Skoordynowana opieka środowiskowa | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Skoordynowana opieka środowiskowa

Tytuł projektu:
Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”
Działanie 4.1 „Innowacje społeczne”

Realizator:
Lider: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu
Partnerzy:
1. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,
2. Lecznice Citomed w Toruniu,
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu,
4. Fundacja „Razem Zmieniamy Świat”.

Dane finansowe:
Lider i partnerzy:
Koszt całkowity: 2 616 718,30 zł
Kwota dofinansowania:  2 538 216,75 zł
Wkład własny: 78 501,55 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa.

Gmina Miasta Toruń (ZPO i MOPR):

Koszt całkowity: 1 991 316,22 zł
Kwota dofinansowania: 1 931 576,74  zł
Wkład własny: 59 739,48 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.08.2017 r.

Termin realizacji
01.10.2017 r. – 31.12.2019 r.

Opis projektu:
Celem wdrożenia modelu skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów było umożliwienie chorym jak najdłuższe pozostanie w środowisku domowym oraz zminimalizowanie konieczności ich hospitalizacji. Zrealizowana w ramach projektu profilaktyka dotycząca edukacji społeczeństwa na temat chorób otępiennych przyczyniła się do wcześniejszego wykrywania choroby i poprawy jakości życia chorego i jego opiekuna.

Wsparciem objęte zostały następujące grupy:

 • osoby z rozpoznaną chorobą otępienną niezależnie od wieku, płci czy innych schorzeń, które potrzebują pomocy w związku z rozpoznanym otępieniem oraz osoby, u których zdiagnozowano łagodne zaburzenia poznawcze;
 • rodziny i faktyczni opiekunowie osób z zespołami otępiennymi (osoby spokrewnione lub niespokrewnione, które sprawują nad nimi faktyczną opiekę);
 • środowiska medyczne (lekarze, pielęgniarki, pozostały personel medyczny), którzy zostali przeszkoleni we wczesnym rozpoznawaniu zespołów otępiennych oraz postępowaniu z chorym otępiennym;
 • uczestnicy klubów seniora, dziennych domów pobytu, klubów samopomocy, Uniwersytetu Trzeciego Wieku i innych organizacji pomagających osobom starszym zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania zespołów otępiennych.

Model objął szeroki zakres oddziaływań zarówno w dziedzinie profilaktyki, edukacji, wsparcia, jak i leczenia, pielęgnacji, opieki, z jednoczesnym zaangażowaniem środowisk zajmujących się problemami osób starszych. W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

 • skoordynowane organizowanie pomocy chorym i rodzinom osób z chorobami otępiennymi we współpracy z Partnerami uczestniczącymi w modelu w celu opracowywania programu wsparcia;
 • prowadzenie interdyscyplinarnych warsztatów i konsultacji dla opiekunów i rodzin chorych z zespołami otępiennymi;
 • prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć profilaktycznych i edukacyjnych;
 • organizowanie opieki wytchnieniowej;
 • organizowanie pomocy interwencyjnej;
 • współpraca z grupami wsparcia w zakresie pomocy;
 • prowadzenie Pracowni Poznawczej;
 • wspieranie opiekunów/rodzin sprawujących funkcje opiekuńcze;
 • udzielanie informacji na temat dostępnych instytucji pomocowych poprzez prowadzenie platformy internetowej;
 • wspieranie środowisk działających na rzecz seniorów;
 • promowanie profilaktyki zdrowia w zakresie chorób otępiennych;
 • aktywne integrowanie środowisk lokalnych wspierających seniorów.

Zrealizowane rezultaty:

 • szybkie udzielenie adekwatnego wsparcia chorym z chorobą otępienną i ich rodzinom oraz podniesienie świadomości na temat chorób otępiennych w społeczeństwie; plan wsparcia oparty został na głębokim wywiadzie przeprowadzonym w środowisku chorych, dostosowanym do potrzeb Beneficjentów i w razie konieczności modyfikowanym;
 • wypracowanie modelu skoordynowanej opieki środowiskowej skierowanej do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów w oparciu o wyniki testowania;
 • 151 osób z otoczenia osób z chorobą otępienną zostało objętych wsparciem, na które składały się warsztaty, treningi relaksacyjne, opieka wytchnieniowa; wskaźnik zrealizowano w 167,78%;
 • 131 osób z chorobą otępienną zostało objętych kompleksową pomocą, która obejmowała Pracownię Poznawczą, usługi opiekuńcze, konsultacje specjalistów; wskaźnik zrealizowano w 131%;
 • 329 osób (kadry medyczne, seniorzy) zostało przeszkolonych w zakresie chorób otępiennych. wskaźnik zrealizowano w 109,67%.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Instytucje pomocy i integracji społecznej
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Usługi zdrowotne
Realizator: 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.