Wyjaśnienie prezydenta | www.torun.pl

Wyjaśnienie prezydenta

Miasto
Data publikacji: 10 sierpnia 2020
Autor: Natalia Przytarska
Na zdjęciu: Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

Wyjaśnienie Prezydenta Miasta Torunia w nawiązaniu do artykułu redaktor Małgorzaty Oberlan pt. "Cięcia wydatków w Toruniu: urzędnicy wkurzeni "Niech zaczną od siebie" opublikowanego w Nowościach 7 sierpnia 2020 r.

Wyjaśnienie

Jest faktem, iż dochody bieżące budżetu miasta Torunia, tak jak w większości samorządów w Polsce, na skutek pandemii COVID-19 istotnie zmniejszyły się i, co najgorsze, tendencja ta utrzyma się tak długo, jak trwać będzie epidemia. Dochody te do końca czerwca br. są niższe o 37,2 mln zł (ok. 13% planowanych) z prognozą do końca roku zakładającą, w zależności od kolejnych fal epidemii, wzrost do 76, a nawet 126 mln zł deficytu.

Odpowiedzialność za stan budżetu miasta nakazuje przeciwdziałanie skutkom utraty dochodów, a w tym przede wszystkim poprzez ograniczanie kosztów. W ślad za informacjami zawartymi w artykule przypomnę, iż w pierwszej kolejności podjąłem, zgodnie z rozwiązaniami ustawowymi, decyzję o blokowaniu części wydatków publicznych Torunia. Początkowo, w kwietniu br. była to kwota 27 mln zł, a następnie w sierpniu br. łączna kwota 56,8 mln zł (w tym wydatki bieżące 35,5 mln zł). Decyzja ta umożliwi przygotowanie takich zmian w budżecie miasta, i przedłożenie ich Radzie Miasta, które pozwolą zachować równowagę finansową.

Najtrudniejsze i najdłużej dyskutowane było przygotowanie decyzji o ograniczeniach związanych z zatrudnianiem i wynagrodzeniami. Jednak ze względu na rozmiar tej pozycji w wydatkach miasta stało się to nieuniknione. Zastosowane rozwiązania są, w mojej ocenie, odpowiedzialne, choć zdaję sobie sprawę, iż dokuczliwe i często trudne do osobistego zaakceptowania przez moich współpracowników, zarówno w urzędzie, jak i jednostkach miejskich. Aktualny planowany poziom ograniczania wydatków na wynagrodzenia w sferze budżetowej miasta (10,5 mln) to ok. 10% wydatków planowanych na ten cel w tym roku - wobec wspomnianego wcześniej spadku dochodów bieżących budżetu miasta o ok. 13%. Brak powszechnych i systemowych podwyżek płac (pierwotnie planowanych na poziomie 200-300 zł w wynagrodzeniach zasadniczych), stopniowe regulowanie poziomu premiowania (do ostatecznego poziomu ok. 10% wynagrodzeń zasadniczych). Premiowanie to było wcześniej zróżnicowane zarówno w zależności od miejsca zatrudnienia, jak i uwzględnienia składników podstawy premiowania. Ograniczenia te stymulują wzrost kosztów wynagrodzeń, ale równolegle dają stabilność zatrudnienia dominującej grupie pracowników samorządowych tj. zatrudnionych na czas nieokreślony.

Natomiast niezatrudnianie osób spoza jednostek samorządowych w miejsce odchodzących z pracy np. na emerytury, daje szanse na przyszłe kontynuowanie pracy przez choć część osób zatrudnionych obecnie na czas określony. Wyjaśniam, iż istnieje możliwość uzupełniania zatrudnienia poprzez przeniesienia pracowników z działów do działów w urzędzie oraz między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Toruń (w takiej sytuacji potrzebna jest inicjatywa dyrektora, kierownika).

Warto podkreślić, iż decyzje powyższe obejmują te jednostki miejskie, w tym zakłady i instytucje kultury (i są zalecane dla gminnych spółek), które są finansowane w całości lub przeważającej mierze z budżetu miasta. Tym samym nie obejmują wspomnianych w artykule placówek oświaty – finansowanych głównie z subwencji oświatowej, ale także placówek ochrony zdrowia (szpitala, przychodni, zakładu opiekuńczego), finansowanych przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto informuję, że podjąłem decyzję o obniżeniu, poczynając od lipca br., elementu wynagrodzenia zastępców prezydenta, skarbnika oraz sekretarza miasta, jakim jest dodatek specjalny o ok. 15% i dla porządku przypomnę, iż w tym samym zakresie procentowym (15%) dwa lata temu obniżone zostało całe moje wynagrodzenie.

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski


Podobne rozwiązania dotyczące wynagrodzeń i zatrudniania w urzędach wprowadzają także inne gminy. Pisze o tym poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza" - aby przejść do tekstu kliknij tutaj.

fot. Małgorzata Litwin

Najczęściej czytane aktualności

 • Na zdjęciu: autobusy MZK i przechodząca kobieta na przejściu dla pieszych
  MZK
  W związku z powrotem dzieci klas I-III Szkół Podstawowych do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. przywrócona zostanie linia nr 39.
 • Na zdjęciu kamienice przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu
  Koronawirus, Miasto
  Na najbliższej sesji, 21 stycznia 2021 r. radni pochylą się nad uchwałą dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ma być ono udzielone tym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu koronawirusa.
 • Mapa z zaznaczoną lokalizacją węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Wschodni
  Miasto
  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego - w rejonie pl. Skarbka.
 • Pomnik Hallera z kwiatami
  Miasto
  18 stycznia 2021 roku mija 101 lat od powrotu Torunia do wolnej Polski. Z powodu pandemii obchody będą miały skromniejszy charakter. W imieniu mieszkańców złożone zostaną kwiaty, oddany zostanie salut armatni, przygotowano wystawę, quiz i konkurs plastyczny.
 • budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
  Inwestycje, Miasto
  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2021- 2025 rozpatrywany będzie 21 stycznia 2021 r., podczas 26. sesji Rady Miasta Torunia.
 • Na zdjęciu: grafika konsultacji społecznych
  Miasto
  Podczas sesji Rady Miasta Torunia radni zdecydują, czy przyjmują Plan konsultacji społecznych na rok 2021.
 • W ciągu ostatniej doby 79 mieszkańców Torunia zaraziło się koronawirusem SARS-CoV-2. Przez choroby współistniejące z COVID-19 zmarły trzy osoby.
 • Barbara Köhler – niemiecka poetka, laureatka Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi z 2003 r. zmarła 8 stycznia 2021 r. w wieku 61 lat. Informację przekazało Miasto Getynga.
 • Czternaście osób zajmujących się działalnością artystyczną, twórców i animatorów kultury otrzyma Stypendia Miasta Torunia w dziedzinie kultury na rok 2021. Za otrzymane od miasta pieniądze zrealizują swoje artystyczne projekty. Do 30 września 2020 r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia wpłynęły 23 wnioski o stypendium, w tym 16 o stypendium...
 • Publikujemy treść apelu o wsparcie wszystkich ośrodków turystycznych, w tym Torunia, który prezydent miasta Michał Zaleski skierował do Jarosława Gowina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • Od 15 stycznia seniorzy 80+ mogą się rejestrować na szczepienie, od 22 stycznia osoby 70+, a pozostali mogą od 15 stycznia zgłosić chęć szczepienia i oczekiwać na powiadomienie.
 • Po krótkiej przerwie wznowiono prace przy rozbudowie mostu drogowego im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Ruch wahadłowy będzie obowiązywał w nocy z 13 na 14 stycznia 2021 r.
 • Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Torunia przedłużeniu uległ termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane.
 • Zimowa aura nie zahamowała robót przy dwóch inwestycjach realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w centrum Torunia. W rejonie pl. Rapackiego trwają przeglądy odbiorowe, a na ul. Kraszewskiego realizowane są roboty przy rozbiórce torowiska.