien,
•     wymiana instalacji energetycznej, oświetlenia, grzewczej i odgromowej,
•     instalacja videodomofonu,
•     modernizacja budynku gospodarczego,
•     rozbiórka zewnętrznych schodów,
•     rozbiórka garażu,
•     wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
•     zagospodarowanie otoczenia  (m.in. drzewa, krzewy, ławki, plac zabaw, remont ogrodzenia, rekultywacja gleby).

Dzięki realizacji projektu nastąpiło zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców miasta, a w szczególności poprawy infrastruktury instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wpłynęło to na polepszenie warunków mieszkalnych wychowanków, co jest istotnym elementem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Stworzona została infrastruktura do całodobowej opieki nad 14 dziećmi, w tym dziećmi z niepełnosprawnościami, dostosowana do wymogów prawnych, w szczególności do standardów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura społeczna
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.