Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne

Tytuł projektu:
Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”
Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Realizator:
Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 1 466 846,45 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 196 514,16 zł
Kwota dofinansowania: 1 136 688,45 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
2.12.2020 r.

Termin realizacji:
1.01.2020 r. – 30.06.2021 r.

Opis projektu:
Zakres projektu objął remont i termoizolację elewacji kamienicy przy ul. Kopernika 22 w Toruniu od strony podwórza, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, wymianę konstrukcji dachu oficyny wraz z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich, wykonanie izolacji termicznej dachu kamienicy, wymianę i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę części stropów, przebudowę układu funkcjonalnego wnętrza, wymianę i wykonanie nowych instalacji wewnętrznych: elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, CO, budowę zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zagospodarowano także teren podwórza poprzez wymianę nawierzchni podwórza, rozbiórkę i budowę zewnętrznych schodów do węzła CO.

Głównym celem projektu była likwidacja barier architektonicznych i poprawa dostępności pomieszczeń pierwszego piętra dla osób niepełnosprawnych, podniesienie atrakcyjności budynku poprzez poprawę jego estetyki oraz poprawę bezpieczeństwa przebywania i użytkowania. W budynku po przebudowie dalej będzie się mieścić placówka „Kamienica Inicjatyw” prowadzona przez organizację pozarządową Archipelag Inicjatyw.

Zaplanowane w ramach projektu działania umożliwiły stworzenie miejsca do prowadzenia aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, osób starszych, osób niepełnosprawnych oraz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. Infrastruktura będąca przedmiotem projektu jest niezbędna do realizacji projektu społecznego pt.: Rozwój Kamienicy Inicjatyw w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w ramach którego planuje się utworzyć Staromiejskie Centrum Aktywizacji i Integracji Mieszkańców „Kamienica Inicjatyw”.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Rewitalizacja
Realizator: 
Urząd Miasta Torunia
Biuro Toruńskiego Centrum Miasta
Wydział Inwestycji i Remontów

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.