Ścieżki wiedzy | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Ścieżki wiedzy

Tytuł projektu:
Ścieżki wiedzy.

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego"

Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (15%)

Wartość projektu:
62 843,36 zł

Kwota dofinansowania:
62 843,36 zł

Realizator:
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Termin realizacji:
od 15 września 2008 r. do 2 grudnia 2008 r.

Cel:
Celem Projektu było prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i doradczych podnoszących świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości kształcenia oraz korzyści z tego płynących. "Ścieżki wiedzy" stworzyły szansę podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych umiejętności, a także kwalifikacji zawodowych poza rolnictwem. W dalszej perspektywie realizacja Projektu wpłynie na upowszechnienie kształcenia ustawicznego i pobudzanie aktywności środowisk lokalnych na rzecz rozwiązywania potrzeb edukacyjnych i korzystania z istniejących możliwości kształcenia.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do kobiet i mężczyzn, osób w wieku od 25 do 64 lat, pracujących lub niepracujących, uczących się lub nieuczących, oraz do osób nieuczących się w wieku od 18 do 24 lat, zamieszkujących gminy Skrwilno, Kikół, Osiek, Lisewo, Unisław, Lubicz, Zławieś Wielka, Obrowo, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć zdobycia nowych bądź uzupełnienia posiadanych kwalifikacji w formie kształcenia formalnego.

Główne działania:
Podczas realizacji projektu przeprowadzono czterdzieści spotkań z mieszkańcami gmin, będących partnerami. Spotkania prowadzili: doradca zawodowy i prelegent informacyjny. Celem spotkań było przekazanie informacji o ścieżkach edukacyjnych, z uwzględnieniem planów rozwoju gminy, w której będzie odbywało się spotkanie. Doradca informował o możliwościach dalszego kształcenia, kierując się indywidualnymi predyspozycjami i potrzebami uczestników spotkań. Zainteresowani otrzymali publikację zawierającą wyczerpujące informacje o możliwościach kształcenia i ulotki z najistotniejszymi danymi.

Publikacja jest także dostępna w Urzędach Gmin. Ponadto uruchomiona została platforma komunikacyjna, na której zamieszczono publikacja w formie elektronicznej. Komunikacja przez Internet umożliwi także świadczenie usług doradczych przez doradcę zawodowego, a także odpowiadanie na pytania zainteresowanych i udzielanie wyjaśnień.

Rezultaty:
Pokazanie mieszkańcom gmin objętych Projektem możliwości dalszego kształcenia i doskonalenia oraz korzyści z tego płynących. Posiadając informacje o ścieżkach edukacyjnych, mieszkańcy gmin, a być może także z innych terenów, mogą podejmować naukę w szkołach dla dorosłych i bardziej świadomie dobiorą dla siebie odpowiedni kierunek kształcenia.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Tematyka projektu: 
Kształcenie ustawiczne
Realizator: 
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Najczęściej czytane aktualności

 • Zastępca prezydenta Rafał Pietrucień na Zlocie Mercedesów
  Miasto, Sport
  Kilkuset fanów mercedesów odwiedziło Toruń 19 maja 2024 r. W MotoParku przy ul. Łukasiewicza 66 odbył się Ogólnopolski Zlot Mercedes-Benz.
 • Dziecko na rowerku na Motoarenie
  Sport
  246 uczestników stanęło 19 maja 2024 r. na starcie zawodów rowerkowych dla dzieci na Motoarenie.
 • Rondo Czadcy z tramwajem
  Drogi, Miasto
  Uwaga! Awaria sygnalizacji świetlnych w rejonie ronda Czadcy, spowodowana przez burzę. Prosimy o ostrożność!
 • Na zdjęciu: samochody - mercedesy
  Miasto
  W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Michał Gordon oprowadza zwiedzających po wystawie, fot. Sławomi Kowalski
  Kultura, MZK
  Atrakcją pierwszej w tym roku Toruńskiej Nocy Muzeów była wystawa pt. „Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu”, przygotowana przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Miejski Zakład Komunikacji i Toruński Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.
 • Na zdjęciu: pani daje dziecku cukierki z koszyka
  Miasto
  Po raz 12. Zespół Szkół nr 19 zorganizował piknik dla swoich uczniów i ich rodzin. Atrakcji było co nie miara!
 • 18 maja 2024 r. w hali w hali sportowej ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej rozpoczął się III Międzynarodowy Turniej Szermierczy „Złoty Piernik” w szpadzie dziewcząt i chłopców. Zawody potrwają do 19 maja.
 • 80 ceramicznych maków w 80. rocznicę bitwy pod Monte Cassino – tak Toruń uczcił wielki czyn polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.
 • W ramach podróży studyjnej attache wojskowi w Polsce odwiedzili Toruń. W kolacji wydanej przez Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON udział wziął prezydent Paweł Gulewski.
 • Dziesięć wyjątkowych monodramów na scenie Teatru Baj Pomorski – rozpoczęły się 38. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora.
 • W niedzielę 19 maja 2024 r. odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiego Zlotu Mercedes-Benz w Toruniu, która prawdopodobnie będzie największym na świecie tegorocznym spotkaniem fanów tej prestiżowej marki.
 • Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce, była gościem prezydenta Torunia Pawła Gulewskiego 17 maja 2024 r.
 • Karatecy z klubu Kimura Toruń wrócili z medalami z Międzynarodowych Mistrzostw Polish Open oraz WGKF w full contact karate.
 • Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i automatyzacją, wyniki najnowszego raportu Randstad oraz oferta działań probiznesowych Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – to główne tematy spotkania dla przedsiębiorców z sektora BPO, na które zapraszamy 4 czerwca 2024 roku do restauracji Mio Piano w Toruniu.