Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń

Tytuł projektu:
Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń

Program Operacyjny:    
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.1 „Włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT”
Poddziałanie 9.1.2 „Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT”

Realizator:     
Lider: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Partner: RC – fundacja konsultingu i rehabilitacji

Dane finansowe:
Lider oraz partner:
Koszt całkowity: 1 972 986 zł
Kwota dofinansowania: 1 775 687,40 zł
Wkład własny: 197 298,60 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 1 547 386 zł
Kwota dofinansowania: 1 400 087,40 zł
Wkład własny: 147 298,60 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
12 lipca 2017 r.

Termin realizacji:
01.08.2017 r. - 30.06.2019 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie 4 klubów samopomocy w Toruniu w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności dla 40 osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz świadczenie usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej dla 40 osób z otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie zostały zrealizowane następujące zadania:
W ramach trwałości projektu utworzono Kluby samopomocy:
•    Klub na Lewobrzeżu prowadzony przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Kujawska 1,
•    Klub na Chełmińskim Przedmieściu prowadzony przez RC fundację konsultingu i rehabilitacji ul. Podgórna 14,
•    Klub na Bielawach prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Olsztyńska 20c,
•    Klub na Bydgoskim Przedmieściu prowadzony przez podmiot zewnętrzny na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Bydgoska 62.
 
Łącznie wsparcie otrzymało 40 uczestników oraz otoczenie, zrealizowano:
•    spotkania edukacyjne,
•    spotkania informacyjne,
•    spotkania animacyjne,
•    spotkania terapeutyczne
oraz imprezy okolicznościowe i usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projsekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.