REanimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

REanimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne

Tytuł projektu:
REanimacja Bydgoskiej 52 – adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry”
Działanie 6.4 „Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT”
Poddziałanie 6.4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 13 063 741 zł
Koszty kwalifikowalne: 11 064 800 zł
Kwota dofinansowania: 10 511 560 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Budżet Państwa

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
30 września 2020 r.

Termin realizacji:
2.12.2019 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem przedsięwzięcia jest ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarze Torunia poprzez stworzenie bazy infrastrukturalnej do realizacji projektów o charakterze społecznym i zawodowym, który zostanie osiągnięty wraz z następującymi celami szczegółowymi:
- poprawa dostępności do działań aktywizujących społeczność lokalną;
- wyrównywanie szans seniorów związanych z integracją i aktywizacją społeczną;
- odejście od uzależnienia codziennego bytu od świadczeń z pomocy społecznej poprzez rozwój zawodowy i społeczny;
- tworzenie szans rozwoju zawodowego, wspierając powrót na rynek pracy;
- wzrost aktywności i integracji społecznej.

Budynek zmieni swoją funkcję na Dzienny Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych oraz Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotem planowanej inwestycji jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych zarówno w stosunku do sfery wewnętrznej, jak i zewnętrznej budynku wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia (parking, miejsce gromadzenia odpadów, chodnik, plac zabaw, winda).

Prace wewnętrzne mają na celu poprawę funkcjonalności i adaptację na cele społeczne, w tym działalność Zakładu Aktywności Zawodowej obejmującą parter (kawiarnia) oraz hostel. Zamontowana zostanie winda pozwalająca na swobodne przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami osobom niepełnosprawnym, szczególnie korzystającym z Dziennego Domu pobytu, mieszczącego się na I piętrze obiektu. Przewidziano także montaż instalacji fotowoltaicznej.

W wyniku realizacji projektu poszerzy się zakres usług społecznych świadczonych na rzecz mieszkańców Torunia.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
ul. Słowackiego 118A, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 41
www.mopr.torun.pl

Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń
tel. 56 611 89 44
e-mail: sekretariat@tcus.torun.pl

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia
ul. Młodzieżowa 31, 87-100 Toruń
tel. 56 611 88 40
e-mail: wiir@um.torun.pl

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Tematyka projektu: 
Infrastruktura społeczna
Rewitalizacja
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
Urząd Miasta Torunia
Wydział Inwestycji i Remontów

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.