Stać nas na więcej! | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Stać nas na więcej!

Tytuł projektu:
Stać nas na więcej!

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”;
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Źródła finansowania:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 85% i Budżetu Państwa - 15%.

Wartość projektu:
185.845,20 zł

Kwota dofinansowania:
185.845,20 zł

Realizator:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

Czas realizacji:
1 października 2008 r. – 31 sierpnia 2009 r.

Cel:
Celem Projektu było:

 • zrównanie dostępu do nauki języka angielskiego pomiędzy uczniami spoza Torunia a innymi uczniami oraz wyrównanie poziomu znajomości języka angielskiego w klasach. Realizacja Projektu „Stać nas na więcej!” miała przyczynić się do zwiększenia liczby uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. przystępujących do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, a w konsekwencji poszerzyć ich możliwości wyboru odpowiedniej ścieżki edukacyjno – zawodowej,
 • zwiększenie możliwości rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez zapewnienie udziału w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, oraz zwiększenie zdolności uczniów szczególnie uzdolnionych do podjęcia studiów na kierunkach istotnych dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Grupa docelowa:
Projektem objętych zostało 150 uczniów z klas I i II, wśród których:

 • pierwszą grupę stanowili uczniowie wywodzący się z obszarów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców, którzy wyrównywali braki i doskonalili znajomość języka angielskiego (90 uczniów).
 • drugą grupę stanowili uczniowie uzdolnieni o wysokim potencjale naukowym, którzy rozwijali i pogłębiali wiedzę z zakresu przedmiotów poznawczych (60 uczniów).

Główne działania:
Realizacja Projektu rozpoczęła się od jego promocji wśród potencjalnych BO. Na spotkaniach z uczniami klas I i II przedstawiono ideę i cele Projektu. Podczas zebrań z rodzicami kolportowano ulotkę informacyjną. Prowadzono również promocję wizualną poprzez plakaty, foldery i baner umieszczony na terenie szkoły oraz medialną poprzez artykuły umieszczone w Dzienniku Nowości i Gazecie Wyborczej.

Beneficjenci Ostateczni Projektu uczestniczyli łącznie w 540 godzinach języka angielskiego oraz w 360 godzinach zajęć poznawczych.

Zakończenie i konferencja podsumowująca realizację Projektu, połączona została z uroczystością wręczenia świadectw oraz nagród dla wyróżniających się uczestników Projektu.

Rezultaty:
Zrealizowano 900 godzin zajęć lekcyjnych, w tym 540 godzin z języka angielskiego, 120 godzin zajęć matematycznych, 120 godzin zajęć przyrodniczych (biologia, chemia) i 120 godzin zajęć z zakresu przedsiębiorczości i geografii gospodarczej.

Świadectwo ukończenia projektu otrzymało 140 uczestniczących uczniów (93%).
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienie znajomości języka angielskiego przez 80 Beneficjentów Ostatecznych pochodzących z terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców oraz zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu przedmiotów poznawczych, przez 60 Beneficjentów Ostatecznych szczególnie uzdolnionych o wysokim potencjale naukowym.

Na podstawie analizy przeprowadzonych wśród uczestników Projektu ankiet, stwierdzono zwiększenie u BO poczucia własnej wartości, pewności siebie oraz motywacji do działania w ścieżce edukacyjno zawodowej

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Realizator: 
IV Liceum Ogólnokształcące

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.