Twoja szkoł@ w Centrum | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Twoja szkoł@ w Centrum

Tytuł projektu:
Twoja szkoł@ w Centrum

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego"

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (15%)

Wartość projektu:
556 016,01 zł

Kwota dofinansowania:
556 016,01 zł

Realizator:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Termin realizacji:
od 1 września 2008 r. do 26 lutego 2010 r.

Cel:
Wdrożenie kształcenia mieszanego prowadzonego w formie tradycyjnej i on-line w szkołach dla dorosłych w CKU w Toruniu. Projekt umożliwił zdobycie wykształcenia średniego lub zawodowego osobom, które nie były w stanie uczestniczyć wyłącznie w tradycyjnych formach nauki.

Grupa docelowa:
Osoby nieuczące się oraz słuchacze szkół dla dorosłych w wieku od 18 do 64 roku życia, niemogące uczęszczać regularnie na zajęcia, głównie osoby z odległych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego, pracujący w godzinach nauki szkolnej, matki wychowujące dzieci, niepełnosprawni i chorzy, którzy z własnej inicjatywy zgłaszają chęć zdobycia wykształcenia formalnego w szkołach średnich lub policealnych. Projekt w szczególności skierowany był do osób, które z różnych przyczyn nie mogły ukończyć szkoły w formie tradycyjnej.

Główne działania:
Opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych oraz informatorów dla uczestników, w formie odpowiedniej do umieszczenia na platformie e-learningowej Moodle. Dla grupy liceum ogólnokształcącego i uzupełniającego liceum ogólnokształcącego zostały przygotowane wybrane treści z wszystkich przedmiotów. Natomiast dla szkół policealnych materiały zawarte są w blokach przedmiotowych: przedmioty logistyczne, fryzjerskie, informatyczne na kierunku technik informatyk, hotelarskie i turystyczne, prawne, marketing, socjologia i psychologia, ekonomia, statystyka. Do każdego przedmiotu lub bloku przedmiotowego został opracowany szczegółowy informator, będący przewodnikiem dla uczącego się. Ponadto osoby uczestniczące w projekcie otrzymały w informatorze ogólnym dane dotyczące tej formy szkolenia, korzystania z platformy i materiałów na niej zamieszczonych.

Osiągnięte rezultaty:
W ramach Projektu zostały opracowane materiały edukacyjne do 13 przedmiotów i 9 bloków przedmiotowych, które po zakończeniu Projektu nadal są wykorzystywane jako wspomaganie kształcenia w formach tradycyjnych.
Projekt przyczynił się do upowszechnienia kształcenia ustawicznego wśród osób dorosłych, ułatwił zdobycie wykształcenia formalnego. Wykorzystanie platformy e-learningowej likwidowało bariery komunikacyjne, zwiększając dostępność do usług edukacyjnych, ponieważ nauka mogła się odbywać w dowolnym miejscu i czasie dogodnym dla wszystkich uczestników Projektu. Ponadto realizacja Projektu wpłynęła na wzrost umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Tematyka projektu: 
Kształcenie ustawiczne
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.