Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR

Tytuł projektu:
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”
Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 331 000 zł  
Kwota dofinansowania: 331 000 zł  
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny

Termin realizacji:
01.04.2017 r. - 31.12.2018 r.

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
28.04.2017 r.

Opis projektu:
Celem projektu było wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej  oraz usług socjalnych. Działaniami reorganizacyjnymi objętych zostało łącznie 52 pracowników w 3 Zespołach Usług Społecznych (Zespół Usług Społecznych nr I, III i IV), stanowiących 63% ogółu pracowników zatrudnionych w Dziale Usług Społecznych. W wyniku przeprowadzonych działań nastąpiła zmiana systemu organizacyjnego pracy pracowników, w którym szczególny nacisk położono na wyodrębnienie pracy socjalnej i usług socjalnych.

Zrealizowano następujące działania:
Zadanie 1
Przygotowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Ośrodka:
•    organizacja spotkań informacyjnych z pracownikami zaangażowanymi w reorganizację:
•    omówienie zaproponowanych zmian w funkcjonowaniu Ośrodka, zgłoszenie sugestii, uwag, wskazanie wąskich gardeł;
•    rekrutacja pracowników do poszczególnych zespołów/stanowisk;
•    omówienie założeń modelu wprowadzanych zmian, poddanie do konsultacji pracownikom;
•    opracowanie modelu zawierającego: standardy pracy socjalnej i usług socjalnych, katalogu usług socjalnych, procedury obiegu dokumentów i współpracy między zespołami/stanowiskami;
•    opracowanie projektu statutu, projektu regulaminu i schematu organizacyjnego Ośrodka.
Zadanie 2
Doposażenie stanowiska pracy koordynatora ds. merytorycznych zatrudnionego na potrzeby realizacji projektu.

Zadanie 3
Wdrażanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu nowego modelu funkcjonowania Ośrodka:
•    utworzenie zespołów/stanowisk związanych z oddzieleniem pracy socjalnej od pracy administracyjnej we wskazanych zespołach (Zespół Usług Społecznych nr I, III i IV),
•    zaakceptowanie przez Radę Miasta Torunia Statutu MOPR,
•    zaakceptowanie przez Dyrektora MOPR i Prezydenta Miasta Torunia Regulaminu i schematu organizacyjnego, opracowanie modelu wdrażania usprawnień organizacyjnych,
•    wprowadzenie zarządzenia Dyrektora MOPR wdrażającego wypracowane standardy.

Zadanie 4
Realizacja pracy socjalnej i usług socjalnych według przyjętego modelu:
•    realizacja pracy według przyjętego modelu w wyodrębnionych zespołach/stanowiskach z wykorzystaniem opracowanych metod, narzędzi i technik;
•    monitoring wprowadzanych zmian;
•    raport z wypracowanych i wdrożonych standardów;
•    końcowa ocena modelu oraz stopnia jego wdrożenia.

Zadanie 5
Działania wspierające proces wdrażania usprawnień organizacyjnych w MOPR poprzez przeprowadzenie szkolenia z superwizji pracy socjalnej.
 
Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa obsługi osób zgłaszających się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu poprzez zmianę organizacji pracy ośrodka, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników socjalnych.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Instytucje pomocy i integracji społecznej
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: na scenie stoją mężczyzna i kobieta w eleganckich strojach
  Kultura, Miasto
  „Nie ma jak u mamy” – to coroczny koncert z okazji Dnia Matki, organizowany przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. W 2024 r. blisko 6000 gości powitał prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Zastępczyni prezydenta Dagmara Zielińska podczas pikniku
  Kultura, Miasto
  Dziesiątki kolorowych stanowisk, a w nich ciekawe eksperymenty i warsztaty rozwijające umysł, kreatywność i ciekawość. Tak wyglądał 25 maja 2024 r. piknik Naukowa Petarda w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.
 • Na zdjęciu: kompozytor Krzesimir Dębski z medalem na szyi, obok prezydent Torunia Paweł Gulewski i dyrektor TOS Przemysław Kempiński
  Kultura, Miasto
  Wyjątkowy prezent dla mam z okazji ich święta przygotowała Toruńska Orkiestra Symfoniczna – 26 maja 2024 r. wystąpiła pod batutą Krzesimira Dębskiego z koncertem muzyki filmowej.
 • Na zdjęciu: zastępca prezydenta Artur Szponka wręcza nagrodę nastolatce, z tyłu stoja pozostali uczestnicy konkursu wokalnego
  Kultura, Miasto
  26 maja 2024 r. zakończyła się pierwsza edycja Festiwalu Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Arte! Gościem specjalnym koncertu finałowego był Mezo.
 • Zalane wodą Wały gen. Sikorskiego w piątkowe popołudnie, fot. Małgorzata Litwin
  Drogi, Miasto
  Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Teren tzw. Wrzosowiska z lotu ptaka
  Miasto
  Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Od turnieju piłkarskich skrzatów czyli najmłodszych adeptów futbolu z Akademii Pomorzanina rozpoczął się 25 maja 2024 r. kolejny "Weekend z Pomorzaninem", odbywający się tym razem pod patronatem Miasta Toruń.
 • Po ulewnym piątku, także sobota 25 maja zapowiada się w Toruniu burzowo. Załamanie pogody jest spodziewane w godzinach popołudniowych.
 • Koncert reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w CKK Jordanki zainaugurował 24 maja 2024 r. obchody Święta Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Jednostka powstała w 2018 r. i jest jedynym w Polsce centrum szkolenia tego rodzaju Sił Zbrojnych. W 2020 r. nadano jej imię kpt. Eugeniusza Konopackiego pseud. Trzaska...
 • Potężna ulewa i gradobicie nawiedziły Toruń w piątek 24 maja 2024 r. Służby miejskie ruszyły do działania.
 • Będą zmiany na Wrzosowisku i Winnicy. Przystąpienie do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego zapowiedział 24 maja 2024 r. Prezydent Torunia Paweł Gulewski.
 • Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w piątek 24 maja 2024 r. odsłonięto tablicę poświęconą pamięci prof. Ryszarda Łaszewskiego. Imieniem profesora nazwano jedną z sal reprezentacyjnych.
 • 5 pracowników Muzeum Okręgowego w Toruniu otrzymało nagrody Prezydenat Miasta Torunia z okazji Dnia Muzealnika. Uroczystość odbyła się 24 maja 2024 r. 18 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Muzeów. Jest to coroczne święto ustanowione 28 maja 1977 r. przez Międzynarodową Radę Muzeów działającą przy UNESCO. Święto stanowi okazję do złożenia...
 • Prof. Jim Mazurkiewicz – animator współpracy polsko-amerykańskiej w naszym województwie, był 24 maja 2024 r. gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego.