Rodzina w Centrum 3 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Rodzina w Centrum 3

Tytuł projektu:
Rodzina w Centrum 3

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Priorytet IX „Solidarne społeczeństwo”
Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”
Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”

Realizator:
Lider: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
Partnerzy:
- 3 Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
- Toruńskie Centrum Usług Społecznych
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
- 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego
- Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu

Dane finansowe:
Lider oraz partnerzy:
Koszt całkowity: 20 689 680 zł
Kwota dofinansowania: 18 620 712 zł

Gmina Miasta Toruń:
Koszt całkowity: 1 938 173,45 zł
Kwota dofinansowania: 1 732 915,45 zł
Wkład własny: 205 258 zł

Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Uchwała nr 9/345/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021 r.
Uchwała nr 3/91/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała 08/03/2023 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023 r.

Termin realizacji:
1.01.2021 r. – 31.12.2023 r.

Opis projektu:
Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

Działania realizowane przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu:

Zadanie 1. Wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanej jako element procesu aktywizacji społecznej.

1. Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne.
3. Specjalistyczne poradnictwo – logopedyczne.
4. Mediacje rodzinne.
5. Superwizja rodzin zastępczych i naturalnych.
6. Grupa wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych.
7. Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie
8. Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie.
9. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne.
10. Warsztaty „Moje Emocje”.

Zadanie 2. Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, umożliwiające ich pełen udział w życiu społecznym.

1. Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.
2. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

Zadanie 3. Przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.

1. Spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
Ponadto specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnieni w projekcie kierują dzieci i ich rodziny na diagnozę i terapię FASD do Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” z siedzibą w Toruniu.

Zadanie 8. Usługi społeczne świadczone na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Osiągnięte rezultaty:
- kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,
- poprawa relacji w rodzinie,
- równe szanse rozwoju dzieci,
- zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy,
- wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze.

Udział uczestników w projekcie był bezpłatny.

Dane kontaktowe realizatora w Gminie Miasta Toruń:
Toruńskie Centrum Usług Społecznych
ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń

Projekt zakończony pod względem rzeczowym.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2014-2020
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Instytucje pomocy i integracji społecznej
Tematyka projektu: 
Usługi społeczne
Realizator: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Toruńskie Centrum Usług Społecznych

  

Najczęściej czytane aktualności

 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Na zdjęciu: wnętrze kościoła św. Szczepana
  Miasto
  Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Miasto
  Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • Na zdjeciu: wręczenie nagrody Lindego
  Kultura, Miasto
  Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.
 • Członkowie Kapituły Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego obradowali 15 czerwca 2024 r. w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu.