Samochodziarze na zawodowym starcie | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Samochodziarze na zawodowym starcie

Tytuł projektu:
Samochodziarze na zawodowym starcie

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10  „Innowacyjna edukacja”
Działanie 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie 10.2.3 „Kształcenie zawodowe”

Beneficjent:
Gmina Miasta Toruń

Realizator:
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 3 131 594,67 zł
Kwota dofinansowania: 2 818 034,67 zł
Wkład własny: 313 560 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny 2 661 855,46 zł, Budżet Państwa 156 179,21 zł

Termin realizacji:
1.04.2020 r. – 31.12.2023 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
2.06.2020 r.

Opis projektu:
Cel główny:
Celem projektu było zwiększenie szans na rynku pracy dla 250 uczniów technikum i szkoły branżowej Zespołu Szkół Samochodowych w Toruniu i 40 uczniów technikum Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska poprzez współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie doposażenia szkół i realizacji staży/praktyk zawodowych/kursów/szkoleń/zajęć oraz podniesienie kwalifikacji lub kompetencji 12 nauczycieli.

Grupa docelowa:
W projekcie uczestniczyły szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń. W skład Zespołu Szkół Samochodowych wchodzi Technikum Nr 7, w którym uczniowie kształcą się w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanik, a od roku szkolnego 2020/2021 oferta edukacyjna została poszerzona o zawód technik transportu drogowego oraz Branżową Szkołę I stopnia kształcącą uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych i kierowca-mechanik. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska kształci w zawodach: technik energetyk, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik architektury krajobrazu, technik weterynarii, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Główne zadania:

1. Kursy dla uczniów podwyższające kwalifikacje.
2. Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.
3. Kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego.
4. Wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
5. Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy oraz dwóch półautomatów spawalniczych.

Osiągnięte rezultaty:
• Liczba nauczycieli, którzy podnieśli kwalifikacje lub kompetencje: 12
• Liczba uczniów, którzy uzyskali kwalifikacje lub podnieśli kompetencje: 365
• Liczba uczniów, którzy nabyli umiejętności praktyczne po stażach/praktykach zawodowych u pracodawcy: 50

Dane kontaktowe realizatora:
Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu
ul. Grunwaldzka 25B, 87-100 Toruń
tel. 56 654 32 20
e-mail: szkola@zssam-torun.org
http://www.zssam-torun.org/

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu
ul. Batorego 43/49, 87-100 Toruń
tel. 56 623 13 38
e-mail: sekretariat@zsis.edu.pl
http://www.zsis.edu.pl/

Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu
ul. św. Józefa 26a, 87-100 Toruń
tel. 56 6544724
e-mail: ckz@ckz.torun.pl
http://www.ckz.torun.pl/

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Nauczyciele
Uczniowie
Tematyka projektu: 
Edukacja
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Realizator: 
Centrum Kształcenia Zawodowego
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Zespół Szkół Samochodowych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.