Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (I-II) | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (I-II)

Tytuł projektu:
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

EDYCJA II

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 687 290,51 zł
Kwota dofinansowania: 2 687 290,51 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
11.04.2016 r.

Opis projektu:

Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 383 osób młodych (212 kobiet i 171 mężczyzn) poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich) i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:

1.    Osoby długotrwale bezrobotne:

 • w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30. roku życia) pozostające bez pracy jako bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2.    Osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta prowadzili rozmowy w wyniku, których został opracowany bądź aktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.

Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych, staży, przyznaniu bonów szkoleniowych, bonów na zasiedlenie oraz udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę.

W zależności od rodzaju formy wsparcia, uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.
Projekt realizowany był zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty:

 • 383 osoby bezrobotne rozpoczęły udział w projekcie (w tym 146 osób długotrwale bezrobotnych),
 • 383 osoby bezrobotne objęte zostały pośrednictwem pracy i/lub doradztwem zawodowym,
 • 47 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
 • 63 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych grupowych,
 • 201 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 32 osoby uzyskały jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 236 uczestników projektu uzyskało zatrudnienie lub rozpoczęło działalność gospodarczą z własnych środków,
 • 4 osoby uzyskały bony szkoleniowe,
 • 17 osób uzyskało bony na zasiedlenie.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.


EDYCJA I

Dane finansowe:
Wartość projektu: 2 454 317,64 zł
Kwota dofinansowania: 2 454 317,64 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Termin realizacji:
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
14.05.2015 r.

Opis projektu:
Cel główny:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 390 osób młodych (200 kobiet i 190 mężczyzn) poniżej 30. roku życia pozostających bez pracy w Toruniu, w szczególności osób, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu.

Grupa docelowa:
Uczestnikami projektu były osoby, które nie ukończyły 30. roku życia zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne szkolne - publiczne lub niepubliczne - w trybie stacjonarnym tj. na poziomie szkoły podstawowej/gimnazjum/zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej/szkoły policealnej/studiów wyższych lub doktoranckich) i szkoleniu (nie uczestniczące w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni) w tym należące do jednej z poniższych grup:

1. Osoby długotrwale bezrobotne:

 • w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
 • w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia) pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.

2. Osoby bezrobotne niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Główne działania:
Od początku realizacji projektu prowadzona była rekrutacja uczestników. Z osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie doradcy klienta przeprowadzali rozmowy w wyniku, których był opracowywany bądź aktualizowany Indywidualny Plan Działania, a następnie dobierana indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego.

Kompleksowość działań w projekcie opierała się na usługach pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowaniu szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych, staży, przyznaniu bonów szkoleniowych oraz udzieleniu jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom zamierzającym rozpocząć własną firmę. W zależności od rodzaju formy wsparcia uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe lub stażowe.

Projekt był realizowany zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Osiągnięte rezultaty:

 • 390 osób bezrobotnych rozpoczęło udział w projekcie (w tym 142 osoby długotrwale bezrobotne),
 • 390 osób bezrobotnych objętych zostało pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym,
 • 20 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych indywidualnych,
 • 62 osoby uczestniczyły w szkoleniach zawodowych grupowych,
 • 288 osób odbyło staże realizowane u pracodawców na lokalnym rynku pracy,
 • 15 osób uzyskało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • 57% uczestników projektu uzyskało zatrudnienie.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt pozakonkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.