Rozbudowa i modernizacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

Tytuł projektu:
Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VI „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”
Poddziałanie 6.1.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Realizator:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Dane finansowe:
Wartość projektu: 6 818 294,89 zł
Kwota dofinansowania: 3 779 902,94 zł
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
17.12.2018 r.

Termin realizacji:
29.05.2017 r. – 31.10.2020 r.

Opis projektu:
Projekt polegał na reorganizacji, rozbudowie i modernizacji infrastruktury Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu oraz jego wyposażeniu w sprzęt medyczny w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i rozwoju opieki koordynowanej. Dotychczasowa infrastruktura Zakładu uniemożliwiała poprawę dostępności do świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych realizowanych w ramach opieki długoterminowej.

W ramach inwestycji przeprowadzono reorganizację, rozbudowę i modernizację ZPO, która polegała na modernizacji/reorganizacji Oddziału IV wraz z nadbudową dodatkowej kondygnacji pod potrzeby oddziału całodobowego, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz zwiększeniu miejsc parkingowych.

Zrealizowana inwestycja wpisuje się w strategię prowadzoną przez ZPO, która oparta jest na rozszerzaniu zakresu oferowanych usług, ich koordynacji oraz podnoszeniu standardu świadczeń przy współpracy z podmiotami leczniczymi.

Inwestycja umożliwiła rozwinięcie następujących form wsparcia:
a) utworzenie dodatkowych 30 miejsc dla pacjentów wymagających opieki całodobowej,
b) uruchomienie nowatorskiej elastycznej formy wsparcia polegającej na udzielaniu świadczeń pacjentom wymagającym doraźnej (interwencyjnej) opieki w liczbie 10 łóżek.
Zwiększeniu liczby łóżek towarzyszy rozwój alternatywnej formy wsparcia polegającej na udzielaniu świadczeń pacjentom wymagającym doraźnej (interwencyjnej) opieki. Inwestycja była ważnym elementem procesu zwiększania dostępności usług i sprzętu medycznego dla osób starszych i niesamodzielnych z województwie  kujawsko-pomorskim.

Rezultaty:
- rozbudowa Zakładu o jeden oddział,
- modernizacja oddziału IV,
- wyposażenie/doposażenie Zakładu,
- zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu opieki długoterminowej,
- uruchomienie nowatorskiej formy doraźnej – interwencyjnej opieki,
- z wybudowanych nowych obiektów skorzysta 47 osób,
- z wyremontowanych obiektów skorzysta 41 osób,
- z zakupionej aparatury medycznej skorzysta 88 osób,
- ulepszonymi usługami zdrowotnymi objętych zostanie 204 tys. osób.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura zdrowia
Realizator: 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.