Przystanek Stokrotkowa 22 | www.torun.pl

Serduszko w kolorze ukraińskiej flagi - niebieski i żółty, poziomy pas.

Flaga Unii Europejskiej. Żółte gwiazdki ułożone w okrąg na niebieskim tle. Pod flagą napis Unia Europejska.

Przystanek Stokrotkowa 22

Tytuł projektu:
Przystanek Stokrotkowa 22.

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 1 926 729,26 zł
Dofinansowanie: 1 926 729,26 zł
Środki przeznaczone dla partnera (Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia): 5 413,41 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%), Budżet Państwa (15%)

Realizator:
Lider projektu: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Termin realizacji:
od 01.04.2012 r. do 31.03.2014 r.

Opis projektu:

Cel:

Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 102 osób (63 kobiet i 39 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu były 102 osoby (63 kobiety i 39 mężczyzn) w tym:

 • 67 osób bezrobotnych (w tym 59 osób długotrwale bezrobotnych)
 • 35 osób nieaktywnych zawodowo
 • 51 osób powyżej 50-tego roku życia

Główne działania:

Reintegracja zawodowa:

 • Praktyczne i teoretyczna nauka zawodu prowadzona przez instruktora.
 • Praktyka u pracodawców – uczestnicy mieli okazję odbywać praktyki u 104 różnych pracodawców z regionu.
 • Szkolenia grupowe: budowlano-porządkowy, porządkowy, opiekunów osób zależnych, gastronomiczno–hotelarski.

Zrealizowano szkolenia indywidualne dla 36 uczestników, m.in.: Kurs obsługa kas fiskalnych z gospodarką magazynową, Cukiernik z elementami dekoracji, Profesjonalna opiekunka do dzieci powyżej 3 roku życia, Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, Kurs języka niemieckiego, Kurs języka angielskiego.

Reintegracja społeczna:

 • Trening interpersonalny.
 • Doradztwo zawodowe.
 • Gospodarowanie budżetem domowym.
 • Zajęcia komputerowe.
 • Profilaktyka uzależnień.
 • Alternatywne formy spędzania czasu wolnego.
 • Poradnictwo prawne.
 • Poradnictwo terapeutyczne i psychoterapeutyczne.

Dodatkowo uczestnicy projektu mieli możliwość poznać alternatywne formy spędzania wolnego czasu: kino, piknik rodzinny w Forcie IV, kabaret, wycieczka jednodniowa do Trójmiasta, Muzeum Etnograficzne, imprezy okolicznościowe. Uczestnicy otrzymali: świadczenie integracyjne (100% zasiłku dla bezrobotnych) oraz premie integracyjne, jeden posiłek dziennie, bilet miesięczny sieciowy, refundację kosztów związanych z opieką nad dziećmi do lat 7.

Projekt zakończony pod względem rzeczowym i finansowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka projektu
Okres programowania: 
Okres programowania 2007-2013
Fundusz: 
Europejski Fundusz Społeczny
Program: 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Typ projektu: 
Projekt konkursowy
Grupa docelowa: 
Osoby dorosłe podnoszące kwalifikacje zawodowe
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
Tematyka projektu: 
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Realizator: 
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Najczęściej czytane aktualności

 • Miasto
  Uroczyste ślubowanie na sztandar miasto zakończyło 17 czerwca 2024 r. służbę przygotowawczą 6 nowych pracowników Urzędu Miasta Torunia.
 • Plac 4 czerwca 1989 r. po zdemonotowaniu barierek wokół terenu inwestycji w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. Fot. Małgorzata Litwin
  Miasto
  Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Kultura, Miasto
  Święto Miasta zbliża się wielkimi krokami! W dniach 20 – 24 czerwca na torunian czeka cały szereg atrakcji, dzięki którym świętowanie urodzin Torunia stanie się jeszcze przyjemniejsze.
 • Miasto, Sport
  18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • Eko, Kultura, Miasto
  Na kocykach, leżakach i matach piknikowych posłuchaliśmy muzyki i wspólnie odpoczywaliśmy w parku na Bydgoskim Przedmieściu.
 • Miasto
  17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • 17 czerwca 2024 r. w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. J. Bema odbyła się uroczystość objęcia obowiązków komendanta Centrum przez płk. Romana Piotrowskiego.
 • Serdecznie zapraszamy na recital fortepianowy włoskiego pianisty, Sandro Ivo Bartoli, który będzie gościem w Zespole Szkół Muzycznych w Toruniu w dniach 19-20 czerwca 2024 r.
 • Komunikat w sprawie czasowego wstrzymania prac ziemnych w rejonie Alei Solidarności i ul. Wały gen. Sikorskiego.
 • Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, Toruń znalazł się wśród miast z najmniejszym udziałem osób narażonych na hałas w ciągu doby.
 • 18 czerwca 2024 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Bema odbędzie się 46. Memoriał Grzegorza Duneckiego – patrona obiektu.
 • 14 czerwca 2024 r. piłkarska reprezentacja Urzędu Miasta Torunia i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń wzięła udział w IX Piłkarskim Turnieju Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Marszałka – Waganiec 2024.
 • Kościół św. Szczepana obchodzi swoje 120-lecie. Uroczystości z tej okazji odbyły się 16 czerwca 2024 r.
 • Anne Weber z Niemiec i Zbigniew Rokita z Polski – to laureaci Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B. Lindego w 2024 r. Nagrody odebrali 16 czerwca 2024 r. podczas uroczystości w Ratuszu Staromiejskim.